• Menu

Derde 'Zon op Erfproject' komt in Zelhem.

De gemeente Bronckhorst wil een omgevingsvergunning verlenen voor het vervangen van een asbesthoudende boerenschuren in Zelhem voor een zonneweide. Het initiatief kadert in het programma 'Zon op Erf'. De zonneweide van ongeveer 1 hectare zal groene energie gaan opleveren voor 300 huishoudens. Hierbij gaat het om een proefproject Zon op Erf met als doel te onderzoeken of het voor agrariërs interessant is om hun asbesthoudende schuren te slopen en vervolgens inkomsten te krijgen door op het vrijgekomen bouwblok een zonneweide te realiseren.

Een zonneweide draagt bij aan de wens om in 2030 energieneutraal te zijn in de gemeente Bronckhorst. Het Zelhemse plan wordt ontwikkeld en aangelegd door Terazon Green Energy Projects uit Doetinchem in samenwerking met energiecoöperatie Agem. Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Agrariërs gezocht voor laatste proefproject

Binnen dit project heeft Agem de rol van adviseur en gebruikt de kennis en ervaring die met dit project wordt opgedaan voor toekomstige projecten. Thijs Huls, teamleider opwekprogramma’s bij Agem: “Door te leren van onze proefprojecten, proberen we de kosten van toekomstige sloop- en saneringsprojecten van asbesthoudende schuren omlaag te brengen. Op de leegkomende erven kunnen agrariërs dan zonnepanelen plaatsen als nieuw verdienmodel.”

Op dit moment is voor de struikelblokken meer onderzoek nodig om een grootschalige uitrol in de gehele Achterhoek mogelijk te maken. Provincie Gelderland stelt daarom nog voor één agrariër een interessante investeringsbijdrage beschikbaar om het gehele proces van ontwikkeling tot aan realisatie te optimaliseren. Voor het laatste proefproject wordt nu nog één Achterhoeks boerenerf gezocht wat voldoet aan de criteria.

 

Zonnepanelen in veldopstelling

Meer weten?

Meer informatie over Zon op Erf vind je op www.agem.nl/zonoperf. Onze Projectleider Aad Grandia vertelt je graag meer over Zon op Erf in de Achterhoek. Bel ons op (0314) 820 388 of stuur een mail naar aad.grandia@agem.nl 

Projectleider Aad Grandia
Projectleider Aad Grandia