Rapport netcongestie

01-09-2021

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Agem in 2021 het onderzoek ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek (ZAA)’ uitgevoerd. Je vindt hier een link naar het rapport. 

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Agem in 2021 het onderzoek ‘Zonnige Agrariërs in
de Achterhoek (ZAA)’ uitgevoerd. Het doel van deze opdracht: oplossingsrichtingen te zoeken voor belemmeringen zodat er meer zon op agrarische daken in het buitengebied gerealiseerd kan worden.

Resultaten
Het rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om -gegeven
deze belemmeringen- toch meer zonnedaken in het buitengebied van de Achterhoek te
realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd door Agem in samenwerking met Liander en in
samenspraak met LTO en GEA.


Zonnige Agrariërs in de Achterhoek