Privacy verklaring.


Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Wij respecteren je privacy en zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij dit inzetten, lees je in onderstaande privacyverklaring.
Laatst gewijzigd op 1 maart 2023.

Wanneer en waarom bewaren wij jouw gegevens?

- Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via een contactformulier.
- Als je een overeenkomst met ons afsluit, bijvoorbeeld wanneer je een informatie of een offerte opvraagt of ons opdracht geeft voor het uitvoeren van diensten.
- Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief
- Als je solliciteert en wanneer je in dienst treedt bij Agem Energie Experts.

Bewaartermijnen.

Wij bewaren jouw gegevens bij een ‘gerechtvaardigd belang’ (voorbeeld: je neemt contact met ons op en wij willen je zo goed mogelijk helpen of je wilt een offerte van ons ontvangen), vanwege contractuele afspraken of omdat de wet ons dat verplicht. In bovengenoemde gevallen bewaren we jouw gegevens nooit langer dan nodig is of dan de wet vereist.

Delen met derden.

Wij delen jouw gegevens enkel met derden als je daar, in het kader van de overeengekomen dienstverlening, toestemming voor hebt gegeven en als dit noodzakelijk is om de dienst uit te kunnen voeren. In geen enkel geval verkopen wij jouw gegevens door aan derden.

Beveiliging van jouw gegevens.

Voor alle gegevens die we van je bewaren zorgen we dat deze zo veilig mogelijk opgeslagen worden. Zo zorgen we ervoor dat de server en het CMS waar onze website draait voorzien is van de laatste security patches.

Datalek.

Wij vinden het belangrijk dat gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren? Dan kunnen wij hierover waar nodig contact opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover informeren. Een datalek kun je melden door ons klachtenformulier in te vullen op onze website.
Wij houden ons aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten.

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Agem Energie Experts van je heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit. Je kunt jouw verzoek over één van deze rechten richten aan avg@agem.nl. Voordat we aan jouw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren.

Recht op inzage van je persoonsgegevens.
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie van je persoonsgegevens.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op vergetelheid.
Je kunt ons een verzoek doen om je gegevens te verwijderen. Wij kunnen hier niet in alle gevallen aan voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeven wij je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens.
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens.
Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door ons onrechtmatig is, maar ook als wij je gegevens niet langer nodig hebben, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).
Je kunt een verzoek doen om de gegevens die wij van jou hebben ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of ons als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Website.

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt, maken wij en derden gebruik van cookies. Een overzicht van alle cookies die gebruikt worden en wat cookies precies zijn, lees je op onze cookies pagina.

Links naar andere websites.

Onze website van bevat links naar andere websites die buiten ons domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Agem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en voor de bescherming van jouw persoonsgegevens en/of privacy op websites van derden.

Contact.

Functionaris gegevensbescherming (FG): Arjan de Heer
Bereikbaar via: avg@agem.nl of 0314 - 820 388
Agem Energie Experts, Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl

Terug naar home