Disclaimer

Vanuit Agem Energie Experts hebben wij zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Agem Energie Experts is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is Agem Energie Experts aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Terug naar home