Deelname Europees Life project

08-03-2023

De Europese Unie heeft energiegemeenschappen (energy communities: EC's) aangewezen als een belangrijk speler in de transitie naar een decentrale duurzame energievoorziening. Vanuit Agem Energie Experts neemt Justin Pagden deel aan een Europees project, waarin kennis en ervaringen rondom energiegemeenschappen worden uitgewisseld. 


De feiten.

Projectnaam: Life Tandems 
Looptijd: 1 oktober 2022 - 1 oktober 2025
Project websiteHome - Tandems (lifetandems.eu)

Dit project heeft €1,75 mln. EU funding ontvangen onder de subsidieovereenkomst nummer 101077514.

Rol van energiegemeenschappen.

De EU heeft energiegemeenschappen (energy communities: EC's) aangewezen als een belangrijk speler in de transitie naar een decentrale duurzame energievoorziening.

In het Tandems project kijken we samen met andere Europese partners hoe we daar concreet invulling aan kunnen geven, waarbij we extra aandacht besteden aan de samenwerking tussen de energiegemeenschappen en lokale overheden.

Leren van elkaar.

Een belangrijk onderdeel van het project is de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende Europese partners uit Nederland, België en Bulgarije. Door te leren van de verschillen in context, aanpak en resultaat tussen de partners, kunnen we de implementatie van energiegemeenschappen naar een hoger niveau tillen.

Samenwerking lokale EC en overheden.

Agem is een ideale 'case study' als het gaat om de samenwerking tussen energiegemeenschappen en lokale overheden. Agem is bijna 10 jaar geleden opgericht door de gemeenten in de regio Achterhoek en is betrokken geweest bij de oprichting van meer dan 15 energiegemeenschappen, die ook een rol hebben gespeeld in de governance van Agem. Daarmee zijn we een uitstekende ervaringsdeskundige als het gaat om de samenwerking tussen lokale overheden en energiegemeenschappen. Ervaring die we graag delen met onze partners.

Nieuwe businessmodellen.

Agem richt zich in het project op de ontwikkeling van nieuwe business modellen voor energiegemeenschappen en de toepassing daarvan in de praktijk. Deze businessmodellen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het kostprijsmodel, waarbij lokaal opgewekte energie tegen kostprijs wordt geleverd aan de lokale gemeenschap.

Naast de ontwikkeling van de digitale en organisatorische infrastructuur die nodig is om het kostprijs model te faciliteren, kijken we ook naar het proces om op een eerlijke, democratische en transparante manier te komen tot de realisatie van grootschalige duurzame energieproductie voor het kostprijsmodel.

Partners.

Het TANDEMS-project brengt drie Europese regio's met verschillende vertrekpunten en snelheden, verschillende culturele achtergronden en omstandigheden samen, om te werken aan hetzelfde doel: burgers stimuleren en faciliteren om deel te nemen aan de transitie naar schone energie.

De desbetreffende regio's zijn de provincie Antwerpen in Vlaanderen (België), de regio Achterhoek in de provincie Gelderland (Nederland) en 2 gemeenten, Burgas en Gabrovo (verschillende regio's in Bulgarije). In TANDEMS zullen de belangrijkste partners het potentieel van een gestroomlijnde samenwerking aantonen, in tandem en met het oog op de invoering ervan in andere regio's in Europa.

                        

 

 


Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem contact op met Justin Pagden