Zonnepark De Zomereiken deels in Achterhoekse handen

18-12-2023

Met het aanbreken van het nieuwe jaar gaat ook de ontwikkeling van Zonnepark De Zomereiken in Groenlo een nieuwe fase in. De lokale coöperatie Zonnepark Zomereiken start begin 2024 met werven van leden die de mogelijkheid krijgen ZonDelen te kopen en daarmee zeggenschap te krijgen over het zonnepark en de daar opgewekte stroom. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties krijgen voorrang.

Eigendom in Achterhoekse handen
De coöperatie is opgericht om te zorgen voor lokaal eigendom in de Achterhoek. Lokaal eigendom betekent dat Achterhoekers mee kunnen beslissen over de exploitatie van het zonnepark en profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Coöperatie Zonnepark De Zomereiken geeft ‘ZonDelen’ uit. Door lid te worden van de coöperatie en ZonDelen te kopen krijgt men daadwerkelijk zeggenschap over het zonnepark en zeggenschap over de stroom die het park op gaat wekken. Het zonnepark krijgt een geïnstalleerd vermogen van ca. 12,3 MWp, goed voor het stroomverbruik van ca. 3.000 huishoudens. Dat is een substantiële stap richting duurzame productie en energieneutraliteit in de gemeente Oost Gelre.

De precieze invulling (juridisch, financieel, looptijd, etc.) van de ZonDelen wordt de komende maanden door de coöperatie uitgewerkt. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te denken en lid te worden van de coöperatie. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties krijgen hierbij voorrang. Na realisatie van het zonnepark heeft de coöperatie ook nieuwe bestuursleden nodig.

Actuele stand van zaken
In juli 2021 is de definitieve vergunning voor het zonnepark afgegeven. Daarna is o.a. de landelijke SDE-subsidie aangevraagd en zijn afspraken gemaakt met Liander over de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet. Liander heeft aangegeven dat de aansluiting na de zomer van 2024 gereed zal zijn. Dat betekent dat in 2024 gestart kan worden met de bouw van het zonnepark. De komende maanden worden daarvoor de voorbereidingen getroffen. Een belangrijk onderdeel hiervan is financiering ophalen zodat alle investeringen kunnen worden gedaan. Voor de coöperatie betekent dit de organisatie van de financiële participatie. Op dit moment verwacht de coöperatie ruim €1 miljoen op te moeten halen om de 50% lokaal eigendom zeker te kunnen stellen.

Het park wordt gerealiseerd, de vraag is alleen nog met hoeveel % lokaal eigendom. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Sunvest. Hoe meer de coöperatie lokaal kan ophalen, hoe groter het bezit van Achterhoekers.

Betaalbare energiezekerheid voor de Achterhoek
De lokale coöperatie is door Agem, als faciliterende partij, opgericht om te zorgen voor ‘lokaal eigendom’ in de Achterhoek. Het is de bedoeling dat de coöperatie van de Achterhoekers wordt. De maatschappelijke organisatie Agem Energie Experts doet dit als Project- en adviesbureau vanuit de missie naar betaalbare energiezekerheid voor iedereen in de Achterhoek.

Meer informatie en aanmelden voor updates op deze pagina