Wij doen het anders.

Wij geloven dat de tijd van fossiele brandstoffen en buitensporige winsten op energie voorbij is. In de Achterhoek kunnen we prima zelf zorgen voor een toekomstbestendige energievoorziening als we anders omgaan met energie. Dit begint met weten waar onze energie vandaan komt en hoe we ermee omgaan.

Waar werken we naartoe?

Betaalbare energiezekerheid voor iedereen in de Achterhoek, dat is waar wij voor gaan! Ons toekomstbeeld: uiterlijk in 2050 hebben alle inwoners een comfortabele en energiezuinige woon-/ en werkomgeving. Vanuit verschillende expertises werken wij samen als één team aan deze missie. Wij inspireren, verbinden, delen kennis en brengen mensen in beweging.

“Wij geloven in transparant samenwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onze activiteiten zijn in het belang van de Achterhoek.

Samen sterk

Wij geloven in wederkerige en elkaar versterkende relaties, binnen en buiten onze organisatie. Samenwerking is voor ons de natuurlijke manier van doen. Vanuit Agem Energie Experts werken wij in en met verschillende organisaties samen aan onze gezamenlijke missie.

Achterhoekse kracht

Wij zijn van oorsprong Achterhoeks. In 2013 is Agem gestart als initiatief van acht Achterhoekse gemeenten. In 2023 zijn de bedrijfsactiviteiten binnen Agem in de oude vorm zelfstandige organisaties geworden. Samen zijn wij er voor de regio: ons (t)huis. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar kennen en voor elkaar zorgen. 

Meer dan werk(gever)

Voor ons is wat wij doen meer dan werk. Daarom zijn we ook niet ‘zomaar’ een werkgever. Binnen onze teams werken we transparant en open en zijn we betrokken bij elkaar. Er is ruimte voor eigenheid en diversiteit en samen vieren we graag successen, groot en klein. 

Hier vind je onze Energie-Experts.

Wij geloven dat we anders moeten omgaan met energie. Dit doen wij als Agem Energie Experts vanuit verschillende organisaties die binnen hun eigen aandachtsgebied bijdragen aan de gezamenlijke missie.

Energieloket Achterhoek

Energieloket Achterhoek

In samenwerking met de Achterhoekse gemeenten ontwikkelen wij diensten en programma’s waarmee we vraag en aanbod op het gebied van energiebesparing verbinden. Inwoners van de Achterhoek kunnen bij het Energieloket terecht voor alles wat met energie besparen te maken heeft. Van inzicht en advies over energiebesparing tot informatie over financieringsmogelijkheden en begeleiding bij uitvoering.

Streekenergie

Streekenergie

Door zelf de regie te pakken worden we stapsgewijs minder afhankelijk van de markt en de marktprijs. Wij stemmen vraag en aanbod rondom hernieuwbare energie op elkaar af en leveren via Energie VanOns energie aan inwoners en bedrijven in de Achterhoek. Doordat we niet streven naar winstmaximalisatie kunnen we uiteindelijk energielevering tegen kostprijs faciliteren.