Oprichting Streekenergie Grootzakelijk

27-09-2022

Er is grote onrust op de energiemarkt. De Achterhoekse maatschappelijke organisatie Agem wil versneld de volgende stappen zetten in het organiseren van energielevering tegen kostprijs. Het doel is om als Achterhoekers in de toekomst meer grip te krijgen op de eigen energievoorziening. Op 20 september is de Coöperatie Streekenergie Grootzakelijk UA officieel opgericht.

Consumenten hebben geen grip op de energieprijs. Steeds meer huishoudens en bedrijven kunnen hun energierekening niet meer betalen. Dit komt doordat de marktprijs voor alle energie wordt beïnvloed door de situatie in de wereld. De stroomprijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dit geldt gek genoeg ook voor de prijs van hernieuwbare (groene) energie.

De energiemarkt nu.

Het opwekken van hernieuwbare energie, uit bijvoorbeeld wind en zon, kan goedkoper dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Toch moet er op dit moment voor alle energie dezelfde hoge prijs betaald worden. Energieproducenten en -leveranciers maken daardoor buitensporige winsten op hernieuwbare energie. Vaak zijn dit commerciële partijen met aandeelhouders die gaan voor winstmaximalisatie. Tegelijkertijd zitten veel particulieren en ondernemers met de handen in het haar, in onzekerheid of zij volgende maand de energierekening nog kunnen betalen.

Op korte termijn kan de landelijke overheid hier iets in betekenen door bijvoorbeeld prijsplafonds met energieleveranciers af te spreken. Echter, Agem gelooft in een betere structurele oplossing voor de toekomst.

Energie tegen eerlijke kostprijs.

Door samen hernieuwbare energie op te wekken én af te nemen wordt een lokale energiegemeenschap gecreëerd. Daarin betalen de deelnemers van de energiegemeenschap de eerlijke kostprijs en worden zo onafhankelijker van de markt en de marktprijs.

Energie leveren tegen kostprijs kan alleen als je zelf genoeg hernieuwbare energie opwekt op het moment dat de energie ook verbruikt wordt. Is er meer energie nodig dan in de lokale gemeenschap opgewekt wordt? Dan moet er energie bijgekocht worden. Bij voorkeur via een andere, lokale energiegemeenschap, die ook tegen de eerlijke kostprijs levert. Als daar niet genoeg energie beschikbaar is, als het echt niet anders kan, van de markt tegen de marktprijs.

Meer weten?

Lees meer over het kostprijsmodel