• Menu

Update energiebelasting 2021 PCR.

Als lid van een energiecoöperatie die deelneemt in een postcoderoosproject ontvang je jaarlijks de energiebelasting terug over de stroom die je op een coöperatief zonnedak hebt opgewekt. Dit wordt verrekend op je jaarafrekening. Door het faillissement van Anode dreigt de teruggave van de energiebelasting van 2021 in de faillissementsboedel te verdwijnen.

Om dit te voorkomen werkt Agem samen met EnergieSamen, landelijk belangenbehartiger van energiecoöperaties, om gezamenlijk met de Belastingdienst en ministeries naar een oplossing te zoeken. Na een dringende oproep begin dit jaar en meerdere overleggen met Belastingdienst en de ministeries, ontvingen wij onlangs een eerste voorlopige conclusie, waarin het ministerie aangeeft dat er geen relatie is op dit gebied tussen de Belastingdienst en de deelnemer aan een PCR-project. En dat de teruggave van de energiebelasting dus aan de failliete boedel toegerekend zou moeten worden. Op de website van EnergieSamen lees je meer hierover, en worden updates over dit traject gedeeld.

Wij gaan verder!

Wij zullen niet zomaar opgeven en strijden door voor een acceptabele oplossing. Samen met EnergieSamen en met behulp van een jurist werken wij aan een alternatieve mogelijkheid om de energiebelasting over 2021 alsnog te laten verrekenen. Wij leggen dit alternatieve plan deze zomer voor aan de Belastingdienst en ministeries, en zullen jullie coöperaties op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Houd ook de website van EnergieSamen in de gaten voor updates.

Zonnepanelen Detailshot