• Menu

Subsidie voor verwijderen asbestdaken Berkelland

1 december 2020

Gemeente Berkelland wil blijven streven naar een asbestvrij Berkelland, daarom wordt actief het verwijderen van deze asbestdaken gestimuleerd met een subsidieregeling. Op 15 december a.s. zal meer bekend worden of deze regeling door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Deze subsidie gaat dan gelden voor zowel voor eigenaren van ‘kleine’ asbestdaken als eigenaren van grote schuren met asbest.

Het volgende voorstel ligt ter goedkeuring in de gemeenteraad van Berkelland:

Asbestdaken kleiner dan 35 m2

Eigenaren van asbestdaken kleiner dan 35 m2 mogen zelf het asbest verwijderen, mits ze dat veilig kunnen doen. Daarom stelt de gemeente een gratis pakket met hulpmiddelen beschikbaar. Dit pakket bevat onder meer een overall, handschoenen en een gezichtsmasker om veilig te kunnen werken. Daarnaast wordt inwoners de mogelijkheid geboden om het asbest zelf gratis af te voeren naar de milieustraat als zij aan de voorwaarden voldoen.

Asbestdaken groter dan 35 m2

De eerste drempel voor veel eigenaren van grote asbestdaken om te beginnen met asbestsanering is het vele werk dat vaak ook juridisch ingewikkeld is. Meer dan 90% van de asbestdaken ligt in het buitengebied. Om de eigenaren in het buitengebied te ontzorgen in de eerste stappen, kunnen zij gratis een keukentafelgesprek krijgen met een onafhankelijk erfadviseur. Ook kunnen zij een voucher krijgen voor extra advies en/of een asbestinventarisatierapport. Daarnaast komt er een subsidie beschikbaar. Het voorstel is dat dit € 4,50 per m2 bedraagt tot een oppervlakte van 150 m2, en € 2,25 per m2 voor de oppervlakte boven de 150 m2.

Voorwaarden

De subsidieregeling geldt niet voor verwijderen van bodemverontreiniging, puin, puingranulaat, riool- of regenwaterpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, dakbeschot, gevelbeplating, zwerfasbest of enig ander asbesthoudend bouwmateriaal. Voor daken groter dan 35m2 moet de sanering uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Er is per adres maximaal €10.000 per adres beschikbaar. De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk zes maanden na verwijdering worden ingediend. Deze regeling voor gemeente Berkelland treedt in werking op 1 januari 2021 en werkt terug t/m 24 november 2020. De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2025, regeling vervalt op 1 januari 2026. De aanvraag kan , zodra de regeling is goedgekeurd, ingediend worden bij Agem Energieloket.

Subsidie voor verwijderen asbestdaken Berkelland
Subsidie voor verwijderen asbestdaken