• Menu

Lokaal eigendom centraal bij de opwek van duurzame energie in Berkelland

1 juni 2020

De gemeenteraad van Berkelland heeft op dinsdag 26 mei jl. het besluit aangenomen om het beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE) te wijzigen. Er moet meer rekening gehouden worden met omwonenden en inwoners bij de participatie en landschappelijke inpassing van energie-opwekprojecten. Daarnaast moeten zij in het nieuwe beleid (financieel) kunnen meeprofiteren van een duurzaam energie-opwekproject.

De drie energiecoöperaties in de gemeente, BerkellandEnergie, Duurzaam Beltrum en Zondelen in Berkelland zijn blij met het besluit. In de voorbereidende beleidsfase en ook in de projectfase kunnen inwoners uit de gemeente meedenken, meebeslissen én meeprofiteren van de opbrengst.

Zowel bij de coöperaties, als bij veel bewoners(groepen) rondom Haarlo, Neede, Noordijk en Hupsel heerste onvrede met het voorgestelde beleid van het college. In het voorgestelde beleid van februari 2020 werd lokaal eigenaarschap niet afgedwongen, terwijl juist de omwonenden en de regio hier het meeste baat bij heeft.

Lokaal eigendom succesfactor bij Berkellandse energiecoöperaties
De drie lokale energiecoöperaties hebben sinds 2015 bewezen en laten zien dat zij projecten, samen met inwoners en dorpsorganisaties, succesvol kunnen ontwikkelen. Hierbij staat continue het belang van inwoners voorop, waarbij er sprake is van minimaal 50% tot 100% lokaal eigendom in de energie-opwekprojecten. Paul Knuvers, voorzitter bij energiecoöperatie BerkellandEnergie: ”Wij gaan graag samen met de gemeente, dorpsorganisaties, bewonersgroepen aan de slag om het nieuwe beleid handen en voeten te geven richting projectontwikkelaars”.

Samenwerking
De energiecoöperaties BerkellandEnergie, Duurzaam Beltrum en Zondelen in Berkelland werken voor het opwekken van lokale energie samen met Agem. “We delen dezelfde filosofie als Agem als het gaat om de kringloop van energie. Deze energie-kringloop is gebaseerd op drie pijlers: energie besparen, lokaal opwekken en efficiënt benutten en tot slot het uitleveren van duurzame energie aan particulieren en bedrijven in de regio. Hiermee wordt de Achterhoekse energie-kringloop gesloten door alle Achterhoekse energie ín de Achterhoek te houden” aldus Knuvers.

Op dit moment is bijvoorbeeld de coöperatie BerkellandEnergie betrokken bij de eerste verkenningen en onderzoek naar mogelijkheden om grootschalig zonne- en windenergie in het buitengebied in Berkelland op te wekken. Knuvers licht deze verkenning toe: “Dat zullen wij altijd samen met inwoners doen. Hierbij wordt een zo groot mogelijke zeggenschap, eigendom en financiële opbrengst bij inwoners en het gebied vooropgesteld. Voor beide projecten geldt dat uiteindelijk de omgeving eigenaar wordt van de projecten, de beslissingen neemt en ervan profiteert. En natuurlijk zijn natuur-milieu, landschap en leefbaarheid waarden die essentieel zijn. Als lokaal genestelde energiecoöperaties nemen we graag het initiatief om met omwonenden, belanghebbenden en gemeente tot goed beleid en uitvoering te komen. Agem zal ons hierin ondersteunen”.

Lokaal eigendom centraal bij de opwek van duurzame energie in Berkelland
Zonnepanelen Achterhoek