• Menu

Gedeputeerde Jan van der Meer en wethouder Tineke Zomer openen zonnedak in Winterswijk

26 juni 2020

Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland heeft samen met Tineke Zomer, wethouder in Winterswijk, het zonnedak van Hoveniersbedrijf Sjoerd Frielink geopend. Op de bedrijfshal aan de Stevinstraat zijn zo’n 800 zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee ruim 215.000 kWh zonne-energie per jaar wordt opgewekt. Frielink gaat zelf een groot deel van de energieopbrengst benutten, de resterende groene stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

3,6 miljoen m² zonnedak noodzakelijk

In de Regionale Energiestrategie (RES), die half juni in concept door de Achterhoekse colleges van B en W is vastgesteld, streeft de regio Achterhoek naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Hiervan moet zo’n 0,35 TWh afkomstig zijn van zon op dak. Dit houdt in dat er meer dan 1 miljoen zonnepanelen op geschikte daken moeten komen in de Achterhoek.

'Gelderland moet energieneutraal worden in 2050. Dat moet én dat kan. Het is wel een flinke klus die we als overheid niet alleen kunnen realiseren. Bedrijven, organisaties én inwoners moeten daarin voortvarend handelen. Door de bedrijfsdaken daar waar dat kan vol te leggen met zonnesystemen kunnen we een grote sprong voorwaarts maken. Ik ben daarom heel blij met meneer Frielink die laat zien dat het kan en ik hoop dat in Winterswijk en in Gelderland veel bedrijven dit voorbeeld volgen. Wij steunen het bedrijfsleven door een subsidieregeling om kosteloos een zonnedakscan te laten uitvoeren’, aldus Jan van der Meer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, verantwoordelijk voor de energietransitie binnen de provincie. De opening van het zonnedak komt voort uit een Achterhoeks project waarin ondernemers geholpen wordt om de voordelen van zonnepanelen op een bedrijfsdak beter te benutten.

Bekijk hier de opening:

Wethouder Tineke Zomer, verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid: ‘Gemeente Winterswijk ondersteunt bedrijven met een groot dak bij het inzichtelijk maken van de technische en financiële mogelijkheden voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak via het Zonnige Bedrijven programma van Agem. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij de voorbereiding en aanvraag van subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Zonnepanelen op daken zijn een onmisbare en noodzakelijke stap in de energietransitie.'

Subsidieregeling voor bedrijven

Het programma Zonnige Bedrijven van Agem helpt ondernemers om de voordelen van zonnepanelen op een bedrijfsdak beter te benutten. Agem voert dit programma uit voor de acht Achterhoekse gemeenten, met ondersteuning van Provincie Gelderland. Agem adviseert de ondernemer bij een technische en financiële haalbaarheidsstudie, offerte beoordeling en aanschaf van een grootschalige zonnepanelen-installatie. Achterhoekse bedrijven en instellingen. Bedrijven en organisaties met een beschikbaar dakoppervlak groter dan 500 m2 kunnen deelnemen.

Meer informatie en aanmelden: www.zonnigebedrijven.nl

Gedeputeerde Jan van der Meer en wethouder Tineke Zomer openen zonnedak in Winterswijk
Gedeputeerde Jan van der Meer, Sjoerd Frielink en Wethouder Tineke Zomer openen het zonnedak