• Menu

(Elke) dag van de Duurzaamheid op Achterhoekse scholen

9 oktober 2020

Op woensdag 10 oktober 2018 nam Urgenda voor de tiende en laatste keer het initiatief voor de Dag van de Duurzaamheid en besloot ‘elke dag’ uit te roepen tot Dag van de Duurzaamheid. Agem ging op onderzoek uit bij scholen in de Achterhoek, om te horen hoe zij met duurzaamheid omgaan.

Op woensdag 10 oktober 2018 nam Urgenda voor de tiende en laatste keer het initiatief voor de Dag van de Duurzaamheid. De afgelopen jaren is deze dag uitgegroeid tot dé dag om te laten zien wat duurzaamheid is. Hiermee is ook duidelijk geworden hoe groot de beweging is. Steeds meer mensen zijn het hele jaar door bezig met duurzaamheid. Om dit te benadrukken is op 10 oktober 2018 ‘elke dag’ door Urgenda uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid.

Vanaf 2019 coördineert de Coöperatie Leren voor Morgen de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Deze coöperatie is een samenwerking van ruim 100 partijen die duurzaamheid in het onderwijs nastreven. Leren voor morgen heeft dit jaar 9 oktober toch een speciale Dag van de Duurzaamheid! Op deze dag doen duizenden scholen mee aan een duurzame actie. Van een les over afvalscheiding of een conferentie op een Hogeschool tot het meedoen aan de Voorleesactie. 

Duurzaamheid op Achterhoekse scholen
Agem vroeg een aantal scholen in de Achterhoek wat zij vandaag doen. De Achterhoekse scholen die wij gebeld hebben waren niet op de hoogte van de actie van Leren voor Morgen, maar delen het idee van Urgenda dat we
elke dag bewust met duurzaamheid om moeten gaan. 

“De Dag van de Duurzaamheid is een mooie kapstok om bewustwording van duurzame uitdagingen aan op te hangen, maar duurzaamheid is voor ons een onderwerp dat iedere dag op een bepaalde manier op de agenda staat. Wij zijn een Montessorischool. Respect voor omgeving en natuur, de wereld om ons heen, is heel belangrijk. Wij willen de kinderen voortdurend confronteren met deze uitdagingen door aandacht voor bijvoorbeeld energie, klimaat en gezondheid.” legt Stofke Striekwold, directeur van Montessorischool De Pas in Doetinchem uit.  

“Wij hebben zonnepanelen op ons dak en uitsluitend LED verlichting in onze school. Het werken van onze panelen en verlichting wordt educatief opgepakt, kinderen kunnen op een meter in de hal meekijken naar de resultaten van de panelen en we organiseren educatieve projecten hierover.

De kinderen van De Pas worden ook actief betrokken in het afval scheiden op school. In alle klassen staat een papierbak en een afvalbak. De papierbak wordt door de leerlingen zelf geleegd in de eigen grote papiercontainer. “De Buha komt helaas niet langs om plastic of groen in te zamelen. Daarom hebben wij zelf een container hier staan, een compostbak en ook een bak voor batterijen. De compostbak gebruiken de kinderen bij hun eigen schooltuintje. Ook kleinere acties als bewustwording in het omgaan met water en verspilling. Bij ons geldt: glas water niet opgedronken? Dan geef je het aan je plantje. Wij noemen dit 'voorleven', oftewel het goede voorbeeld zijn.”

Enthousiast vertelt Stofke verder: “Tijdens Kosmisch onderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) is constant het onderwerp duurzaamheid verweven. Ook ‘Nieuwsbegrip’ (begrijpend lezen) behandelt altijd actualiteiten en pakken regelmatig duurzame thema's als plastic soep, recyclen etc.

Wat wij vooral als school doen is bewust maken dat handelen van nu ertoe doet. Dat je samen verantwoordelijk bent voor alles om je heen. De aarde wordt als we doorgaan op deze manier uitgeput. Deze bewustwording is als een rode draad door ons handelen gevlochten.”

Ook Carla van den Berg, juf van groep 7/8 op De Driesprong in Ruurlo was niet op de hoogte van de actie vandaag, maar geeft ook aan dat de school duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. “Op onze school wordt afval gescheiden en tijdens landelijke opruimdagen gaan wij de buurt in om zwerfafval op te ruimen. Dit doen we twee keer per jaar. 

We zijn ons schoolplein aan het vergroenen en we hebben buitenlesdagen. Dan gaan we de natuur in om de kinderen bewuster laten zijn van de natuur. We leren de kinderen hoe mooi de natuur is en dat we er zuinig op moeten zijn. Dat we bijvoorbeeld moeten recyclen, en dat je jouw afval niet zomaar van je af moet gooien. Hiervoor hebben we de Gouden Grijper van de Gemeente Berkelland ontvangen!”. 

De meeste scholen in de Achterhoek hebben de afgelopen maanden ook het -inmiddels lopende- programma Junior Energiecoach namens Agem Energieloket onder de aandacht gebracht bij hun leerlingen, waarvoor dank. 

(Elke) dag van de Duurzaamheid op Achterhoekse scholen
Dag Van De Duurzaamheid