• Menu

Duizenden zonnepanelen op bedrijfsdaken

22 februari 2020

Het project ‘Zonnige Bedrijven’ van vijf Achterhoekse gemeenten in samenwerking met de Agem, krijgt steeds meer gestalte. Het Graafschap College en het Rietveld Lyceum in Doetinchem zijn twee grote concrete voorbeelden, want op de daken van de onderwijsinstellingen worden in totaal tweeduizend zonnepanelen geplaatst.

“Zonnepanelen gaan ervoor zorgen dat wij een groot gedeelte van ons energieverbruik zelf kunnen opwekken”, aldus Jeroen Sanders, conrector van het Rietveld Lyceum. Op die manier wil de instelling een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Achterhoek om in 2030 energieneutraal te zijn. “Maar ik vind het ook belangrijk om het uit te dragen naar onze leerlingen, dat duurzaamheid en zorg voor de wereld van groot belang zijn.” De initiatiefnemers hebben actief bedrijven benaderd met advies om hun daken duurzaam in te zetten. Ze merken dat steeds meer ondernemers open staan voor het project. “Maar het is toch zo dat een redelijk aantal van die daken nog niet geschikt zijn”, legt Paul Wallerbos, projectleider van de Agem uit. Toch is bewustwording voor hem ook al winst: “Doordat ze het inzicht krijgen, kunnen ze er in de toekomst wel rekening mee houden.”

Het project kan echter te maken krijgen met de wet van de remmende voorsprong. Het stroomnetwerk is nog niet ingericht op de hoeveelheid energie die de panelen kunnen teruggeven. “Het kan nu nog wel, maar netbeheerder Alliander waarschuwt dat het niet zo door kan gaan”, legt wethouder Frans Langeveld uit. “Die wil graag weten waar we gaan opwekken, dan kan zij zorgen dat de ze goede leidingen aanlegt. Dat is een proces dat jaren duurt, dus je zult het goed moeten afstemmen.” Voordat de panelen daadwerkelijk op de daken van de onderwijsinstellingen gelegd kunnen worden moet nog een traject worden doorlopen. “De bedoeling is om een subsidie aan te vragen in augustus”, aldus Sanders. “Als die toegekend is, kunnen we in 2021 daadwerkelijk de panelen op het dak plaatsen.”

Foto: REGIO8

Duizenden zonnepanelen op bedrijfsdaken
Duizenden Zonnepanelen Op Bedrijfsdaken