• Menu

Doesburger kan nu ook terecht bij Agem Energieloket!

1 februari 2021

Gemeente Doesburg heeft een uitdagende ambitie om in 2050 duurzaam te zijn door een energieneutrale gemeente te worden. De route om daar te komen loopt vanuit zes werklijnen; nieuw bewustzijn, energiebesparing, regionale samenwerking, lokaal opwekken van energie, mobiliteit en warmte. Voor de eerste drie werklijnen is aansluiting gezocht met Agem Energieloket.

‘We kunnen een Duurzaam Doesburg in 2050 alleen realiseren als we er samen voor gaan in Doesburg. Want de energietransitie vraagt om anders omgaan met energie, warmte en elektriciteit. Het vraagt wat van ons allemaal, in meedenken en mee doen. Wat betreft doen willen we daarom volop inzetten op betere isolatie en het besparen van energie. Dit doen we door inwoners te helpen en ook als gemeente zelf daar bewust mee bezig te zijn’, zo licht Wethouder Peter Bollen toe. ‘We willen bewoners stimuleren, helpen maar vooral ontzorgen met het verduurzamen of energiezuiniger maken van hun woning. Bij Agem Energieloket kunnen inwoners op een laagdrempelige wijze informatie krijgen over producten, financiële regelingen en advies inwinnen’.

Onafhankelijk informatieloket

Jeroen aan het Rot, coördinator bij Agem Energieloket: ‘We vinden het fantastisch dat onze beweging groeit en dat Gemeente Doesburg zich bij ons aangesloten heeft. Bij Agem zetten we ons in voor een duurzaam sterke regio. Om de hiervoor noodzakelijke energietransitie zo snel en goed mogelijk door te voeren verbindt Agem burgers, overheid en bedrijfsleven. Wij nemen daarin de verbindende rol. De afgelopen jaren hebben wij voor acht gemeenten gefungeerd als hét Energieloket voor hun inwoners en de nodige ervaring opgedaan. Door de kennis van bijvoorbeeld onze Klantenservice kunnen we nu ook inwoners van Doesburg voorzien van antwoorden op al hun vragen op het gebied van verduurzaming.

Agem Energieloket biedt informatie en helpt verduurzamers verder in de stappen die men kan zetten. Hierbij kan gedacht worden aan het isoleren van de woning, het verbeteren van het wooncomfort, duurzaam energie opwekken met eigen zonnepanelen of hulp bij het financieren van deze maatregelen. De informatie over subsidies en leningen, beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, provincie of gemeente is altijd actueel en de service is laagdrempelig en persoonlijk.

Agem Energieloket is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer (0314) 820 360. Alle informatie voor gemeente Doesburg is tevens te vinden op www.agemenergieloket.nl.

Doesburger kan nu ook terecht bij Agem Energieloket!
Doesburger kan nu ook terecht bij Agem Energieloket!