• Menu

Agem en Pure Energie verduurzamen samen energieopwekking Achterhoek

19 mei 2020

Agem en Pure Energie werken samen om op verschillende locaties in de Achterhoek wind- en zonne-energie op te wekken. De eerste locatie uit deze samenwerking staat gepland voor de gemeente Berkelland.

In 2019 sloten Agem en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk de energieopwekking in de Achterhoek te vergroenen. Er zijn inmiddels een aantal locaties gevonden waar dit mogelijk is.

Het eerste gebied waar concreet actie wordt ondernomen voor een windenergie initiatief is gelegen in de gemeente Berkelland langs de N18 en het open gebied in de omgeving van de Avinkstuw. Onderdeel van de bouw van windmolens of zonneparken is een zogenaamd omgevingsfonds, waarin een deel van de opbrengst wordt teruggegeven aan de directie omgeving. Uit dit fonds kunnen duurzame initiatieven worden gefinancierd, zelf in te vullen door de lokale omgeving.

Werkwijze
De visie van Agem op de ontwikkeling van duurzame energieprojecten past bij de werkwijze van Pure Energie. Pure Energie werkt samen met lokale en regionale energiecoöperaties, waarbij minimaal 50% van het project in lokale handen blijft. Het intensief betrekken van de omgeving bij het gehele traject is vast onderdeel van de werkwijze van beide organisaties.

Door lokaal eigenaarschap via een lokale energiecoöperatie kunnen inwoners en lokale bedrijven delen in de opbrengst.

Agem
De maatschappelijke organisatie Agem is de aanjager van de energietransitie in de Achterhoek. De coöperatie telt begin 2020 drieëntwintig leden: acht gemeenten én vijftien lokale energiecoöperaties. Agem’s projecten en initiatieven zijn gebaseerd op drie pijlers: energie besparen en opwekken en efficiënt benutten van duurzame energie uit de Achterhoek. Voor Agem is het belangrijk om de energietransitie lokaal en samen op te pakken, om bewoners kansen te geven om mee te beslissen, investeren en profiteren en om de Achterhoek als regio te versterken. Lokaal zeggenschap en eigenaarschap is hierbij voor Agem van essentieel belang.

Pure Energie
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie werkt al meer dan vijfentwintig jaar aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Bij het realiseren van projecten wil Pure Energie op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen.

Agem en Pure Energie verduurzamen samen energieopwekking Achterhoek
Agem en Pure Energie verduurzamen samen energieopwekking Achterhoek