Zonnepark De Lichtenberg.

Stichting Wonion heeft samen met de gemeente Oude IJsselstreek het initiatief genomen om een zonnepark te realiseren op De Lichtenberg in Silvolde. Agem is hierbij betrokken als projectleider, om voor optimale betrokkenheid van de omgeving te zorgen.

Na een eerste kennismaking begin dit jaar, heeft er op 9 september jl. een startbijeenkomst plaatsgevonden met direct omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst is het initiatief toegelicht en zijn eerste concepten gepresenteerd waar de aanwezigen op hebben kunnen reageren. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden. 

Vervolg. 

Naast de input van direct omwonenden tijdens de startbijeenkomst, zijn er ook reacties via ons mailadres delichtenberg@agem.nl binnengekomen. Studio Nico Wissing is momenteel bezig om de input te verwerken in een concept Voorlopig Ontwerp. Dit concept hopen wij vervolgens dit najaar voor te kunnen leggen aan direct omwonenden, waarbij duidelijk wordt hoe is omgegaan met de verkregen input.

In de afbeelding verderop deze pagina kun je zien dat dit nog onderdeel is van stap 2 in het participatieproces met Agem. Zodra een Voorlopig Concept is afgestemd met direct omwonenden is de volgende stap om ‘verder de buurt’ in te gaan en inloopavonden te organiseren.

Werkwijze Agem.

Vanaf het prille stadium in de planvorming wordt het gesprek aangegaan met de directe omgeving van een project. We willen op een gestructureerde wijze per projectfase informatie verschaffen en ruimte bieden voor consultatie van en advies door de omgeving en belanghebbenden.

Het figuur hiernaast geeft een samenvatting van de organisatie en planning van het participatietraject. De totale doorlooptijd van het proces tot aan de bouw bedraagt naar verwachting minimaal 1,5 tot 2 jaar.

Vragen of input?

Heb je op dit moment vragen of ben je belanghebbende en wil je input op het plan aanleveren of bij een van de vervolgbijeenkomsten aanwezig zijn? Je kunt op de volgende manieren met ons in contact komen:

  • Vul onderstaand contactformulier in
  • Stuur een mail naar delichtenberg@agem.nl
  • Bel met onze klantenservice via (0314) 820388