Energiepark De Lichtenberg.

Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek vinden duurzame energie belangrijk, zodat ook de generaties na ons een fijne, groene en schone omgeving hebben om in te wonen. Ook zetten zij zich in om de energielasten en daarmee de woonlasten betaalbaar te houden. Om dit te bereiken is het initiatief genomen voor de realisatie van Energiepark De Lichtenberg in Silvolde. Agem is hierbij betrokken als projectleider, om voor optimale betrokkenheid van direct omwonenden te zorgen.

100% coöperatief.

Energiepark De Lichtenberg wordt een bijzonder project omdat het 100% coöperatief wordt opgezet. Er gaat een energiecoöperatie opgericht worden die het energiepark volledig in eigendom heeft, waardoor zowel zeggenschap als inkomsten in de omgeving van het park blijven. Het bestuur van de nog op te richten energiecoöperatie wordt bij voorkeur gevormd door omwonenden.

Zon en bewolking

Lokaal eigendom en zeggenschap.

Voldoende zeggenschap is nodig om te voorkomen dat onze Achterhoekse energiebronnen in handen vallen van grote marktpartijen, vaak uit het buitenland. Waar we vervolgens geen grip op hebben. Als onze zeggenschap niet voldoende is gewaarborgd, betekent het bijvoorbeeld dat het project doorverkocht kan worden. Dit is een gevaar voor de regio. We verliezen dan de zeggenschap over onze eigen omgeving en energiebronnen. De kans is dan groot dat de lokaal duurzaam opgewekte energie niet in de regio blijft. Lees hier meer over.

Actuele stand van zaken.

In overleg met betrokkenen treft Agem nu voorbereidingen voor de vergunningsaanvraag. Hiertoe moeten een aantal onderzoeken plaatsvinden en het definitief ontwerp worden gemaakt.

Lees hier de nieuwsbrief Energiepark De Lichtenberg van juni 2021 die verzonden is naar geïnteresseerden.

Op te richten energiecoöperatie.

Begin 2021 zijn nadere gesprekken gevoerd met omwonenden en aangrenzende grondeigenaren, met name over de toegangsmogelijkheden voor het Energiepark en met Silvolds Belang over de nieuw op te richten coöperatie. De coöperatie wordt eigenaar van het Energiepark.

Omdat de nieuwe postcoderoosregeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, kortweg SCE) maar één aanvraag per locatie per jaar toestaat voor maximaal 500 kWp vermogen, wordt het postcoderoosgedeelte van Energiepark De Lichtenberg in twee fasen van elk 500 kWp gerealiseerd. We overwegen om de andere helft van de zonne-installatie (ca. 1 MWp) met SDE-subsidie te realiseren. Voor dit gedeelte kan Agem zorgen dat ook deze energie en opbrengsten in de regio blijven.

Meedoen.

Jij kunt meedoen! Ben je benieuwd hoe je kunt deelnemen aan Energiepark De Lichtenberg Lees hier meer!

Participeren in dit project

Verslaglegging bijeenkomsten

Kennismaking en startbijeenkomst.
Na een eerste kennismaking begin 2020, heeft er op 9 september 2020 een startbijeenkomst plaatsgevonden met direct omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst is het initiatief toegelicht en zijn eerste concepten gepresenteerd waar de aanwezigen op hebben kunnen reageren. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden. 

Vervolgbijeenkomst 23 november 2020.
Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben wij input ontvangen op de concept plannen voor Energiepark De Lichtenberg. Deze input is door Studio Nico Wissing verwerkt in het concept Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd aan de direct omwonenden van het project. Bekijk de presentatie. Het verslag is hier te downloaden. 

Plangebied.

Plangebied Energiepark De Lichtenberg luchtfoto

Plan en onderzoek.

In overleg met betrokkenen treft Agem nu voorbereidingen voor de vergunningsaanvraag. Hiertoe moeten een aantal onderzoeken plaatsvinden en het definitief ontwerp worden gemaakt. Lees op de subpagina hier meer over.

Meer over het plan en onderzoek

Kaart planvorming met de buurt en het participatietraject

Werkwijze Agem.

Vanaf het prille stadium in de planvorming wordt het gesprek aangegaan met de directe omgeving van een project. We willen op een gestructureerde wijze per projectfase informatie verschaffen en ruimte bieden voor consultatie van en advies door de omgeving en belanghebbenden.

Het figuur hiernaast geeft een samenvatting van de organisatie en planning van het participatietraject. De totale doorlooptijd van het proces tot aan de bouw bedraagt naar verwachting minimaal 1,5 tot 2 jaar.

Vragen of input?

Heb je op dit moment vragen of ben je belanghebbende en wil je input op het plan aanleveren of bij een van de vervolgbijeenkomsten aanwezig zijn? Je kunt op de volgende manieren met ons in contact komen:

  • Vul onderstaand contactformulier in
  • Stuur een mail naar delichtenberg@agem.nl
  • Bel met onze klantenservice via (0314) 820388