Zonneveld De Heuven.

Onze regio verduurzamen, betekent dat we ook zelf duurzame energie moeten opwekken. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder zonneveld De Heuven. Momenteel wordt aan de uitwerking van de plannen gewerkt. Graag betrekken wij omwonenden zo vroeg mogelijk bij deze plannen en de verdere uitwerking daarvan. 

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zelf grip houden op onze eigen energievoorziening. Daarvoor moeten verschillende betrokkenen verbonden worden met elkaar, waar wij ons voor inzetten. We gaan met mekaar in gesprek en zorgen voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen doen is hierbij van groot belang voor het versterken van onze regio. 

Zowel samen als doen wegen voor ons even zwaar. Daarom gaan wij in dit traject in gesprek met omwonenden. Wij brengen hierbij in kaart wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe we die samen kunnen oplossen. Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? 

Zonnepanelen in veld

Ons initiatief.

Zonneveld De Heuven is een initiatief van Vattenfall en Agem. Het bestaat uit het ontwikkelen van een zonneveld van circa 11 ha, ten zuiden van de Oude IJsselweg in Terborg, nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en buurtschap De Heuven. We starten nu de gesprekken met bewoners in de nabijheid van het park. Op basis van deze gesprekken wordt de landschappelijke inrichting van het zonneveld vormgegeven. Over deze inrichting gaan wij dus graag met omwonenden in gesprek. Het plangebied voor zonneveld De Heuven en de direct omwonenden zie je op de kaarten hieronder.

Het plangebied.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 

Plangebied Zonneveld De Heuven luchtfoto.

Direct omwonenden.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 

Kaart met direct omwonenden van Zonneveld De Heuven luchtfoto.

Proces.

In het beleid van de gemeente is vastgelegd dat er twee keer 30 hectare aan zonnevelden wordt toegestaan in Oude IJsselstreek. De eerste tranche is al gekozen. Principeverzoeken voor de tweede tranche van 30 hectare kunnen tot 31 maart 2021 worden ingediend bij de gemeente. Vattenfall en Agem zullen voor zonneveld De Heuven een principeverzoek indienen. Afhankelijk van de beoordeling hiervan door de gemeente zullen we ons plan samen met de omgeving verder ontwikkelen.

Agem.

Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Lees hier meer over wat we doen en hoe we ons inzetten voor het versterken van onze regio. 

Mee doen.

Door de samenwerking tussen Vattenfall en Agem wordt het zonneveld in minimaal 50% lokaal eigendom ontwikkeld. Het zonneveld wordt daarmee een project voor de Achterhoek, door de Achterhoek. Iedereen kan meedoen, iedereen kan meeprofiteren.

Wij gaan graag met je in gesprek!

Wij praten graag verder met omwonenden over het plan. In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer vertellen over de plannen en horen we graag van jou welke opmerkingen en vragen jij hebt. Ook bespreken we dan de mogelijkheden om mee te doen. Onze Agemmer Maroeska Boots maakt graag een afspraak met jou! Heb je interesse? Laat dat Maroeska weten via (0314) 820 388 of via deheuven@agem.nl.

Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling
Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling