• Menu

Zonneweide Twijggraven.

Onze regio verduurzamen, betekent dat we ook zelf duurzame energie moeten opwekken. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder Zonneweide Twijggraven. Momenteel wordt aan de uitwerking van de plannen gewerkt. Graag betrekken wij omwonenden zo vroeg mogelijk bij deze plannen en de verdere uitwerking daarvan. 

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zelf grip houden op onze eigen energievoorziening. Daarvoor moeten verschillende betrokkenen verbonden worden met elkaar, waar wij ons voor inzetten. We gaan met mekaar in gesprek en zorgen voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen doen is hierbij van groot belang voor het versterken van onze regio. 

Zowel samen als doen wegen voor ons even zwaar. Daarom gaan wij in dit traject in gesprek met omwonenden. Wij brengen hierbij in kaart wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe we die samen kunnen oplossen. Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? 

Doorkijkje in het groen richting zonnepanelen

Ons initiatief.

Zonneweide Twijggraven is een initiatief van BerkellandEnergie en Agem. Het bestaat uit het ontwikkelen van een zonneveld op circa 11 ha grond van de familie Hesselink. We hebben inmiddels kennis gemaakt met een aantal bewoners die in de directe omgeving van het park wonen. Begin 2021 zijn we gestart met het verder uitwerken van een eerste schets van het zonneveld, het inrichtingsplan. Over deze inrichting van de zonneweide is door direct omwonenden en een aantal betrokken organisaties meegedacht in een online sessie. Het plan wordt nu verder uitgewerkt voor de vergunningaanvraag en besproken tijdens een informatiebijeenkomst waarvoor breed wordt uitgenodigd. Het plangebied voor Zonneweide Twijggraven en de direct omwonenden zie je op de kaarten hieronder. 

Artikel Zonneweide Twijggraven

Er staat een interessant artikel over Zonneweide Twijggraven in het derde nummer van het magazine Toekomst, verspreid in het buitengebied tussen Borculo en Lochem in de Achterhoek. Het thema van het magazine is de energietransitie.

Benieuwd naar het artikel? Of benieuwd naar meer informatie? Klik op de onderstaande knop om het artikel over Zonneweide Twijggraven te lezen!

Lees meer!

Actuele stand van zaken.

27 mei 2021:
In de komende weken wordt de vergunningaanvraag volledig gemaakt. Daarna start de wettelijke procedure. Indien er nog vragen zijn, dan kan er altijd contact worden opgenomen met Agem. Onderaan deze pagina staan de contactgegevens. Dit geldt ook in het geval er interesse is om mee te denken en te doen in energiecoöperatie Twijggraven.

Procedure.
Er lopen nog geen formele ruimtelijke procedures. Als hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze website en nieuwsbrief. We willen ons plan eerst concretiseren in samenspraak met de omgeving.

Het plangebied.

Kaart met het plangebied Twijggraven

Klik hier voor een vergroting.

Direct omwonenden.

Kaart met de direct omwonenden zonneweide Twijggraven

Klik hier voor een vergroting.

Verslaglegging bijeenkomsten.

November/December 2020:
Eind 2020 heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden met de directe omgeving. 

24 maart 2021:
Op 24 maart vond een digitale meedenksessie plaats voor alle direct omwonenden. Presentatie gegeven tijdens de meedenksessie. Hier staat het verslag van de bijeenkomst.

28 april 2021:
Op 28 maart vond een digitale informatieavond plaats voor alle direct omwonenden en geïnteresseerden. De uitkomsten van de buurtgespreken zijn besproken tijdens de informatieavond alsmede het concept inrichtingsplan. Hier staat de presentatie en het verslag van de bijeenkomst.

Samenwerking voor 100% lokaal

BerkellandEnergie en Agem hebben de handen ineen geslagen om samen de zonneweide te ontwikkelen. Samen gaan wij de zonneweide in 100% lokaal eigendom ontwikkelen, wat het project uniek maakt en waarmee ruim aan de beleidsvoorwaarde van de gemeente wordt voldaan.

BerkellandEnergie is als lokale energie coöperatie in 2013 ontstaan als burgerinitiatief en wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en energie besparen. Dat doen ze als inwoners samen, lokaal en met mekaar. Ze zijn mede geïnspireerd door de oprichting van vele energiecoöperaties in het land. BerkellandEnergie is een coöperatieve vereniging met 113 leden en zijn onder andere betrokken bij grootschalige opwekprojecten voor duurzame energie. Sinds 2018 is de coöperatie lid en mede-eigenaar van Agem. Bezoek de website van BerkellandEnergie voor meer informatie. 

 

Website BerkellandEnergie

Agem.

Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Lees hier meer over wat we doen en hoe we ons inzetten voor het versterken van onze regio. 

Mee doen: het participatieplan.

Voordat we ons plan verder ontwikkelen, hebben we een overeenkomst gesloten met de gemeente over de manier waarop wij als initiatiefnemers het planproces doorlopen met alle belanghebbenden. Deze overeenkomst baseren wij op ons participatieplan. In dit plan komen minimaal de onderwerpen terug die de gemeente met haar beleid voorschrijft. Er worden afspraken gemaakt over hoe wij communiceren met de omgeving, hoe we omgaan met hun inbreng en hoe eventuele klachten worden afgehandeld. In dit plan stellen we ook voor hoe de omgeving en andere belanghebbenden financieel mee kunnen doen. Hierbij staat het lokaal mede-eigenaarschap of medezeggenschap centraal wat ons betreft. 

Wij gaan graag met je in gesprek!

Wij praten graag verder met omwonenden over deze plannen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer vertellen over de plannen en horen we graag van jou welke opmerkingen en vragen jij hebt. Ook bespreken we dan de mogelijkheden om mee te doen, om mee te investeren in de ontwikkeling van de zonneweide of zelfs als bestuurslid van de energiecoöperatie Twijggraven mede-eigenaar te zijn. Onze Agemmer Paul Hartskeerl maakt graag een afspraak met jou! Heb je interesse? Laat dat Paul weten via (0314) 820 388 of via twijggraven@agem.nl

Paul Hartskeerl - Projectleider Ontwikkeling
Paul Hartskeerl - Projectleider Ontwikkeling