• Menu
Onze missie

Onze missie. Een duurzame toekomst voor de Achterhoek.

Wij zetten ons in voor een ‘energie-positieve’ Achterhoek. Om de hiervoor noodzakelijke energietransitie zo snel en goed mogelijk door te voeren verbinden wij burgers, overheid en bedrijfsleven. Wij geloven dat de realisatie van een energie-positieve Achterhoek slaagt als er beweging en onderlinge samenwerking ontstaat. Iedere inspanning hiertoe is waardevol en Agem speelt daarin een initiërende, stimulerende en verbindende rol. Zo bouwen we met elkaar aan een gezonde leefomgeving voor de huidige inwoners van de Achterhoek en voor de toekomstige generatie(s).

Energie voor mekaar.  

De Achterhoek wil als regio energieneutraal zijn in 2030. Dit betekent dat we in de Achterhoek alle energie die we verbruiken, zelf duurzaam opwekken. Samenwerking is daarbij de sleutel tot een succesvolle energietransitie. Agem is de aanjager en verbindt inwoners met het Achterhoekse bedrijfsleven, lokale energiecoöperaties en de Achterhoekse gemeenten.

Met onze belofte 'energie voor mekaar' spreken we uit dat 't voor mekaar komt, zoals we in deze regio zeggen én waarmaken. Maar we doen het ook voor mekaar. In de Achterhoek kijken we immers naar elkaar om. Naoberschap noemen we dat hier ook wel. Door onze krachten te bundelen wordt verduurzaming voor iedereen bereikbaar en kunnen we de regio versterken; een Achterhoekse krachtenbundeling.

Zonnepanelen op het gras met op de achtergrond bomen
Lokaal, zelf energie opwekken houdt het geld in de Achterhoek!

Duurzaam sterke Achterhoek.

We willen op den duur alle energie die we in de Achterhoek gebruiken binnen de grenzen van onze regio opwekken. Lokaal dus. Agem zorgt er vervolgens voor dat de lokaal opgewekte energie bij de inwoners en bedrijven in de Achterhoek terechtkomt.

Het is belangrijk dat er lokaal veel meer groene energie wordt opgewekt. De ontwikkeling daarvan stimuleren wij dan ook actief. Door zelf te ontwikkelen behouden we zelf zeggenschap over én eigendom van onze bronnen. Bijkomend voordeel; geld dat we aan energie uitgeven blijft zo lokaal. Een mooie kans om de lokale economie en werkgelegenheid een stimulans te geven!

 

Een energieneutrale Achterhoek, dat is waar we voor gaan! Levering van duurzame energie via Agem is één van de stappen die wij zetten om dit te bereiken. Momenteel is Agem Levering BV, onze tak die verantwoordelijk is voor de levering van energie via Agem, geconfronteerd met het faillissement van onze energieleverancier Anode Energie. Meer informatie is te vinden in ons nieuwsbericht, de veelgestelde vragen over deze situatie vind je hier.