Zonneveld Wisch.

Onze regio verduurzamen, betekent dat we ook zelf duurzame energie moeten opwekken. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder Zonneveld Wisch. Momenteel wordt aan de uitwerking van de plannen gewerkt. Graag betrekken wij omwonenden zo vroeg mogelijk bij deze plannen en de verdere uitwerking daarvan. 

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zelf grip houden op onze eigen energievoorziening. Daarvoor moeten verschillende betrokkenen verbonden worden met elkaar, waar wij ons voor inzetten. We gaan met mekaar in gesprek en zorgen voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen doen is hierbij van groot belang voor het versterken van onze regio. 

Zowel samen als doen wegen voor ons even zwaar. Daarom gaan wij in dit traject in gesprek met omwonenden. Wij brengen hierbij in kaart wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe we die samen kunnen oplossen. Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? 

Ons initiatief.

Zonneveld Wisch is een initiatief van LC Energy en Agem. Het beoogde gebied voor het zonneveld ligt tussen de dorpen Silvolde en Ulft op het landgoed Wisch. Het zonneveld is onderdeel van een breder plan voor de ontwikkeling van het gebied waarbij verduurzaming, verhoging van natuurwaarden en ontsluiting van het gebied centraal staan. Het schetsontwerp hieronder geeft een indicatief beeld van het zonneveld (het zonneveld bestaat uit twee delen) en de mogelijke inpassing rondom. Samen met omwonenden wordt het ontwerp verder vormgegeven. 

We starten nu de gesprekken met bewoners in het gebied (adressen Over de IJssel). Op basis van deze gesprekken wordt de landschappelijke inrichting van het zonneveld verder vormgegeven. Omwonenden rondom het gebied (aan de zuidrand van Silvolde en de noordrand van Ulft) worden nu alleen geïnformeerd en krijgen in een later stadium gelegenheid om input te leveren.

Het plangebied.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Proces.

In het beleid van de gemeente is vastgelegd dat er twee keer 30 hectare aan zonnevelden wordt toegestaan in Oude IJsselstreek. De eerste tranche is al gekozen. Principeverzoeken voor de tweede tranche van 30 hectare kunnen tot 31 maart 2021 worden ingediend bij de gemeente. LC Energy en Agem zullen voor zonneveld Wisch een principeverzoek indienen. Afhankelijk van de beoordeling hiervan door de gemeente zullen we ons plan samen met de omgeving verder ontwikkelen.

Mee doen.

Door de samenwerking tussen LC Energy en Agem wordt het zonneveld in minimaal 50% lokaal eigendom ontwikkeld, zodat we in de Achterhoek zelf grip houden op onze energievoorziening. Hoe de omgeving en andere belanghebbenden financieel mee kunnen doen is onderwerp van verdere uitwerking. Hierbij staat het lokaal mede-eigenaarschap en medezeggenschap centraal wat ons betreft.

Vragen of input?

Wij praten graag verder met omwonenden over het plan. Heb je op dit moment vragen of ben je belanghebbende en wil je input op het plan aanleveren? Laat het onze Agemmer Maroeska Boots weten via (0314) 820 388 of via zonneveldwisch@agem.nl.

Agem.

Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Lees hier meer over wat we doen en hoe we ons inzetten voor het versterken van onze regio. 

Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling
Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling