• Menu

Zonneparken Halle.

Onze regio verduurzamen, betekent dat we ook zelf duurzame energie moeten opwekken. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder Zonnepark Molenweg en Zonnepark Nijmansedijk. Smart Energy Development en Agem werken samen om beide zonneparken te realiseren. De zonneparken bevinden zich in de gemeente Bronckhorst, nabij het dorp Halle.


Het park Molenweg heeft een grondoppervlak van 3,1 ha en zal een zuidopstelling hebben. Het park Nijmansedijk heeft een grondoppervlak van 2,8 ha en dit zonnepark zal een oost-west opstelling hebben. De beide zonneparken samen kunnen in de toekomst groene energie leveren aan ongeveer 2150 gezinnen.

Grondopstelling met zonnepanelen met rode gloed in de lucht

Het plangebied.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Luchtfoto omgeving Zonneparken Halle

Verslaglegging bijeenkomsten

Kennismaking en meedenksessie.
Na een eerste kennismaking in april heeft er op 18 mei 2021 een meedenksessie plaatsgevonden met direct omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst is het initiatief toegelicht en zijn eerste concepten gepresenteerd waar de aanwezigen op hebben kunnen reageren.
Daarbij zijn zorgen geuit, maar kwamen ook wensen en ideeën op tafel voor verdere planuitwerking. De presentatie is hier terug te bekijken. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden.

Inloopavond
Op 12 juli 2021 hebben we een inloopavond georganiseerd voor omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden om te laten zien hoe wij de wensen en ideeën van de omgeving verwerkt hebben in het ontwerp en inrichtingsplan.
Een korte handout en een samenvatting van de inloopavond vind je hier.

Ontwerp Nijmansdijk.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Ontwerp Nijmansdijk.

Ontwerp Molenweg.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Ontwerp Molenweg.

Het participatieplan.

De omwonenden worden momenteel ingelicht over de plannen. Er wordt naderhand een ruimere buurtbijeenkomst georganiseerd. Indien een gunstige evolutie van de Covid-pandemie het toelaat, zal dit bij voorkeur verlopen via een fysieke raadpleging. We vinden het belangrijk dat de plannen rekening houden met opmerkingen en wensen van buurtbewoners. Een gedeelte van de bruto oppervlakte wordt voorzien voor landschappelijke inpassing. De concrete uitwerking zal rekening houden met wensen van de omwonenden.

Mee doen.

Door de samenwerking tussen Smart Energy Development en Agem worden de zonneparken in minimaal 50% lokaal eigendom ontwikkeld, zodat we in de Achterhoek zelf grip houden op onze eigen energievoorziening.

Agem.

Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Lees hier meer over wat we doen en hoe we ons inzetten voor het versterken van onze regio. 

Wij gaan graag met je in gesprek!

Wij praten graag verder met omwonenden over het plan. In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer vertellen over de plannen en horen we graag van jou welke opmerkingen en vragen jij hebt. Ook bespreken we dan de mogelijkheden om mee te doen. Maroeska Boots werkt  aan dit plan. Zij maakt graag een afspraak met jou! Heb je interesse? Laat dat ons weten via (0314) 820 388 of via zonneparkenhalle@agem.nl.

Maroeska Boots  - Projectleider Ontwikkeling
Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling