Zonnepark De Zomereiken.

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 12 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 3.000 woningen oftewel voor het merendeel van de ruim 4.000 huishoudens in Groenlo! Vanuit Agem en Sunvest stellen wij als doel dat het toekomstige zonnepark voor 50% in lokaal eigendom is, bijvoorbeeld door middel van een lokale energiecoöperatie, zoals Groenkracht Groenlo

Bij grote projecten als zonneparken en windmolens betrekt Agem altijd de directe omgeving. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap, en daarmee de opbrengsten, in de Achterhoek. Lees hier meer over onze missie waarbij we werken zonder winstoogmerk

Verslaglegging bijeenkomsten.

Op 25 maart dit jaar hebben wij wel een digitale inloopavond kunnen organiseren. Geïnteresseerden hadden de mogelijkheid vragen te stellen via een livechat. Via deze link kun je het verslag van deze digitale inloopavond inzien.

Op 8 juli j.l. hebben wij een digitale inloopavond georganiseerd. Deze avond  was bedoeld om te informeren en een laatste check te doen op wat we gaan indienen als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze inloopavond werd live uitgezonden, waarbij de kijkers zowel de presentatie als de spreker(s) konden zien en horen. Vragen werden via de chat gesteld. Het verslag van deze digitale inloopavond is in te zien. Daarnaast kun je de Powerpoint presentatie en de video bekijken. 

Plan en onderzoek. 

Projectontwikkelaar Sunvest werkt samen met Agem aan de kenmerken, het ontwerpproces en planning van project De Zomereiken. Lees hier meer over dit proces en de bijdrage van Econsultancy.

Meer informatie

Landschappelijke inpassing. 

Adviesbureau Haver Droeze werkt aan de landschappelijke inpassing van Zonnepark de Zomereiken. Lees en bekijk hier meer over de landschappelijke inpassing. 

Meer informatie

Meedoen!

Jij kunt meedoen! Ben je benieuwd hoe je kunt deelnemen aan project De Zomereiken? Lees hier meer!

Meer informatie

Betrokken partijen. 

Sunvest

Sunvest is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen. Sunvest ontwikkelt, beheert en onderhoudt een groot aantal zonne-energie projecten gesitueerd op grond en op daken door heel Nederland. Sunvest wil zich onderscheiden met natuurlijke zonneparken. Dit betekent naast goede locatie keuzes, aandacht voor landschappelijke inpassing en inbedding in de lokale gemeenschap.

Agem

Bij Agem geloven we dat wij in de Achterhoek onze energievoorziening prima zelf kunnen regelen. Zélf bepalen hoe we onze energie opwekken, waar we dit doen en wie er profiteert van onze Achterhoekse energie. Als maatschappelijke onderneming stimuleren wij iedereen in en rondom de Achterhoek om zich aan te sluiten bij onze beweging, met als doel het behouden en duurzaam versterken van onze regio. Acht Achterhoekse gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties hebben zich al aangesloten bij onze coöperatie en steeds meer Achterhoekers nemen Achterhoekse stroom af via Agem.

Bij grote projecten als Zonnepark De Zomereiken betrekt Agem altijd de directe omgeving bij het project. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap in de Achterhoek.

Haver Droeze

Adviesbureau Haver Droeze adviseert over planning en vormgeving van groene en bebouwde ruimte. Centraal staan de werkvelden landschapsarchitectuur, duurzame stedenbouw, toegepaste ecologie en juridische planologie. Opdrachtgevers zijn o.m. gemeenten, ontwikkelaars, diensten, grondeigenaren en particulieren. We werken vanuit een duurzame en ecologische visie aan een sterk beeldend en functioneel ontwerp. Historische waarden en bestaand groen vormen belangrijke uitgangspunten in onze planvorming.

Econsultancy

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau en voert zowel enkele onderzoeken als multidisciplinaire projecten uit op het gebied van bodem, water, omgeving, ecologie, geluid, infra, archeologie, Breeam, Integrale diensten. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel en organisatorisch gebied staat Econsultancy opdrachtgevers bij.

Contactformulier. 

Heb je vragen of opmerkingen over Zonnepark De Zomereiken? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ook mailen naar projecten@agem.nl, onder vermelding van De Zomereiken.