Zonnepark De Zomereiken

In Gemeente Oost Gelre wordt Zonnepark De Zomereiken gerealiseerd. Via een lokale energiecoöperatie kunnen leden zeggenschap krijgen over het zonnepark en de opgewekte stroom.

In Gemeente Oost Gelre wordt Zonnepark De Zomereiken gerealiseerd. Hiertoe is Coöperatie Zonnepark Zomereiken opgericht. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties kunnen door lid te worden van de lokale energiecoöperatie en het kopen van ZonDelen zeggenschap krijgen over het zonnepark en de opgewekte stroom. Agem Project & advies is betrokken bij de ontwikkeling om te zorgen voor zoveel mogelijk lokaal eigendom in de Achterhoek. 

Lokale energiecoöperatie 

Voor de ontwikkeling en realisatie van het zonnepark in 50% lokaal eigendom is Agem Ontwikkeling B.V. in 2020 een samenwerking aangegaan met Sunvest Ontwikkeling B.V. Hiervoor is Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. opgericht. 

Stroom voor 3000 huishoudens

Zonnepark De Zomereiken krijgt een geïnstalleerd vermogen van ca. 12,3 MWp, goed voor het stroomverbruik van ca. 3.000 huishoudens. Dat is een substantiële stap richting duurzame productie en energieneutraliteit in de gemeente Oost Gelre.

Proces en planning

 • Vergunning – juli 2021
 • SDE++ aanvraag – oktober 2021
 • Start bouw – zomer 2024
 • Oplevering (afhankelijk van netaansluiting) – eind 2024

Zeggenschap over de toekomst en profiteren van de opbrengst

De verwachting is dat de bouw van het zonnepark in de zomer van 2024 van start kan. Het is belangrijk om lokaal zeggenschap over het zonnepark te behouden. Zo houdt de omgeving invloed op de inrichting, exploitatie en het beheer en de omgeving kan meebeslissen over de toekomst van het park. Ook blijft een deel van de opbrengst van de opgewekte stroom in de regio. Coöperatie Zonnepark de Zomereiken wil met haar leden het aandeel in Zonnepark De Zomereiken zo groot mogelijk houden. Hoe groter het aandeel (met een maximum van 50%), hoe meer zeggenschap en hoe meer opbrengst lokaal landt. 

Om het lokaal belang in (en daarmee zeggenschap over) het zonnepark te behouden moet de coöperatie 50% van het vermogen ophalen dat nodig is om het park te realiseren. Sunvest brengt de andere 50% in. Om dit te kunnen doen gaat de coöperatie (financiële) 'participaties' aanbieden; wij noemen dit ZonDelen. Door ZonDelen te kopen en lid te worden van de coöperatie krijgt men zeggenschap over het zonnepark, de daar opgewekte stroom en een deel van de opbrengst hiervan. De precieze invulling (juridisch, financieel, looptijd, etc.) van de ZonDelen wordt de komende maanden door de coöperatie uitgewerkt. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties krijgen voorrang op de ZonDelen.

Inspraak

Bij het opstellen van het ontwerp voor Zonnepark De Zomereiken is input verzameld van omwonenden en belanghebbende organisaties. Het ontwerp is op de volgende punten aangepast op basis van de ontvangen input:

 • De gevarieerde struweelzone die om het zonnepark ligt wordt beheerd op een hoogte van ca 1,50 meter met enkele hogere struiken, in plaats van de initieel voorgestelde 5 meter. Hierdoor behouden omwonenden en recreanten zicht op het landschap over het project heen.
 • De maximale hoogte van de zonnepanelen is verlaagd van 2 meter naar 1,50 meter.
 • Met oog op de klootschietbaan is het wandelpad, lopend richting de Grolse linie, verplaatst naar de noordkant van het projectgebied. Hierdoor zal vanaf de klootschietbaan eerst het wandelpad van 3 meter breed, vervolgens de struweelzone en pas daarna het zonnepark worden gerealiseerd. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de klootschietvereniging.
 • In het laatste ontwerp wordt de dubbele linie en een redoute op sobere wijze en met eigentijdse middelen naar de situatie van 1627 zichtbaar gemaakt, en zijn toegankelijk voor bezoekers.
 • De ontsluiting vindt plaats vanaf de Vredenseweg aan de westzijde van het park, naast de klootschietbaan met voorzieningen om fietsen te parkeren en een infotafel met informatie over historie, landschap, ecologie en duurzaamheid, en vanwaar bezoekers naar het monument kunnen lopen.

Kenmerken van de projectlocatie

 • De locatie is gelegen tussen de Berkenhofweg en de Vredenseweg in Groenlo.
 • Het totale oppervlakte is ca. 11 ha. 
 • De Grolse linie loopt over het perceel, als onderdeel van dit initiatief zal de Grolse linie zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.
 • De zomereiken zullen centraal in het plangebied blijven staan.
 • Hierdoor is ca 9 hectare beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Goed voor ca. 12,3 MWp – stroomvoorziening voor ca. 3.000 huishoudens.
 • Beoogd ontwerp is gebaseerd op meerwaarde voor landschap en ecologie, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit van het landschap.

Circumvallatielinie

Een circumvallatielinie is een verdedigingswerk, gebouwd door belegeraars rondom een belegerde stad. Het doel van een circumvallatielinie is voorkomen dat de vestiging versterking van buitenaf krijgt en verhinderen van levering van levensvoorraden. Deze circumvallatielinie was een belangrijk onderdeel van het Beleg van Grol (Groenlo) in 1627 door Frederik Hendrik.

De lijn waar de linie onder de grond loopt wordt bovengronds opgehoogd. De circumvallatielinie wordt zo opgenomen in het landschap.

Lees ook: Hoe zonnepark Zomereiken een stuk cultuurhistorie van Groenlo onthult

 

Op de hoogte blijven?