Privacy verklaring sollicitaties.

Wij respecteren je privacy en zorgen er dan ook voor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ook tijdens de sollicitatieprocedure vinden wij dit belangrijk. 

Laatst gewijzigd op 1 maart 2023

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Agem Energie Experts verwerkt gegevens die je als kandidaat ons verstrekt in het kader van een sollicitatie. Dit kunnen zijn: 

  • Persoonlijke gegevens waaronder je naam en woonplaats;
  • Identificerende gegevens zoals je geboortedatum en geboorteplaats;
  • Contactgegevens waaronder je e-mailadres en telefoonnummer;
  • Loopbaangegevens zoals arbeid of opleidingsgegevens uit jouw aangeleverde cv;
  • Openbare screeninggegevens: Dit is openbaar toegankelijke informatie over jou op internet zoals jouw sociale mediaprofielen waaronder LinkedIn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken jouw persoonsgegevens? 

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het beheer en controle van het gehele proces van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van sollicitatieprocedures is ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieproces uit te kunnen voeren. We gebruiken je gegevens om jouw sollicitatie te verwerken en met jou te communiceren over het verloop van de procedure. We hebben jouw gegevens nodig om kandidaten te kunnen selecteren die zo goed mogelijk aansluiten bij de organisatie en de functie. 

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Een selecte groep medewerkers binnen Agem die de sollicitatieprocedure volgen: De HR-medewerker stuurt bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens door aan de teamleider waar de openstaande functie is. De teamleider beoordeelt dan jouw sollicitatiedocumenten. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure zoals bijvoorbeeld wanneer we een assessmentbureau inschakelen.  

Automatische besluitvorming.

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Al jouw sollicitatiegegevens worden tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar. Dit kan voorkomen indien je bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, maar wij wellicht binnen een jaar een andere passende functie voor jou denken te hebben. 

Als je wordt aangenomen bij Agem dan bewaren we een deel van jouw gegevens tot 7 jaar na afloop van het arbeidscontract, in het kader van de fiscale wetgeving. 

Beveiliging van je gegevens.

Agem Energie Experts zorgt ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Zo voorkomen we misbruik. Ook hebben alleen de personen toegang tot je gegevens die je gegevens echt nodig hebben voor hun werk. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agem Energie Experts. Neem hiervoor contact op met onze gegevensfunctionaris via avg@agem.nl 

Contact. 

Functionaris gegevensbescherming (FG): Arjan de Heer 
Bereikbaar via: avg@agem.nl of 0314 - 820 388 
Agem Energie Experts, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem  

 

Terug naar vacatures