Samen naar een duurzaam sterke Achterhoek. 

Bij Agem proberen we de energievraag in de Achterhoek zoveel mogelijk zelf, duurzaam op te wekken binnen onze regio. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zon of de wind. Denk dan aan de ontwikkeling van een windpark, zonneweide of ander zonneproject. Agem zorgt voor de juiste projectbegeleiding bij de ontwikkeling van dit soort projecten. 

Bij de ontwikkeling van grote duurzame energiebronnen zet Agem zich in om het percentage lokaal eigendom en zeggenschap zo hoog mogelijk te houden. In het best mogelijke scenario op 100%, maar minimaal 50%. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Participatie, oftewel samen doen, is hierbij enorm belangrijk. Dit realiseren wij door op tijd te beginnen met het praten met elkaar. Wie heeft welke wensen en waar liggen de mogelijkheden? Maar ook, waar liggen knelpunten en hoe kunnen we die samen oplossen? Welke mogelijkheden om te investeren zijn er? Wij bieden hierbij ondersteuning voor alle betrokken partijen. 

Samen met de omgeving en soms met partners werken wij aan projecten om opwekking op grotere schaal mogelijk te maken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een zonneveld, zonnedak of windmolenpark. Onze rol daarbij kan initiërend zijn, aanjagend of ondersteunend. En altijd verbindend, want alleen samen zijn we in staat de energietransitie steeds meer vorm te geven en onze regio te versterken.

Lees meer over onze aanpak voor een zonnepark, bijvoorbeeld bij Zonnepark de Zomereiken.