• Menu
Disclaimer

Uitleg gefinancierde activiteiten.

We hebben onze door overheden en/of externe partijen gefinancierde activiteiten duidelijk herkenbaar gemaakt door middel van de kleur blauw, ons speciale kenmerk hiervoor. 

Agem werkt samen met negen Achterhoekse gemeenten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en Provincie Gelderland.

In samenwerking met en/of in opdracht van bovenstaande partijen stellen wij diensten en programma's beschikbaar om de energietransitie in de Achterhoek te versnellen. Alle diensten van Agem worden uitgevoerd met het maatschappelijk belang en het belang van de afnemer voor ogen. Eventuele winst die Agem als maatschappelijke onderneming maakt wordt primair bestemd voor de maatschappelijke doelstellingen van Agem. Onze leden gaan daarover.