• Menu

Toekomstbestendig Wonen Lening nu ook in Berkelland

16 juli 2020

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen woningeigenaren geld lenen om hun woning duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken. De lening was al beschikbaar voor inwoners uit de gemeente Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, nu sluit ook gemeente Berkelland aan in dit rijtje.

De gemeente Berkelland en de provincie Gelderland hechten veel waarde aan goede, energiezuinige en toekomstbestendige woningen en stellen deze regeling daarom gezamenlijk beschikbaar. De provincie draagt voor de helft bij aan het budget, de gemeente de andere helft.

Eén regeling voor woningverbetering

Met de komst van deze lening zijn de Duurzaamheidslening, Kluswoninglening, Blijverslening en Asbestlening voor particulieren allen overgegaan in de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor iedere situatie biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening een passende oplossing om de woonwensen te vervullen. De lening biedt meerdere mogelijkheden, waardoor ook ouderen en/of mensen met lagere inkomens gebruik kunnen maken van de lening
Voorheen moesten inwoners verschillende leningen aanvragen voor een verbouwing, waarbij meerdere maatregelen worden getroffen, dat hoeft nu niet meer met de komst van de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Uitgebreide maatregelen komen in aanmerking

De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom dient er altijd minimaal één energiebesparende of -opwekkende maatregel getroffen te worden. De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' bestaat uit meerdere varianten en per gemeente zijn er verschillen. Agem Energieloket kan je hierover informeren.


* Gemeente Montferland biedt geen Toekomstbestendig Wonen Lening aan. Gemeente Montferland biedt wel een Duurzaamheidslening, dus bewoners die willen verduurzamen kunnen ook gebruik maken van een aantrekkelijke lening.

Toekomstbestendig Wonen Lening nu ook in Berkelland
Toekomstbestendig Wonen Lening