Bloemenbuurt Zelhem - wijk van de toekomst

Samen aan de slag in de Bloemenbuurt. Bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groen leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt in Zelhem een wijk van de toekomst! In vier straten in de Bloemenbuurt zijn ProWonen en de gemeente Bronckhorst al bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente Bronckhorst wil hier een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. En dat doet ze graag samen met de buurtbewoners, ProWonen en allerlei lokale en regionale partners die kunnen bijdragen aan een duurzame en energiezuinige woningen en een klimaatbestendige en groenere openbare ruimte. Wij van Agem Energieloket zijn ook bij dit project betrokken.

Bloemenbuurt Zelhem
Bloemenbuurt Zelhem
Bloemenbuurt

Volkshuisvestingsfonds.

De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage in de kosten voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van particuliere woningen. De Bloemenbuurt past in de randvoorwaarden die het Rijk aan dit fonds stelt. De wijk bestaat uit een mix van sociale huurwoningen en particuliere woningen, waarvan een deel verouderd is. In de zomer van 2021 werd bekend dat de subsidie is toegekend. Het hoofddoel is het zetten van drie energielabel-stappen of om stappen te zetten naar minimaal energielabel B. Daarnaast is er ook budget beschikbaar voor achterstallig onderhoud, het levensloopbestendig maken van woningen en klimaatmaatregelingen.

Bijdrage voor huiseigenaren.

Ben je eigenaar van een woning in de Bloemenbuurt? Dan kun je een bijdrage in de kosten krijgen voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van jouw woning. Zo hoef je zelf nog maar een klein deel te betalen. Jouw woning kan eenvoudig duurzaam en energieneutraal worden en je bespaart op jouw energiekosten. In de zomer van 2022 volgt hier waarschijnlijk meer informatie over. Je kunt een bijdrage krijgen voor maatregelen als:

 • Het huis klaarmaken om van het aardgas af te gaan.
 • Het huis isoleren.
 • De regenpijp afkoppelen van het riool.
 • Het huis geschikt maken om er ook op oudere leeftijd te kunnen wonen.
 • De wijk beter bestand maken tegen hitte en overstroming.
 • Zorgen voor meer groen en natuur in de wijk.

We doen het samen!

Oktober 2021 startte het project in de Bloemenbuurt met drie startbijeenkomsten met buurtbewoners. De buurt ging in gesprek met elkaar en de verschillende regionale partners. Er werden ideeën en wensen gedeeld om zo samen de juiste dingen te gaan oppakken en aanpakken. Er werd een buurtwerkgroep opgericht. Deze buurtwerkgroep heeft een grote bijdrage geleverd om lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties te koppelen om zo tot concrete acties te komen die bijdragen aan duurzame verbeteringen aan het huis, de tuin of de wijk.

Goed bezochte duurzaamheidsmarkt.

Dit heeft geleid tot een succesvolle duurzaamheidsmarkt op 8 oktober 2022 in basisschool 't Loo. Hierbij is de wijk geïnformeerd over de mogelijkheden van de subsidie. Lokale bedrijven en organisaties waren hierbij aanwezig om zich te presenteren. Dit werd aangevuld met doorlopende presentaties van onder andere de gemeente Bronckhorst en Agem energieloket. De verschillende subsidieregelingen en het financieren van de maatregelen kwamen daarbij aan bod.

Subsidieregeling aanvragen.

Voor de wijk Bloemenbuurt is een speciale subsidieregeling opgezet. De regeling is afgestemd op de woningen in de Bloemenbuurt. Binnen dit project voor de Bloemenbuurt kun je aanspraak maken op 4 pijlers van deze speciale subsidieregeling:

 • Energiemaatregelen
 • Het levensloopbestendig maken
 • Achterstallig onderhoud of het asbestsanering
 • Afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering

Benieuwd naar de Duurzaam Wonen regels voor de Bloemenbuurt in Zelhem? Bekijk hier de exacte voorwaarden en subsidieregels.
Aanvragen doe je in ons bewoners portaal via deze pagina:

Subsidie Duurzaam Wonen Bloemenbuurt Zelhem

Aanvullend kun je op de volgende bestaande regelingen aanspraak maken als je voldoet aan de voorwaarden.

De subsidiebedragen voor duurzame energiemaatregelen zijn:

Labelstap Maximum factuurbedrag voor subsidie Subsidie 70% van factuur
Van label G naar D € 7.438,- € 5.260,60
Van label F naar C € 10.130,- € 7.091,00
Van label E naar B € 16.187,- € 11.330,90
Van label D naar B € 12.306,- € 8.614,20
Van label C naar B € 8.430,- € 5.901,00

 

 • Kijk in de eerste kolom welke labelstappen je maakt.
 • Tel de bedragen van de kosten die voor de subsidie in aanmerking komen bij elkaar op.
 • Is het totaal van deze bedragen lager dan in de tweede kolom? Dan is je subsidiebedrag 70% van het totaal.
 • Is het totaal van jouw bedragen hoger dan hierboven? Dan is je subsidie het bedrag uit de derde kolom.

Bekijk de exacte voorwaarden en subsidieregels via onderstaande knop.

Voowaarden & subsidieregels

Rekenvoorbeeld.

Stel jouw woning heeft label D en je wilt naar label B om in aanmerking te komen voor de subsidie. Een energieadviseur geeft aan dat je hiervoor je woning beter moet isoleren en ook zonnepanelen moet laten plaatsen. Je dak heb je al eerder geïsoleerd.

Kosten:

 • Opstellen energieadviesrapport € 300,-
 • Isolatieglas (exclusief kosten voor kozijnen) € 4.140,-
 • Spouwmuurisolatie € 5.710,-
 • Vloerisolatie € 1.190,-
 • Zonnepanelen € 9.010,-
 • Kleine energiebespaarmaatregelen € 180,-
 • Aanvragen Energielabel € 250,- 

In deze regeling wordt het volgende berekend:

 • Opgeteld zijn de kosten op isolatiemaatregelen € 11.040,-. Hiervoor geldt 70% subsidie. Het subsidiebedrag is € 7.728,-
 • Op zonnepanelen krijg je via deze regeling maximaal € 750,- subsidie.
 • Voor kleine energiebespaarmiddelen geldt een maximum bedrag van € 150,- subsidie.
 • De kosten voor het energieadviesrapport vooraf en het energielabel achteraf tellen voor 100% mee in de subsidie. Dit is € 550,-.

Opgeteld komt dit op € 9.178,-. Dit bedrag is hoger dan vastgesteld om van D naar B te gaan. Hiervoor geldt een maximumbedrag van € 8.614,20. Dit is dan ook je definitieve subsidie.

Stappenplan Subsidie aanvragen.

Bekijk hieronder ons stappenplan om het anavragen van jouw subsudie zo soepel mogelijk te laten verlopen:

 • Stap 1: Zoek uit welke maatregelen jij wilt toepassen om naar energielabel B (of 3 labelstappen) te komen
 • Stap 2: Vraag offertes op
 • Stap 3: Dien je aanvraag in voor de subsidie
 • Stap 4: Laat de maateregelen uitvoeren binnen 24 maanden
 • Stap 5: Dien alle facturen, betalingsbewijzen & definitief energielabel in
 • Stap 6: Nadat alles compleet ingediend is, wordt het subsidiebedrag uitgekeerd

Heb je maatregelen die zijn toegepast in de periode 9 juli 2021 tot nu? Goed nieuws, deze mogen worden meegenomen in de aanvraag. Je kunt dan stap 2 overslaan en bij stap 3 gelijk de factuur insturen.

Beoordelen offertes en facturen.

Je wilt energiebesparende maatregelen treffen aan je huis. Daarvoor kun je bedrijven vragen om een offerte. Maar waar moet een offerte aan voldoen? En waar let je op bij het aanvragen en beoordelen van offertes? In deze checklist zetten we de belangrijkste tips en aandachtspunten voor je op een rijtje.

Hoe kom ik aan het energielabel?

Natuurlijk wil je er wel zeker van zijn dat jouw geplande duurzame maatregelen ook daadwerkelijk minimaal label B (of 3 stappen) gaan opleveren. Daarom is er binnen de subsidie ruimte om vooraf een energie-adviesrapport op te laten stellen door een adviseur. De kosten die je hiervoor maakt en de kosten van het energielabel aan het eind, worden volledig vergoed in de subsidieaanvraag (mits je niet boven het maximale subsidiebedrag uitkomt). Dit zou je kunnen laten doen door een EPA adviseur naar eigen keuze:

Financieringsmogelijkheid: Toekomstbestendig Wonen Lening.

Heb jij plannen om met je woning en deze subsidie aan de slag te gaan? Deze investeringen kosten vaak veel geld. De provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt. Daarom bieden de provincie en de gemeente je de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van jouw huis: de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Het Energieloket verzorgt de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen voor de gemeente Bronckhorst. De gemeente heeft een verordening opgesteld waarin de maatregelen staan die onder de Toekomstbestendig Wonen Lening vallen. Let er op dat uit de offerte(s), begroting, kosten onderbouwing of plan van aanpak duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening. Hier vind je de lijst van de maatregelen die in de verordening vallen.

Meer informatie en het aanvragen van de Toekomstbestendig Wonen Lening vindt je hier:

Toekomstbestendig Wonen Lening

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Klantenservice Compleet 2022
Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!