• Menu

Van boerenbedrijf naar Zonneboer.

Stoppen als boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek! Op veel leegkomende erven bestaat de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Zo ontstaat er een nieuwe bron van inkomsten.

In de agrarische sector in het algemeen en binnen de Achterhoek in het bijzonder, zijn drie uitdagingen nogal actueel: asbestsanering, bedrijfsopvolging en demografische krimp.

Het programma Zon op Erf draagt een oplossing aan voor deze drie uitdagingen, gecombineerd met een landelijk-regionaal thema: duurzame opwekking. Er zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar voor dit traject, zelf investeren is dus geen voorwaarde.

Lees hier hoe Leon Masselink de stap maakte van varkensboer naar zonne- en wijnboer.

Download hier onze brochure of lees verder voor alle programma-info. 

Zonnepanelen in veldopstelling

Een Zon op Erf-traject.

Boerenbedrijven die stoppen en dan doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek. Op veel leegkomende erven of andere beschikbare grond of land kunnen zonnepanelen geplaatst worden die een nieuw verdienmodel blijken te zijn. Het programma in vogelvlucht:

 • We maken een planning. Dit bestaat uit een vrijblijvende haalbaarheidsanalyse d.m.v. het invullen van een rendementsberekening (bussinescase) en presentatie hiervan.
 • Jij beslist vervolgens of het wel niet een realisatie van een zonneweide wordt volgens het programma. Indien ja, dan volgt de opdrachtverstrekking aan Agem voor projectbegeleiding. 
 • We halen de themaprofessionals erbij. Dit betreft een opdrachtverstrekking aan derden voor het maken van documenten voor aanvraag omgevingsvergunning en eventueel wijziging bestemmingsplan.
 • Het wordt dan officieel. Het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
 • We vragen de subsidie aan. Dit is de SDE+ subsidie die we aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze aanvraag is twee keer per jaar mogelijk. 
 • En als laatst volgt de uitvoering. Na toekenning van de subsidie, worden contraacten t.b.v. de realisatie verstrekt, gebouwen gesloopt, asbest gesaneerd en volgt de opdracht aan de PV-installateur. 

Veelgestelde vragen over Zon op Erf.

 • Hoe groot dient minimaal het perceelgedeelte te zijn voor zonnepanelen?
 • Het uitgangspunt voor Zon Op Erf is altijd geweest een bouwblok van 1 ha waarop nog ca 2.500 m² in gebruik bleef voor woonhuis met toebehoren. Met nog wat vrije ruimte daartussen blijft er een bouwblok over van minimaal 7.000 m².

 • Hoeveel zonnepanelen kunnen er op het bouwblok?
 • Dit hangt af van de grootte en opstellingsrichting van de zonnepanelen. De ervaring bij Zon Op Erf leert dat de ruimte voor zonnepanelen op het bouwblok beperkt is. Bij een beperkte ruimte is een oost-westopstelling het beste omdat daarbij de panelen dichter bij elkaar gezet kunnen worden dan bij een zuidopstelling, zonder dat er beperking optreedt door schaduwwerking. Bij een oost-westopstelling rekenen we op een vermogen van 120 Wp /m² perceeloppervlakte. Dus bij een beschikbaar perceel voor zonnepanelen van 7.000 m² betekent dit een geïnstalleerd vermogen van 840.000 Wp (0,84 MW).

 • Is het mogelijk om het bestaande bouwblok (deels) te verschuiven zodat het meer geschikt is voor zonnepanelen?
 • Als het zonnepark buiten het bestaande bouwblok komt te liggen, ook al wordt het oppervlakte niet groter, dan moet daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden. Dit geldt ook als het zonnepark groter wordt en dus ook deels buiten het bouwblok komt te liggen. Het is dus mogelijk om het bouwblokdeel te verschuiven of zelfs te vergroten.

 • Is er een maximale oppervlakte van de zonneweide om nog mee te kunnen doen met het demonstratieproject Zon Op Erf?
 • Uit berekeningen blijkt dat over het algemeen een grotere zonneweide een beter rendement oplevert. Voor Zon Op Erf is een netaansluiting van 2MW het maximum. Dit is namelijk het maximum voor een aansluiting op het middenspanningsnet dat over het algemeen ondergronds naast de openbare weg aanwezig is. Boven de 2 MW dient een veel duurdere aansluiting te worden gemaakt op het hoogspanningsnet en wel direct op een onderstation dat maar op een beperkt aantal plaatsen aanwezig is. Voor een maximale netaansluiting van 2 MW kan maximaal ca 2,6 MW aan zonnepanelen worden geïnstalleerd. 

 • Moet er altijd een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden voor de nieuwe bestemming van energieproductie?
 • Dit is afhankelijk van de omschrijving in het huidige bestemmingsplan. Als de bestemming energieproductie daarin is opgenomen en er binnen het bestaande bouwblok gebouwd wordt, dan hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd te worden. 

Alle veelgestelde vragen over Zon op Erf vind je hier

Vragen? Bel met Maroeska!

Heb je vragen over ons programma Zon op Erf? Onze Projectleider Maroeska Boots vertelt je graag meer over Zon op Erf in de Achterhoek. We hebben al mooie initiatieven mogen begeleiden, waar we je graag meer over vertellen. 

Of als je wilt weten of je in aanmerking komt voor het laatste demonstratieproject dat nog vrij is, dan kan je vrijblijvend contact opnemen met Agem.

Na het verstrekken van de basisgegevens (grootte perceel, opstallen al dan niet met asbest, huidig en gewenst toekomstperspectief etc.) kan Agem beoordelen of je in aanmerking komt. Ook maken we vrijblijvend een conceptberekening van kosten en opbrengsten. Agem zal deze zogenaamde businesscase toelichten, waarna je kan beslissen of je opdrachtgever wordt van een demonstratieproject.

Uiteraard kan je hierover ook eerst nog met je eigen financieel adviseur overleggen.

Bel ons op (0314) 820 388 of stuur een mail naar maroeska.boots@agem.nl

Maroeska Boots - Teamleider Ontwikkeling
Maroeska Boots - Teamleider Ontwikkeling

Opening Zonnepark Wijngoed Montferland

Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland heeft samen met Janine Kock, wethouder in de Oude IJsselstreek de kleinschalige zonneweide bij Wijngoed Montferland geopend. Lees er hier meer over.