Van boerenbedrijf naar Zonneboer.

Stoppen als boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek! Op veel leegkomende erven bestaat er de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Zo ontstaat er een nieuwe bron van inkomsten.

In de agrarische sector in het algemeen en binnen de Achterhoek in het bijzonder, zijn er drie uitdagingen nogal actueel: asbestsanering, bedrijfsopvolging en zelfs demografische krimp.

Het programma Zon op Erf draagt een oplossing aan voor deze drie uitdagingen, gecombineerd met een landelijk-regionaal thema, duurzame opwekking. Er zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar voor dit traject, zelf investeren is dus geen voorwaarde.

Download hier onze brochure of ga naar onze website voor alle programma-info. 

Zelf investeren is geen voorwaarde in het programma Zon op Erf.
Zelf investeren is geen voorwaarde in het programma Zon op Erf.

Veelgestelde vragen over Zon op Erf.

  • Hoe groot dient minimaal het perceelgedeelte te zijn voor zonnepanelen?
  • Het uitgangspunt voor Zon Op Erf is altijd geweest een bouwblok van 1 ha waarop nog ca 2.500 m² in gebruik bleef voor woonhuis met toebehoren. Met nog wat vrije ruimte daartussen blijft er een bouwblok over van minimaal 7.000 m².

  • Moet er altijd een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden voor de nieuwe bestemming van energieproductie?
  • Dit is afhankelijk van de omschrijving in het huidige bestemmingsplan. Als de bestemming energieproductie daarin is opgenomen en er binnen het bestaande bouwblok gebouwd wordt, dan hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd te worden.

  • Hoeveel eigen vermogen moet er door de initiatiefnemer ingebracht worden?
  • De meeste banken stellen als eis dat er minimaal 15 procent van de totale investering door de opdrachtgever ingebracht moet worden. Bij een geïnstalleerd vermogen van 1 MW (Megawatt) komt die 15% bij het huidige prijsniveau neer op ca € 120.000. De bank financiert dan de overige 85% van de investeringskosten.

  • Wat is de terugverdientijd van het geïnvesteerde vermogen?
  • De huidige berekeningen tonen aan dat de terugverdientijd minimaal 16 jaar bedraagt. Dit lijkt lang, maar daarbij moet bedacht worden dat daarin ook de kosten van het slopen en asbestsanering van de agrarische gebouwen zijn meegenomen.

  • Kan het zonnepark na verloop van tijd ook verkocht worden?
  • Het aparte bedrijf dat eigendom is van het zonnepark kan inclusief de bijbehorende SDE+ beschikking altijd verkocht worden. Dit zal dan wel de goedkeuring moeten hebben van de financier van het vreemde vermogen. Van belang hierbij is uiteraard wat er dan met het overblijvende bebouwde gedeelte gaat gebeuren.

Alle veelgestelde vragen over Zon op Erf vind je hier