SDE++ subsidie.

SDE++ staat voor subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde va n de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend onder een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert. 

Voor wie geldt de SDE++?

De doelgroepen voor de SDE++ zijn bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. 

Wie is de aanvrager?

Alleen de beoogd producent kan SDE++ aanvragen. Bij Zonnige Bedrijven is de producent afhankelijk van het type businesscase.

  • Zelf investeren - het bedrijf is producent
  • Anderen investeren - de leasemaatschappij is producent
  • Coöperatief investeren - de coöperatie is producent

Wanneer kan ik subsidie krijgen?

De SDE++ subsidieregeling wordt 5 oktober 2021 opengesteld.  Hoe eerder de subsidie wordt aangevraagd, hoe meer kans er is op toekenning. Zorg dat je voor die tijd de mogelijkheden in beeld heeft en meld je aan voor Zonnige Bedrijven!

Bekijk de brochure voor meer informatie.