SDE+ subsidie.

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet atlijd rendabel. SDE_ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde va n de geleverde energie: de onrendabele top. De subisdie wordt toegekend onder een periode van 15 jaar. De hoogte van de subisdie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert. 

Voor wie geldt de SDE+?

De doelgroepen voor de SDE+ zijn bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. 

Wie is de aanvrager?

Alleen de beoogd producent kan SDE+ aanvragen. Bij Zonnige Bedrijven is de producent afhankelijk van het type businesscase.

  • Zelf investeren - het bedrijf is producent
  • Anderen investeren - de leasemaatschappij is producent
  • Coöperatief investeren - de coöperatie is producent

Bekijk de brochure voor meer informatie.