Onze voorwaarden.

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden.

Wij zijn wederverkoper van energieleverancier Energie I&V, tevens handelend onder de naam Anode Energie. Voor energielevering gelden de algemene voorwaarden van Anode Energie

Verder gelden de volgende voorwaarden voor onze diensten, tenzij er schriftelijk expliciet andere afspraken zijn gemaakt:
Voor ons advies en voor projecten gelden de DNR-2011 (rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, herziene versie 2013), zoals deze luidt op de dag van de opdracht.  

Heb je een reservering gemaakt voor een bezoek aan huis, telefonisch consult of energiecoach? Daarvoor hebben we aparte voorwaarden. Deze kun je hier downloaden.