Onze voorwaarden.

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden.

Energie via Agem.

Wij zijn wederverkoper van energieleverancier Energie I&V, tevens handelend onder de naam Anode Energie. Voor energielevering gelden de algemene voorwaarden van Anode Energie

Advies en projecten door Agem.

Verder gelden de volgende voorwaarden voor onze diensten, tenzij er schriftelijk expliciet andere afspraken zijn gemaakt:
Voor ons advies en voor projecten gelden de DNR-2011 (rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, herziene versie 2013), zoals deze luidt op de dag van de opdracht.  

Energieadviseur of - coach via Agem Energieloket.

Heb je een reservering gemaakt voor een bezoek aan huis, telefonisch consult of energiecoach? Daarvoor hebben we aparte voorwaarden. Deze kun je hier downloaden. 

Programma of collectieve inkoopactie via Agem Energieloket.

Je geeft ons toestemming om vaker contact met je op te nemen als je meedoet met een programma of collectieve inkoopactie via Agem Energieloket.
Je wordt dan geïnformeerd per e-mail over activiteiten, subsidie of financieringsmogelijkheden en acties die wij organiseren. Zo helpen wij inwoners in de Achterhoek stap voor stap met het verduurzamen.
Daarnaast ontvang je maandelijks onze nieuwsbrief. Hierin geven wij advies en praktische tips om energie te besparen en je huis verder te verduurzamen. Je kunt je hiervoor altijd afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.