Subsidie energiebesparing gezamenlijke initiatieven gemeente Berkelland.

Sinds 16 augustus 2017 kunnen buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de projectlocatie.

Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000,-. In totaal is er € 90.000,- beschikbaar. De initiatiefnemers moeten ook zelf investeren (minimaal 50%). Denk bij een initiatief aan bijvoorbeeld restwarmteprojecten, aardwarmte installaties, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting, isolatie, kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa(verbrandings)installaties.

Voorwaarden voor de subsidie:

  • Het te subsidiëren maatschappelijk initiatief moet leiden tot energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas en/of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers
  • De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal 17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of 12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens)
  • Het maatschappelijk initiatief moet realistisch en maatschappelijk draagvlak hebben
  • Het maatschappelijk initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking
  • De aanvrager moet een eigen (financiële) inbreng van minimaal 50% leveren

De gemeente wil graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Dit is nodig om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen. En ook waar de gemeente kan helpen. De subsidieaanvraag is dan het sluitstuk in een traject van overleg, advies en afstemming. Heb je dus plannen of ideeën voor een initiatief? Neem dan contact op met de gemeente.

Meer informatie of aanvragen?

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Team Klantenservice
Team Klantenservice
Sanne legt het uit
  • Interesse

  • Situatie

  • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!