Let op! Geld lenen kost geld

Stimuleringslening bedrijven en instellingen gemeente Berkelland.

Veel bedrijven of instellingen willen graag aan de slag met het verduurzamen van hun panden of accommodaties. Deze organisaties hebben echter niet altijd genoeg financiële armslag om te verduurzamen, maar willen wel besparen op het energieverbruik zodat er meer geld over blijft voor de bedrijfsvoering of uitvoering van activiteiten. Een lening kan dan een oplossing zijn.

De stimuleringslening voor bedrijven en instellingen van de gemeente Berkelland kan worden gebruikt voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, LED verlichting en zonnepanelen. Voor de lening kan minimaal €2.500,- (incl. BTW) en maximaal €50.000 (incl. BTW). Voor meer informatie over de looptijd en het rentepercentage, zie kopje ‘Kenmerken van de stimuleringslening’.

Klik hier voor de verordening van de gemeente Berkelland. 

Wat moet ik aanleveren voor het verkrijgen van de stimuleringslening?

Voor het aanvragen van de stimuleringslening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij de SVn. Op de website van de SVn vind je een handige checklist met alle informatie over het aanleveren van gegevens. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

Kenmerken van de stimuleringslening.

 • De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;
 • In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan €2.500,- en niet meer dan €50.000,- ;
 • Minimaal 50% van de investering in de te treffen duurzaamheidsmaatregelen wordt door de aanvrager uit eigen middelen gefinancierd;
 • De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal 10 jaar voor non-profit instellingen (scholen, (sport)verenigingen, stichtingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken) en voor Profit MKB-bedrijven en Agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven een looptijd van 5 jaar;
 • Het rentepercentage is 3% lager dan de SVn-rente het op het moment van toekennen van de stimuleringslening. Wekelijks wordt het rentepercentage gepubliceerd voor het 5- of 10-jaarstarief op de website van SVn. Het minimum rentepercentage is 2%;
 • Het betreft een annuïteitenlening (middels automatische incasso) te betalen per maand achteraf in overeenstemming met de Productspecificaties Stimuleringslening;
 • Bij verkoop of beëindiging van de huur van het gebouw/bedrijfsruimte, waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig te worden afgelost;
 • De stimuleringslening wordt verstrekt via een onderhandse akte. In geval een stimuleringslening wordt verstrekt die groter is dan €25.000,-, zal door het college een hypotheekrecht worden verlangd ten behoeve van SVn en ten laste van de aanvrager toebehorende gebouw/bedrijfsruimte waarvan deze eigenaar moet zijn. Daarbij kan genoegen worden genomen met een hypotheekrecht in 2e of lagere rangorde. De kosten van de hypotheekstelling komen ten laste van de aanvrager. In geval aan huurders een stimuleringslening wordt verstrekt die groter is dan €25.000,- geldt kan genoegen worden genomen met een onderhandse lening die notarieel wordt beschreven;
 • Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te alle tijde boetevrij toegestaan.
 • De kosten voor de afsluiting bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor rekening van de aanvrager.

Voorwaarden van de stimuleringslening.

 • De maatregelen mogen nog niet zijn uitgevoerd.
 • Er is nog voldoende budget (potje is nog niet leeg).
 • Aanvrager heeft nog niet eerder een stimuleringslening voor het betreffende bedrijf gehad.
 • De stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de aanvaarde werkelijke kosten.
 • Minimaal 50% van de kosten wordt door de aanvrager uit eigen middelen gefinancierd.
 • Het rentepercentage is 3% lager dan het geldende percentage voor het toekennen van de stimuleringslening. Wekelijks wordt het rentepercentage publiceert op de website van SVn. Het minimum rentepercentage is 2%.
 • De werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen moeten in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.
 • Het dak waarop duurzaamheidsmaatregelen worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen/folies of zonnecollectoren/-boilers of warmtepompen, bevat geen asbest.
 • Aanvrager moet de benodigde meldingen of vergunningen in het kader van de bestemming of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht doen.

Advies lening. 

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zij adviseert klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op jouw financiële situatie kun je advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt je maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijg je van het energieloket het aanvraagformulier om de stimuleringslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Lening aanvragen

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Team Klantenservice
Team Klantenservice
Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!