Wat doet Agem?

Wat doet Agem

Agem werkt aan een goede, duurzame toekomst voor de Achterhoek; nu en voor toekomstige generaties. Daarom bieden wij verschillende oplossingen die hieraan bijdragen. Verschillende doelgroepen kunnen bij ons terecht voor onder meer: 

  • Verbinding tussen burgers, overheid en bedrijfsleven op gebied van energietransitie
  • Kennis & onafhankelijk advies op het gebied van verduurzamen
  • Subsidie- en financieringsmogelijkheden ten behoeve van de energietransitie
  • Collectieve acties om energie te besparen 
  • Ondersteuning en ontzorging bij initiatieven om te verduurzamen 
  • Partner in kleine en grote duurzame opwek-initiatieven
  • Leveren van lokaal opgewekte, duurzame Achterhoekse energie inclusief overstapservice
  • Kennisuitwisseling in groot landelijk en regionaal netwerk 
  • Pilots ten behoeve van regionale of landelijke kennisopbouw

Onze projecten en initiatieven zijn gebaseerd op drie pijlers: energie besparen en opwekken en het benutten van energie uit de Achterhoek. Wij zien samenwerking als de sleutel tot een succesvolle energietransitie. Daarom slaan wij bruggen tussen Achterhoekse huishoudens, bedrijven, instellingen, lokale energiecoöperaties en de acht Achterhoekse gemeenten. Agem is de energieke verbinder!  

Agem helpt jou om energie te besparen, op te wekken en energie die in de Achterhoek is opgewekt te benutten.

Energie besparen.

Alle inwoners en ondernemers in de Achterhoek kunnen bij Agem terecht voor advies op het gebied van energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen en financieringsmogelijkheden. Agem voert hét Energieloket uit voor de acht Achterhoekse gemeenten. Een praktische eerste stap naar besparing en verduurzaming. Alles wat we besparen, hoeven we niet meer op te wekken.

Energie opwekken.

De Achterhoek wekt steeds meer duurzame energie zelf op. Agem is betrokken bij kleine en grote initiatieven. Onze rol kan initiërend zijn, aanjagend of ondersteunend en is altijd verbindend. Een klein initiatief kan grote potentie hebben, door bijvoorbeeld een dakeigenaar die met een vraag bij Agem komt en uiteindelijk besluit coöperatief een postcoderoos te starten. Wij vinden het fantastisch om daarin de verbindende rol te kunnen vervullen met onze kennis en ons netwerk.

Bij grote projecten betrekt Agem altijd de directe omgeving bij het project. Gedeeld eigenaarschap noemen we dat. Zo kunnen omwonenden meeprofiteren en meedenken en blijven eigendom én zeggenschap in de Achterhoek.

Energie benutten.

Agem maakt het voor particulieren en organisaties mogelijk om energie die in de Achterhoek is opgewekt, te benutten. Klanten van Agem betalen een eerlijke prijs voor een streekproduct én dragen bij aan een sterke, duurzame Achterhoek.

Wij geloven in een gemoedelijke, persoonlijke benadering. Voor mekaar.
Wij geloven in een gemoedelijke, persoonlijke benadering. Voor mekaar.

Onze Achterhoekse mentaliteit.

Wij zetten ons dagelijks in om samen op een pragmatische manier veel kunnen betekenen voor het behoud van onze prachtige regio. Steeds meer Achterhoekers leggen de link met duurzame energie en dat is een van de redenen dat Agem groeit. Ongeacht onze omvang blijft onze organisatie toegankelijk. Onze Achterhoekse mentaliteit overheerst; nuchter en hartelijk. We nemen de tijd voor elkaar en een gemoedelijke, persoonlijke benadering vinden we heel belangrijk. Samen maken we de Achterhoek duurzaam. Energie voor mekaar!