• Menu

Nu samen kansen grijpen voor de Achterhoek.

We zijn het er eigenlijk wel over eens: we moeten keihard aan de slag om onze leefomgeving te kunnen behouden voor toekomstige generaties. De energietransitie is daar onderdeel van, maar spreekt veel mensen niet direct aan. Tot het gaat om bijvoorbeeld windmolens in de directe leefomgeving.

Agem vraagt aandacht voor urgentie energietransitie en benadrukt de kansen die er liggen voor de Achterhoek.

Dat we allemaal te maken krijgen met de energietransitie is een feit. Steeds meer mensen zien in dat dit een ingrijpende transitie is, die ook lastige maatschappelijke vraagstukken met zich meebrengt. De processen die doorlopen moeten worden om alles op de juiste manier te doen zijn complex. Dit heeft tot nu toe vooral gezorgd voor vertraging en uitstel. Ondertussen wordt het probleem urgenter.. De druk wordt groter, de tijd minder.

Kansen.

Zoals met veel grote veranderingen die nodig zijn, roept het vaak eerst veel vragen en weerstand op. Mensen zijn vaak geneigd vast te houden aan de zekerheid van het bestaande. Daardoor vergeten we nog wel eens dat de energietransitie ook mooie kansen biedt, of staan we hier niet voor open. Zo hebben wij als regio de kans om onze energievoorziening zelf in handen te krijgen! Dit betekent dat we niet meer afhankelijk hoeven zijn van grootmachten; internationale bedrijven of zelfs landen die momenteel nog bepalen hoeveel grondstoffen wij mogen gebruiken wat hoeveel wij hen ervoor moeten betalen. Als we dit zelf in handen kunnen krijgen, kunnen we ons binnenkort niet meer voorstellen dat het ooit anders is geweest.

Onze verantwoordelijkheid.

Welke verantwoordelijkheid nemen wij als Achterhoekers hierin? Wat vertellen we onze (klein)kinderen? We waren aan het wachten…? We waren aan het vechten voor onze mooie groene regio, maar vergaten dat de aarde er ondertussen aan onderdoor ging? We discussieerden over eigendom en rechten, terwijl we Rusland betaalden voor grondstoffen die we eigenlijk niet nodig hadden omdat we het ook zelf hadden kunnen doen?

Maar hoe zit het dan met de bezwaren en keuzes die er zijn? Kiezen we voor zonnevelden of moeten we eerst alle daken vol leggen? Hebben we echt windmolens nodig en wie bepaalt dat dan? En, niet geheel onbelangrijk: hoe zit het met mogelijke overlast en effect op onze gezondheid?

Allemaal valide vragen en allemaal grote onderwerpen met veel verschillende meningen. Wel weten we zeker dat we veel energie nodig hebben (voor elektriciteit én warmte) en hebben we nu de mogelijkheid om over te schakelen op duurzaam. Landelijk is afgesproken dat elke regio zelf verantwoordelijk is voor een eigen aandeel in de eigen regio. Dat betekent dat een discussie als ‘zet ze maar op zee’ al niet meer aan de orde is. Alle daken vol leggen wordt hard aan gewerkt, maar dat zal lang niet genoeg zijn. Om te kunnen voldoen aan onze eigen energiebehoefte hebben we een goede mix nodig van verschillende bronnen. Zoveel mogelijk zon op dak en daarnaast een combinatie van zonnevelden en windmolens. De vraag is niet meer of ze er komen, maar waar ze komen.

De mogelijke overlast (bijvoorbeeld geluid) is natuurlijk belangrijk om serieus te nemen, zoals bij alle ontwikkelingen die te maken hebben met ruimtelijke inpassing in onze leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreiding van ons wegennet of het bijbouwen van elektriciteitscentrales.

Gaan we echt wachten en vechten tegen overheden om tegen te houden wat we niet willen in plaats van juist richten op wat we wel willen en daarin samenwerken? Overheden moeten normen en kaders stellen. Dit doen ze bijvoorbeeld met de nieuwe Omgevingswet en de RES. Kan een regio altijd al haar inwoners meekrijgen in de plannen? Nee. Betekent dit dat we daarom moeten wachten tot iedereen het overal mee eens is? Ook nee. Moeten we het proberen op zo’n manier te doen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen laten profiteren van de kansen die er liggen? ZEKER!

We moeten duurzame opwekking niet langer als een optie zien, maar als noodzaak voor de toekomst die ons ook nog eens kansen biedt!

Rol van Agem.

En daar komt Agem in beeld. Wij zetten ons in om in het belang van de Achterhoek de opgave die we samen hebben goed te laten ‘landen’ en de voordelen zo veel mogelijk hier, in de Achterhoek, te houden.
Agem is opgericht door de 8 Achterhoekse gemeenten en direct als zelfstandige maatschappelijke onderneming van start gegaan in de vorm van een coöperatie. De oprichters (de Achterhoekse gemeenten) werden lid van de coöperatie Agem. Agem is niet van de Achterhoekse gemeenten. Inmiddels zijn namelijk ook 15 lokale energie coöperaties lid geworden. Burgerinitiatieven die -net als de gemeenten- lid zijn en daarmee inmiddels zelfs zorgen voor de inbreng van burgers in de achterban van Agem. Er is geen andere aandeelhouder dan die leden.

Het bestuur van de coöperatie Agem wordt gevormd door een afvaardiging van de leden; zowel de gemeentelijke leden als de lokale coöperatie-leden. Agem opereert als maatschappelijke onderneming op afstand van die leden om de opgave te vervullen. Het bestuur van Agem bepaalt de hoofdlijnen van de strategie maar heeft geen directe invloed op de projecten waar de onderneming Agem zich mee bezig houdt.

Als er initiatiefnemers -vaak grondeigenaren- opduiken, is Agem geïnteresseerd om betrokken te raken, juist omdat we willen voorkomen dat zo’n project in buitenlands eigendom komt of dat er veel geld wegvloeit naar buiten de Achterhoek. Als een projectidee concreet genoeg is en wij zeker zijn van een sterke ‘positie’ om het belang van de Achterhoek te kunnen vertegenwoordigen, treden we in contact met omwonenden om mogelijkheden, wensen en bezwaren te bespreken.

Er zijn geen afspraken met bepaalde partijen over goedkope financiering voor projecten, als gevolg van het feit dat de gemeenten lid zijn van Agem. (Maar als we goedkope financiering kunnen krijgen doen we dat natuurlijk graag want dan blijft er meer over voor de Achterhoekers!) In de praktijk wordt voor investering in projecten voor 80-90% van de bank geleend tegen een lage rente en Achterhoekers worden eigenaar van een deel van het project.

Agem gaat voor minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap. Soms werken we samen met marktpartijen die bereid zijn om de zeggenschap over het project gelijkwaardig te delen en minimaal 50% eigendom in de Achterhoek te laten. Daarmee is gegarandeerd dat het project niet kan worden doorverkocht en voor minimaal 50% in Achterhoekse handen blijft.

Agem bestaat vanuit Achterhoeks initiatief, geboren uit ambitie. We zijn er voor de Achterhoek en werken dagelijks aan een duurzaam sterke regio. We helpen Achterhoekers besparen, zetten ons in voor meer duurzame opwekking en daarnaast sluiten we de energiekringloop in de Achterhoek door ook als wederverkoper energie te leveren. Mooi man!

Positieve energie! #voormekaar

Wij zijn keihard aan de slag voor de Achterhoek! Wil jij meer weten over hoe we dat doen, of wat jij kan bijdragen? Neem contact op met Tamara Tijdink, Manager Marketing & Communicatie. Je kunt haar bereiken via (0314) 820 388 of tamara.tijdink@agem.nl.

Tamara Tijdink, Manager Marketing en Communicatie.
Tamara Tijdink, Manager Marketing en Communicatie.