Over Agem
Over Agem
Over Agem

Maak kennis met Agem.

Bij Agem geloven we dat wij in de Achterhoek onze energievoorziening prima zelf kunnen regelen. Zélf bepalen hoe we onze energie opwekken, waar we dit doen en wie er profiteert van onze Achterhoekse energie. 

Hier lees je meer over de bijzondere manier waarop onze organisatie ingericht is. Agem is de verbinder tussen inwoners, overheid en organisaties. Met inmiddels drieëntwintig leden zijn we er voor al deze spelers en zorgen we ervoor dat alle aspecten van de energietransitie in balans blijven. 

Tijd voor positieve energie!

Uit liefde voor de Achterhoek.

De coöperatie Agem - officieel voluit de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A - is een van de resultaten uit het programma Achterhoek Agenda 2020 en werd in 2013 opgericht. 

Agem startte met de acht Achterhoekse gemeenten als leden. In 2018 konden ook burgerinitiatieven toetreden als lid. Begin 2020 telt Agem drieëntwintig leden -acht gemeenten én vijftien lokale energiecoöperaties- en dit aantal blijft groeien!

Agem 3 stappen principe.

Energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. Wij geloven in -stap 1- eerst de focus op besparen. Vervolgens -stap 2- proberen we zoveel mogelijk van de energievraag zelf, duurzaam op te wekken in onze eigen Achterhoek. Tot slot -stap 3-proberen we zo efficient mogelijk met onze energie om te gaan en maken we voor het deel van de energievraag dat nog overblijft gebruik van energie uit andere -uitsluitend duurzame- bronnen. 

Op weg naar energieneutraal

De Achterhoek energieneutraal om de regio te versterken, dat is onze missie. Onze doelstelling: in 2030 produceren we in de Achterhoek lokaal evenveel duurzame energie als we verbruiken. Daarom leggen we de bij alles wat we doen de focus op de drie pijlers volgens ons principe: energie besparen en opwekken en het efficiënt het benutten van duurzame Achterhoekse energie

Meer over onze missie

Geen winstoogmerk
Geen winstoogmerk

Maatschappelijk, objectief en zonder winstoogmerk.

Agem is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Wij stimuleren iedereen in en rondom de Achterhoek om zich aan te sluiten bij onze beweging, met als doel het behouden en duurzaam versterken van onze regio.

Meer hierover

Duurzaam d’ran!

D'ran! Met onze Achterhoekse mentaliteit nemen wij graag het voortouw. En dat doen we goed. Het 'Agem-model' wordt inmiddels landelijk vaak genoemd als voorbeeld en inspiratiebron. Geen Achterhoekse bescheidenheid, daar zijn we alderbastend trots op! We blijven daarom onze kennis delen, verbinden, energie-initiatieven zichtbaar maken en ontwikkelen onze kennis samen met regionale en landelijke coöperaties en experts.

Inwoners en ondernemers in de Achterhoek kunnen onder meer bij ons terecht voor advies op het gebied van energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen en financieringsmogelijkheden. We zetten ons in voor ontwikkeling van kleine en grote duurzame energiebronnen met zoveel mogelijk -minimaal 50%- lokaal eigendom en zeggenschap. En natuurlijk sluiten we de Achterhoekse energie-kringloop door Achterhoekse energie ín de Achterhoek te houden. 

Agem wordt inmiddels landelijk vaak genoemd als voorbeeld en inspiratiebron. Mooi man!
Agem wordt inmiddels landelijk vaak genoemd als voorbeeld en inspiratiebron. Mooi man!

Het meest energieke team van de Achterhoek.

Duurzaam d'ran, dat doen we met een team waar de energie vanaf spat! Ben je benieuwd naar deze enthousiastelingen? Bekijk dan onze teampagina. 

Ons team

Agem groeit door. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de basis voor verdere groei, zodat we verder kunnen in het tempo dat nodig is. Wil jij ook werken in het meest energieke team van de Achterhoek? We plaatsen regelmatig nieuwe vacatures.

Onze vacatures