• Menu

Volkshuisvestingsfonds draagt bij aan verduurzaming Achterhoek

Het Volkshuisvestingsfonds van de Nederlandse overheid trekt 5 miljoen euro uit voor de verduurzaming van Achterhoekse woningen. Op die manier kan een flinke ‘boost’ gemaakt worden om 900 woningen te verbeteren en toekomstbestendig te maken. En wordt er geïnvesteerd in een betere woonkwaliteit en leefomgeving. Agem Energieloket heeft de afgelopen jaren veel ervaring en kennis opgedaan als het gaat om het verduurzamen van woningen in de Achterhoek. Met deze kennis en ervaring hebben wij de gemeenten en 8RHK van een relevante bijdrage kunnen voorzien voor de aanvraag van het fonds.

Met het fonds kunnen 900 oudere particuliere woningen in drie wijken in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem verbeterd worden. Op deze manier kunnen huiseigenaren flinke stappen maken als het gaat om het verduurzamen van woningen. Ook kunnen zij achterstallig onderhoud aanpakken of het huis levensloopbestendig maken.

Rol van Agem Energieloket.

Agem Energieloket is betrokken bij de uitvoering van de plannen en zal de bewoners onafhankelijk begeleiden en adviseren als het gaat om de verduurzaming van hun woning. Hierbij zal zeker gebruik worden gemaakt van producten en diensten die Achterhoekse bedrijven momenteel in regioverband ontwikkelen in het kader van de zgn. ‘Baanbrekende Aanpak’.

Hoger wooncomfort voor bewoners.

Per gemeente worden er plannen met de huidige bewoners en met vele andere organisaties als woningcorporaties, wijkpanels, leveranciers en organisaties in het sociale domein gemaakt. Deelname aan dit project is op vrijwillige basis maar vanuit Agem worden de huisbezitters zoveel mogelijk betrokken om toch tot uitvoering over te gaan.

Albert Jonathans, projectleider bij Agem Energieloket betrokken bij de fondsaanvraag: Wij willen graag de gemeentes en 8RHK feliciteren met de toegekende plannen en het budget. Vanuit Agem Energieloket richten wij ons de komende jaren op de bewonersbegeleiding. Uiteindelijk dragen we op deze manier met zijn allen bij aan de versnelling van de energietransitie van de Achterhoek.

De particuliere woningeigenaren betalen, afhankelijk van het type maatregelen, tussen de 30 en 70% voor de uitvoering van de maatregelen. In ruil daarvoor krijgen bewoners minder energielasten en een hoger wooncomfort. Gemeenten en provincie Gelderland leveren ook een financiële bijdrage aan dit project.

Conceptuele foto met man en een huisje met energielabel

Vragen over dit onderwerp?

Albert Jonathans, projectleider bij Agem Energieloket kan jou alles vertellen! Bel ons op (0314) 820 388 of stuur een mail naar albert.jonathans@agem.nl

Albert Jonathans, projectleider bij Agem Energieloket
Albert Jonathans, projectleider bij Agem Energieloket