• Menu

Update capaciteit elektriciteitsnet Achterhoek.

3 september 2021

De groei van duurzame teruglevering is inmiddels zo groot dat er knelpunten ontstaan op het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT. In Gelderland is de grens bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. TenneT heeft op donderdag 2 september een formele melding hiervan ingediend bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

TenneT is eigenaar van het hoogspanningsnet in Nederland. Het hoogspanningsnet is de ruggengraat van onze elektriciteitsvoorziening. Producenten voeden in op het net en eindgebruikers onttrekken daaraan vervolgens elektriciteit. TenneT koppelt die elektriciteitsmarkten aan elkaar en is verantwoordelijk voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Duurzame opwekking teruglevering gaat op slot voor een nader te bepalen periode. Vanaf het moment van de aankondiging (d.d. 2 september) kunnen geen nieuwe aanvragen worden gehonoreerd voor duurzame opwekking op een grootverbruik aansluiting.

Congestiemanagement
Tennet gaat onderzoek doen en verwacht eind 2021 in beeld te hebben waar mogelijk oplossingen te vinden zijn voor het ‘managen’ van het volle netwerk, oftewel ‘congestiemanagement’. TenneT is al bezig met de versterking en uitbreiding van het energienet. Deze worden fasegewijs uitgevoerd en geven daarmee weer ruimte op het net. Deze investeringen kosten echter veel tijd en gaan naar verwachting tussen de drie en zeven jaar duren.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan we samen met Liander onderzoeken welke invloed dit heeft op huidige projecten op korte termijn, maar ook wat de mogelijkheden zijn op de middellange termijn.

Update capaciteit elektriciteitsnet Achterhoek.
Hoogspanningsmasten In De Achterhoek