• Menu

Subsidie voor duurzame energie en energiebesparing.

Met ingang van 2021 kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor maatregelen die het energieverbruik fors terugdringen. Dit kunnen isolatiemaatregelen bij woningen zijn, maar ook de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. De subsidie wordt landelijk verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is beschikbaar tot in ieder geval 31 december 2026.

De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is per 1 januari 2021 veranderd. Waar deze regeling tot begin dit jaar gold voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers voor zowel woningeigenaren als zakelijke gebruikers, zijn daar met ingang van dit jaar ook isolatiemaatregelen, aansluiting op een warmtenet, zonnepanelen en kleinschalige windmolens aan toegevoegd.

Doelgroepen en maatregelen

Niet alle maatregelen zijn echter voor alle doelgroepen subsidiabel. Zo kunnen alleen woningeigenaren subsidie ontvangen voor het isoleren van hun woning, waarbij minimaal twee isolerende maatregelen tegelijk getroffen moeten worden. Hierbij is het ook mogelijk om één isolerende maatregel te combineren met een andere maatregel, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Woningeigenaren kunnen de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

De subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windmolens is alleen beschikbaar voor niet-natuurlijke zakelijke gebruikers, zoals mkb-bedrijven en instellingen. De subsidie voor aansluiting op een warmtenet is alleen beschikbaar voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Zakelijke gebruikers dienen de subsidie aan te vragen voordat de maatregelen zijn uitgevoerd.

De subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler is voor alle doelgroepen beschikbaar. Per doelgroep en maatregel zijn door de RVO specifieke voorwaarden en een maatregellijst opgesteld voor het aanvragen van de subsidie. Kijk voor meer informatie hierover op www.rvo.nl/isde.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De vernieuwde ISDE-regeling vervangt grotendeels de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), die tot eind vorig jaar beschikbaar was voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De SEEH is voor woningeigenaren volledig komen te vervallen en opgegaan in de nieuwe ISDE-regeling. VvE’s kunnen voor het opstellen van een energieadvies, al dan niet gecombineerd met procesondersteuning en/of een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen nog wel gebruik blijven maken van de SEEH-regeling.

Looptijd en budget

De ISDE-regeling is beschikbaar tot en met 31 december 2026, maar wordt wel jaarlijks opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor 2021 is vastgesteld op in totaal €164 miljoen euro, waarbij specifiek voor zonnepanelen en windturbines een budget gereserveerd is van €40 miljoen en voor overige maatregelen een budget van €124 miljoen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.rvo.nl/isde.

Subsidie voor duurzame energie en energiebesparing
Subsidie voor duurzame energie en energiebesparing