• Menu

Nu samen kansen grijpen voor de Achterhoek

29 oktober 2020

Agem vraagt aandacht voor urgentie energietransitie en benadrukt de kansen die er liggen voor de Achterhoek. De Achterhoek nu verduurzamen en daardoor duurzaam versterken als regio. Dat is iets wat we samen moeten doen. Agem doet dit samen met haar leden (op dit moment acht Achterhoekse gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties) en zet in op een duurzame, toekomstbestendige regio waarbij we minder afhankelijk zijn van buitenlandse partijen voor onze energievoorziening. Om dit te bereiken, is het zaak nu actief krachten te bundelen en samen over te gaan tot actie!

Kansen voor de Achterhoek.

Landelijk is afgesproken dat elke regio zelf verantwoordelijk is voor een groot aandeel van de duurzame energievoorziening. Dat betekent dat wij in de Achterhoek zelf zoveel mogelijk van onze energie moeten opwekken. Dit biedt uitdagingen, maar zeker ook kansen. We zijn dan niet meer afhankelijk van grootmachten: internationale bedrijven of zelfs landen die bepalen hoeveel grondstoffen wij mogen gebruiken en hoeveel wij hen ervoor moeten betalen. Zo gaan we voor minder afhankelijkheid en meer regie in eigen handen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze regio, onze toekomst.

Noodzaak samenwerking. 

Om voldoende energie op te wekken, zullen we gebruik moeten maken van een combinatie van verschillende vormen van opwekking van duurzame energie. Denk aan zonnedaken, zonnevelden en windmolens. Dat deze bronnen gerealiseerd moeten worden staat vast. De manier waarop hebben wij als Achterhoek in eigen hand. Agem werpt zich hierbij op als initiatiefnemer of aanjager van projecten, maar kan dit niet alleen. We zoeken daarom altijd de samenwerking met alle belanghebbenden. Ons doel is daarbij een manier te vinden waarbij zoveel mogelijk mensen profiteren van de kansen die er liggen. Dat gebeurt onder andere doordat we minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap realiseren.

“Wij zetten ons in, om in het belang van de Achterhoek, de landelijke opgave die wij hebben zo goed mogelijk te laten landen en de voordelen hiervan zoveel mogelijk in onze mooie Achterhoek te houden.”
-Tamara Tijdink – Manager Marketing & Communicatie Agem

Rol van Agem.

Agem is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en direct als zelfstandige maatschappelijke onderneming van start gegaan in de vorm van een coöperatie. De oprichters (de Achterhoekse gemeenten) werden lid van de coöperatie Agem. Agem is niet van de Achterhoekse gemeenten. Inmiddels zijn namelijk ook vijftien lokale energie coöperaties lid geworden. Burgerinitiatieven die -net als de gemeenten- lid zijn en daarmee inmiddels zelfs zorgen voor een inbreng van burgers in de achterban van Agem.
Het bestuur van de coöperatie Agem wordt gevormd door een afvaardiging van de leden; zowel de gemeentelijke leden als de lokale coöperatie-leden. Agem opereert als maatschappelijke onderneming op afstand van die leden om de opgave te vervullen. Het bestuur van Agem bepaalt de hoofdlijnen van de strategie maar heeft geen directe invloed op de projecten waar de onderneming Agem zich mee bezig houdt.

“Als er initiatiefnemers -vaak grondeigenaren- opduiken, is Agem geïnteresseerd om betrokken te raken, juist omdat we willen voorkomen dat zo’n project in buitenlands eigendom komt of dat er veel geld wegvloeit naar buiten de Achterhoek.”
-Tamara Tijdink – Manager Marketing & Communicatie Agem

Als er initiatiefnemers -vaak grondeigenaren- opduiken, is Agem geïnteresseerd om betrokken te raken, juist omdat we willen voorkomen dat zo’n project in buitenlands eigendom komt of dat er veel geld wegvloeit naar buiten de Achterhoek. Als een projectidee concreet genoeg is en wij zeker zijn van een sterke ‘positie’ om het belang van de Achterhoek te kunnen vertegenwoordigen, treden we in contact met omwonenden om mogelijkheden, wensen en bezwaren te bespreken.

Er is geen andere aandeelhouder dan de leden. Als maatschappelijke onderneming zet Agem zich in voor een duurzaam sterke Achterhoek, geboren uit ambitie. We helpen Achterhoekers besparen, zetten ons in voor meer duurzame opwekking en sluiten de energiekringloop door ook energie te leveren. 

Lees hier meer.

 

Nu samen kansen grijpen voor de Achterhoek
Samen kansen grijpen!