• Menu

Heerlijk thuis in huis krijgt vervolg na 2020

15 juli 2020

De campagne Heerlijk Thuis in Huis van de gemeente Berkelland krijgt een vervolg. Ook na 2020 wil de gemeente inwoners actief bewust maken van wat zij kunnen doen om langer thuis te blijven wonen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Kruiswerk Achterhoek en Liemers, Agem Energieloket en ProWonen. En met behulp van het woongelukgesprek, waarbij inwoners een advies-op-maat krijgen over de eigen toekomstige woonbehoefte.

Met de campagne wil de gemeente en de samenwerkingspartijen vooral 50-plussers uit Berkelland bereiken. Zij zijn zich vaak nog te weinig bewust hoe belangrijk het is om nu al te kijken naar wat er nodig is om op de langere termijn veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen.

Woongelukgesprek

Een belangrijk onderdeel van de campagne ‘Heerlijk thuis in huis’ vormt het gratis Woongelukgesprek. Inwoners van 50 jaar en ouder kunnen een gesprek aanvragen met een getrainde vrijwilliger. In het gesprek wordt bekeken of de (toekomstige) woonbehoefte aansluit bij de huidige woning. Na het gesprek ontvangt de inwoner een rapport met een advies-op-maat.

Wethouder Maikel van der Neut: “Inwoners die een woongelukgesprek hebben gehad, waarderen de adviezen die zij krijgen. Bovendien geeft ruim 40 procent aan dat zij de voorgestelde woningadviezen ook oppakt. Dat geeft ons de bevestiging dat we met de campagne Heerlijk Thuis in Huis de juiste dingen doen. We willen meer inwoners de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in wat zij concreet kunnen doen om langer thuis te blijven wonen. Daarom investeren we opnieuw in deze gezamenlijke campagne.”
Tot nu toe heeft de gemeente 231 aanvragen voor een woongelukgesprek gekregen, 181 gesprekken zijn al gevoerd. Vele gesprekken staan nog in de ‘wacht’ door de Coronacrisis. De verwachting is dat deze gesprekken in september ingepland kunnen worden.

Gesprek aanvragen

De inwoners van gemeente Berkelland kunnen een gesprek aanvragen via Thuisloket.nu

Heerlijk thuis in huis krijgt vervolg na 2020
Heerlijk Thuis In Huis