• Menu

Faillissement Anode.

Anode Energie heeft woensdag 1 december bekend gemaakt dat zij faillissement zal aanvragen bij de rechtbank in Rotterdam. Anode is de energieleverancier achter Agem.

Agem heeft drie bedrijfsonderdelen: een ontwikkeltak, het Achterhoeks Energieloket en een leveringsdeel. Het leveringsdeel van de organisatie, Agem Levering BV, wordt geconfronteerd met het faillissement van haar leverancier. Dit faillissement heeft geen direct effect op de andere twee bedrijfsonderdelen.

Als oorzaak van het faillissement wordt gegeven dat de partij waarbij Anode Energie haar energie inkoopt, als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, haar leveringsverplichtingen niet meer kan nakomen.

Relatie Anode en Agem.

Om in Nederland elektriciteit en gas te leveren aan particuliere huishoudens en kleine ondernemingen (kleinverbruik) moet een energieleverancier een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben. Op dit moment werkt Agem als wederverkoper, omdat Agem geen leveringsvergunning heeft. De partij die voor Agem als leverancier fungeerde, was Anode.

Anode heeft de ACM verzocht haar leveringsvergunning in te trekken. Hiermee verliest Agem haar leverancier met vergunning.

Gevolgen afnemers energie via Agem.

Een curator is op dit moment nog niet in beeld. Als die is aangesteld, zal een van de eerste taken worden om een leverancier te vinden die de klanten van Anode wil overnemen. Dat betreft ook de klanten die een contract hebben via Agem. Lukt dat niet op korte termijn, dan verdeelt de ACM de klanten over andere energieleveranciers. In Nederland is het zo geregeld dat de energielevering ook in het geval van een faillissement altijd doorgaat.

Maarten van Oostveen (Directeur Agem) hoopt zo snel mogelijk met de curator in gesprek te gaan. Doel is om de huidige afnemers van energie via Agem mee te nemen naar een andere, liefst coöperatieve, leverancier.

‘Dit is een vervelende situatie voor alle betrokkenen. Wij doen onze uiterste best om de beste oplossing te vinden voor de huidige afnemers en bronnen van energie via Agem. Achter de schermen is Agem de afgelopen tijd bezig met de verkenning voor een eigen of coöperatieve leveringsvergunning. De huidige ontwikkelingen kunnen hierbij zorgen voor een stroomversnelling. Dit alles in het belang van alle betrokkenen en de Achterhoekse coöperatieve energietransitie.’ – Maarten van Oostveen, Directeur Agem.

Op dit moment is Agem afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Anode en de aanstaande gesprekken met de curator. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal Agem dit direct melden aan alle betrokkenen.  

Klik hier voor alle veelgestelde vragen rondom het faillissement van Anode. 

Veelgestelde vragen