Actuele ontwikkelingen Susteen

22 april 2020

Agem Energieloket werkt in opdracht van de Achterhoekse gemeenten aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarvoor werkt Agem Energieloket samen met partijen die als intermediair optreden tussen bewoner, adviseur, aanbiedende bedrijven en de gemeente / Agem Energieloket.

Update november 2020:
Doorstart New Sustainable Solutions door Susteen Nederland

De curator van New Sustainable Solutions BV heeft een overeenkomst bereikt in mei j.l. over een doorstart. De onderneming is inmiddels overgenomen door Susteen Nederland B.V. Deze organisatie zal de activiteiten van New Sustainable Solutions voortzetten. De mogelijkheden om mogelijk gedupeerde klanten van New Sustainable Solutions tegemoet te komen worden momenteel onderzocht.

------------------------

Vervolg nieuwsbericht april 2020:
De afgelopen jaren heeft Agem Energieloket in samenwerking met Susteen de campagnes Woningverbeterplan (aanbod van integraal energieadvies) en Achterhoekse Bespaaractie (collectieve isolatie-actie) georganiseerd, beide gericht op het grootschalig adviseren en verduurzamen van bestaande particuliere woningen.

Op dinsdag 14 april heeft de rechtbank in Den Haag het faillissement uitgesproken van Susteen. Als gevolg daarvan zijn de lopende opdrachten met Susteen per direct stopgezet en hebben wij deze acties uit ons aanbod verwijderd.

Op dit moment onderzoeken we de exacte gevolgen van dit faillissement voor klanten, adviseurs, bedrijven en uiteraard onszelf. We blijven de ontwikkelingen rondom Susteen nauwgezet volgen en proberen waar mogelijk met hen in contact te blijven over de afwikkeling van de lopende opdrachten.

Kan Agem mij nu verder helpen?
Helaas niet. In strikt juridische zin is Agem na het faillissement van Susteen officieel geen partij*. Maar uiteraard zullen wij betrokken inwoners van de Achterhoek zo veel als in redelijke zin te verwachten is bijstaan bij vragen en of klachten over de dienstverlening van Susteen en hun uitvoerders. Ons klantenservice team zal inwoners met klachten of problemen waar mogelijk ondersteunen en verder helpen. 

*Bij het Woningverbeterplan is Susteen hoofdaannemer en verantwoordelijk voor de uitvoering. Betaling van de maatregelen geschiedt aan Susteen. In de Achterhoekse Bespaaractie was Susteen alleen intermediair en geen hoofdaannemer. Opdrachtverlening en (aan-) betaling geschiedt rechtstreeks vanuit de bewoner naar de uitvoerder.

Actuele ontwikkelingen Susteen
Samenwerking Susteen