Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie worden verkregen voor het aanschaffen van technische apparaten die het gasverbruik in de woning fors terugdringen (of zelfs helemaal kunnen vervangen), isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Deze regeling is voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. De subsidie is aan te vragen voor het de aanschaf van:

 • Isolatie (alleen voor woningeigenaren)
 • Warmtenet-aansluiting (alleen voor woningeigenaren en VvE's)
 • Warmtepompen (voor alle doelgroepen)
 • Windturbines (alleen voor niet-natuurlijke zakelijke gebruikers)
 • Zonneboilers (voor alle doelgroepen)
 • Zonnepanelen (alleen voor niet-natuurlijke zakelijke gebruikers)

Check voordat je een aanvraag indient de voorwaarden voor de maatregelen die jij wilt treffen, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Hieronder wordt meer informatie over de ISDE-regeling voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers (onderaan de pagina) gegeven.

Subsidie voor woningeigenaren.

Voor woningeigenaren is er vanaf 2021 subsidie voor vijf typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas (HR++ of Triple). Er geldt als voorwaarde voor de vernieuwde ISDE dat er twee besparende maatregelen genomen worden. Dit kunnen twee isolatiemaatregelen zijn, maar ook een combinatie van één isolatiemaatregel met de aanschaf van bijv. een warmtepomp of zonneboiler is toegestaan. Warmtepompen en zonneboilers kunnen individueel (dus zonder verplichte tweede maatregel) worden aangeschaft.

Isolatiemaatregelen.

Je kunt de ISDE-subsidie aanvragen wanneer je twee of meer isolatiemaatregelen hebt getroffen. Controleer voordat je een subsidieaanvraag voor isolatiemaatregelen gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staan je isolatiemaatregelen op de lijst? Vermeld dan bij de aanvraag van de subsidie de code van maatregelen. De code betekent dat de keuze die je maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Staan de maatregelen niet op de lijst? Je kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving mee. Het risico bestaat dan wel dat bij controle blijkt dat je gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan de voorwaarden. In dat geval heb je geen recht op subsidie.

Per isolatiemaatregel gelden specifieke voorwaarden qua oppervlakte en isolatiewaarde. Het schema onderaan deze pagina geeft deze voorwaarden per isolatiemaatregel weer.

Veelgestelde vragen.

Hieronder vindt je de veelgestelde vragen over de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Voor meer vragen kijk je op de website van RVO:

 • Ik heb al in 2020 maar 1 energiebesparende maatregel uitgevoerd. Kan ik subsidie aanvragen voor de ISDE?
 • Ja, dat is toegestaan. Voer je de 2e maatregel pas in 2021 uit door bijvoorbeeld de Coronacrisis of doordat het uitvoeringsbedrijf ze niet in 2020 kon uitvoeren? Dan is het ook toegestaan om in 2021 de ISDE-subsidie aan te vragen. Vraag je de ISDE-subsidie aan, dan geldt het subsidietarief van de ISDE. Dit is dus ook het geval als één of meerdere maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd en betaald.

  Let op: het is mogelijk om ISDE-subsidie aan te vragen tot maximaal 12 maanden ná uitvoering en betaling van de eerste of al uitgevoerde maatregel(en).

 • Welke 2 uitgevoerde maatregelen komen vanaf 2021 in aanmerking in de ISDE?
 • De isolatiemaatregelen uit de 'oude SEEH' subsidie zoals vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor de ISDE-subsidie.

  Nieuw in de ISDE 2021 is dat het is toegestaan om 1 isolatiemaatregel te combineren met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting. Samen vormt dit het minimum van 2 maatregelen. Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte-installatie.

 • Wat is er gewijzigd in de ISDE per 1 januari 2020?
 • De subsidie op pelletkachels en biomassaketels is vervallen.

  • De subsidie vervalt voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.
  • Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.
 • Waarom en hoe moet ik aantonen dat een apparaat deskundig is geinstalleerd?
 • Het is van belang dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd volgens de (wettelijke) voorschriften, normen en richtlijnen. Je voorkomt hiermee onveilige situaties zoals brandgevaar of milieuoverlast. 

  Om deze reden geldt per 1 januari 2018 de subsidievoorwaarde dat je aantoont dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd. Een bewijs is bijvoorbeeld een factuur van de installateur of aannemer. Wordt het apparaat niet specifiek genoemd op de factuur, dan kan een ingevulde checklist van de installateur of een foto van de installatie volstaan.

 • Heb ik nog een uitvoerdersformulier nodig voor mijn aanvraag?
 • Voor een ISDE-aanvraag is geen uitvoerdersformulier meer nodig. Dit was wel nodig bij een aanvraag voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Wel wordt bij de ISDE meer gedetailleerde informatie op de factuur gevraagd.

 • Hoe zit het met meldcodes en maatregellijsten?
 • Bij de ISDE wordt gewerkt met een maatregelenlijst isolatie én een voor hoogrendementsglas. Daarnaast zijn er ook nog 2 apparatenlijsten voor warmtepompen en zonneboilers. Alle producten die op deze lijsten staan voldoen aan de kwaliteitseisen van de regeling. De meldcodes op deze lijst van het product moeten bij de aanvraag ingevuld worden.
  Als een maatregel nog niet op de lijst voorkomt kan er wel subsidie worden aangevraagd. Tijdens het aanvragen van de subsidie in het e-loket vult de aanvrager bij dit meldcodeveld 'overig'. RVO toetst vervolgens of deze maatregel in aanmerking komt voor subsidie. Door deze toetsing duurt de afhandeling van de aanvraag mogelijk wat langer.

  Voor de aanvraag door zakelijk gebruikers voor zonnepanelen, windmolens of aansluiting op warmtenetten zijn geen meldcodes nodig.

  Lees hier hoe je producten kunt aanmelden voor de betreffende maatregellijsten.

 • Krijg ik ook subsidie voor het isoleren van mijn in- of uitpandige garage of bijgebouw?
 • Alleen een inpandige (verwarmde) garage* die een woonbestemming krijgt, komt in aanmerking voor deze subsidie. Het isoleren van uitpandige garages en of andere bijgebouwen niet.

  *Een inpandige garage is een garage die grenst aan de woonfunctie met minimaal een zijgevel en het plafond van de garage.

  Alleen verwarmde inpandige garages komen in aanmerking voor subsidie met betrekking tot de buitengevel. Een uitpandige garage andere bijgebouwen die geheel vrij staan van de woning komen niet in aanmerking voor subsidie.

Welke informatie en bewijslast heb ik nodig voor het indienen van een ISDE-aanvraag voor isolatiemaatregelen?

Voor het aanvragen van de ISDE-subsidie voor isolatie maatregelen moet je in bezit zijn van een factuur met daarin:

 • de datum van de aanschaf;
 • de datum van de installatie / aanbrengen;
 • de naam en het adres van de woningeigenaar;
 • het bouwbedrijf dat werkzaamheden betreffende de investering(en) heeft uitgevoerd;
 • omschrijving van het soort energiebesparende isolatiemaatregel en aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf zijn uitgevoerd zijn;
 • de naam van het merk of de fabrikant, het type, de dikte en indien beschikbaar de meldcode van het isolatiemateriaal dat gebruikt is;
 • de plaats en bijhorende oppervlakte die in de desbetreffende koopwoning geïsoleerd is;
 • en indien het een investering voor glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie een kozijnstaat met daarin merk en type van het kozijn en het daarbij behorende frame, glas en netto afmetingen van het glas of de kozijnpanelen per kozijn.

Daarnaast moet je beschikken over de volgende documenten en gegevens:

 • Ten minste één foto van elke genomen energiebesparende isolatiemaatregel, genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.
 • Een betaalbewijs met het bedrag en de datum van de betaling.
 • De meldcode van het apparaat of isolatiemaatregel dat je hebt gekocht.
 • In geval het gaat om een aansluiting op een warmtenet: de overeenkomst met een warmteleverancier waaruit blijkt dat de koopwoning is aangesloten op een warmtenet en een document waaruit blijkt dat de woning niet is aangesloten op het gastransportnet en een bewijs van aanschaf van jouw apparaat.

Warmtepomp en zonneboiler.

Met de ISDE kun je als woningeigenaar ook subsidie aanvragen voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Dit kan wanneer de warmtepomp of zonneboiler ná 30 juni 2020 bij jouw is geïnstalleerd en dit een nieuw product is (dus geen tweedehands of reeds gebruikt product). De installatie moet door een professioneel installatiebedrijf zijn gedaan, je mag de installatie dus niet zelf doen. Je kunt tot maximaal 12 maanden na de installatie van de warmtepomp of zonneboiler subsidie aanvragen (wanneer deze niet in combinatie met een isolatiemaatregel is). Wanneer de aanvraag wél in combinatie met een isolatiemaatregel is, dan geldt dat er tot 12 maanden na uitvoering van de eerst getroffen maatregel subsidie kan worden aangevraagd.

Check voordat je een subsidieaanvraag doet eerst of jouw apparaat op de warmtepompenlijst of zonneboilerslijst staat.

Aansluiting op een warmtenet.

Tot slot kunnen woningeigenaren (ook VvE's) via de ISDE subsidie aanvragen voor aansluiting op een warmtenet. Dit kan gaan om zowel een individuele aansluiting op een warmtenet (alleen voor woningeigenaren) als een centrale aansluiting op een warmtenet (alleen VvE's). De subsidie voor aansluiting op een warmtenet bedraagt eenmalig €3.325. De aansluiting op het warmtenet is gerealiseerd voordat de subsidieaanvraag wordt gedaan, maar wel ná 1 januari 2021. Bij de subsidieaanvraag dient een bewijs te worden aangeleverd dat de woning van het aardgas is afgesloten en is aangesloten op een warmtenet (door middel van een overeenkomst met een warmteleverancier). Er kan tot maximaal 12 maanden na aansluiting op een warmtenet subsidie worden aangevraagd.

Stappenplan indienen aanvraag

Het aanvragen van de ISDE-subsidie kan in zes stappen worden gedaan:

 • 1. Maak een keuze in maatregelen en check de voorwaarden
 • 2. Controleer de maatregel(en) in de maatregellijsten
 • 3. Schaf het isolatiemateriaal en/of apparaat aan en bewaar het aanschaf- en betaalbewijs
 • 4. Laat het isolatiemateriaal en/of apparaat installeren door een professioneel bedrijf
 • 5. Bereid de subsidieaanvraag voor (pak je DigiD-gegevens erbij en zorg dat alle benodigde informatie over de aanschaf en installatie van de maatregelen beschikbaar is)
 • 6. Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na uitvoering aan (bij twee of meer maatregelen geldt de eerst getroffen maatregel als peildatum)

Isolatie voorwaarden en subsidiebedragen per m2

*Dit zijn de voorwaarden en tarieven die vanaf 4 januari 2021 09:00 uur gelden.

  Energiebesparende maatregel Uitvoering

Minimale m2 

Maximale m2 

Minimale kwaliteit
Rd in m2K/W
U in W/m2K

Subsidie
(€/m2)
1. Spouwmuurisolatie   15 m2 170m2 Rd ≥ 1,1 €5
2. Gevelisolatie Binnen- of buitengevelisolatie 15 m2 170m2 Rd ≥ 3,5 € 25
3. Dakisolatie of zolder-/ vliering- vloerisolatie Dakisolatie 25 m2 200 m2 Rd ≥ 3,5 € 20
    Zolder-/vlieringvloerisolatie 25 m2 130 m2 Rd ≥ 3,5 € 5
4. Vloer- en/of bodemisolatie Vloerisolatie 25 m2 130 m2 Rd ≥ 3,5 € 7
    Bodemisolatie
(ook indien i.c.m. vloerisolatie)
25 m2 130 m2 Rd ≥ 3,5 € 4
5. Hoogrendementsglas HR++ glas 10 m2 45 m2 U ≤ 1,2 € 35
    Triple glas met nieuw isolerend
kozijn (U ≤1,5 W/m2K)
10 m2 45 m2 U ≤ 0,7 € 100

Een overzicht met alle maatregelen en subsidiebedrag per kubieke meter.

Algemene voorwaarden.

 • Kies je voor 1 isolatiemaatregel, dan moet je daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of je kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Combineer je HR++-glas en Triple-glas? Dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas, waarvoor je subsidie kunt krijgen, opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn en mag niet hoger zijn dan 45m2. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als je bij HR++-glas en Triple-glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen.
 • De installatie is gedaan door een installatiebedrijf. De installatie mag je niet zelf doen.
 • Je vraagt maximaal 12 maanden na installatie van de maatregelen subsidie aan.
Je hebt geen recht op subsidie als je al eerder een andere subsidie voor de betreffende maatregelen hebt ontvangen.

Meer over deze regeling.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie voor woningeigenaren wordt verstrekt ná uitvoering van de maatregel(en) en dient binnen 12 maanden na installatie te worden aangevraagd. De subsidie voor zakelijke gebruikers dient vóór uitvoering van de maatregel(en) te worden aangevraagd en binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie in gebruik te worden genomen.

De regeling is beschikbaar tot en met 31 december 2026, maar wordt wel jaarlijks opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor 2021 is vastgesteld op in totaal €164 miljoen euro, waarbij specifiek voor zonnepanelen en windturbines een budget gereserveerd is van €40 miljoen en voor overige maatregelen budget €124 miljoen.

Subsidie voor zakelijke gebruikers en VVE's.

Zakelijke gebruikers (zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen) en VvE's dienen de subsidie aan te vragen vóórdat de maatregelen uitgevoerd worden. Hierbij geldt dat de subsidie voor álle zakelijke gebruikers voor warmtepompen en zonneboilers ingezet kan worden. Na toekenning van de subsidie heb je 12 maanden de tijd om maatregelen uit te voeren c.q. in gebruik te nemen. 

Voor niet-natuurlijke zakelijke gebruikers kan de subsidie ook voor (gebouw-gebonden) zonnepanelen en (kleinschalige) windturbines ingezet worden. Voor VvE’s kan de subsidie ook worden aangevraagd aansluiting op warmtenet. Subsidie voor isolatie (of andere energiebesparende maatregelen) voor VvE's verloopt via SEEH-subsidie.

Meer details of aanvragen?

De subsidie is aan te vragen tot en met 31 december 2026 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor heb je een geldige DigiD of E-herkenning nodig. Voor vragen over ISDE 2021 kunnen woningeigenaren op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur bellen met RVO via 088 042 47 47.

Meer informatie of aanvragen?

Team Klantenservice
Team Klantenservice

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!