Zonneveld Gelderkamp.

Onze regio verduurzamen, betekent dat we ook zelf duurzame energie moeten opwekken. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder Zonneveld Gelderkamp. Momenteel wordt aan de uitwerking van de plannen gewerkt. Graag betrekken wij omwonenden zo vroeg mogelijk bij deze plannen en de verdere uitwerking daarvan. 

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zelf grip houden op onze eigen energievoorziening. Daarvoor moeten verschillende betrokkenen verbonden worden met elkaar, waar wij ons voor inzetten. We gaan met mekaar in gesprek en zorgen voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen doen is hierbij van groot belang voor het versterken van onze regio. 

Zowel samen als doen wegen voor ons even zwaar. Daarom gaan wij in dit traject in gesprek met omwonenden. Wij brengen hierbij in kaart wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe we die samen kunnen oplossen. Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? 

Ons initiatief.

Zonneveld Gelderkamp is een initiatief van Gutami en Agem. Het bestaat uit het ontwikkelen van een zonneveld op circa 13 ha grond, ten zuiden van het spoor en bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld. We starten nu de gesprekken met bewoners die naast het park wonen. Op basis van deze gesprekken, wordt de landschappelijke inrichting van het zonneveld vormgegeven. Over deze inrichting gaan wij dus graag met omwonenden in gesprek. Het plangebied voor Zonneveld Gelderkamp en de direct omwonenden zie je op de kaarten hieronder.

Het plangebied.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Direct omwonenden.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Actuele status.

Startbijeenkomst 17 juni 2021
Op 17 juni is er startbijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Het verslag is in te zien. Daarnaast kun je de Powerpoint presentatie terugkijken.

Proces.

In het beleid van de gemeente is vastgelegd dat 60 hectare zonnevelden zal worden ontwikkeld om haar klimaatdoelstellingen te halen. De eerste 30 hectare aan zonnevelden is al geselecteerd. Principeverzoeken voor de tweede tranche van 30 hectare kunnen tot 31 maart 2021 worden ingediend bij de gemeente. Gutami en Agem zullen voor Zonneveld Gelderkamp een principeverzoek indienen. Afhankelijk van de beoordeling hiervan door de gemeente zullen we ons plan verder ontwikkelen samen met bewoners.

Agem.

Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Lees hier meer over wat we doen en hoe we ons inzetten voor het versterken van onze regio. 

Mee doen.

Door de samenwerking tussen Gutami en Agem wordt het zonneveld in minimaal 50% lokaal eigendom ontwikkeld, zodat we in de Achterhoek zelf grip houden op onze eigen energievoorziening.

Wij gaan graag met je in gesprek!

Wij praten graag verder met omwonenden over het plan. In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer vertellen over de plannen en horen we graag van jou welke opmerkingen en vragen jij hebt. Ook bespreken we dan de mogelijkheden om mee te doen. Onze Agemmer Maroeska Boots maakt graag een afspraak met jou! Heb je interesse? Laat dat Maroeska weten via (0314) 820 388 of via gelderkamp@agem.nl.

Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling
Maroeska Boots - Projectleider Ontwikkeling