Vereniging van Eigenaren.

Ben jij bewoner van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en heb je plannen om jouw gebouw energiezuiniger of duurzamer te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres. Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijkheden om te verduurzamen, beschikbare subsidies en andere manieren waarop we je hierbij kunnen ondersteunen.

Waarom verduurzamen?

Er zijn meerdere redenen waarom je ook als VvE kunt verduurzamen:

 • Besparen op energiekosten
 • Hogere verkoopwaarde
 • Aanzien van de woning
 • Verbeterd binnenklimaat
 • Verdwijnen van radiatoren en leidingen
 • Veiligheid
 • Veilig wonen

Ben jij benieuwd hoe jij kunt starten met verduurzamen? Bekijk hieronder de drie stappen!

Oriënteren.

Om als VvE aan de slag te gaan met verduurzaming is het creëren van draagvlak één van de belangrijkste stappen. Dit kan door bijvoorbeeld een thema-avond over verduurzaming te organiseren (eventueel gekoppeld aan een Algemene Ledenvergadering) of een werkgroep van enkele bewoners te vormen. Bepaal daarna met elkaar welke ambities en randvoorwaarden voor jullie belangrijk zijn. Dit kan variëren van bijvoorbeeld het beperken van de woonlasten, het comfortabeler maken van de woningen tot volledig aardgasvrij of zelfs energieneutraal worden. Het is goed om vooraf duidelijk in beeld te hebben waar je als VvE naar toe wilt werken.

Als het doel duidelijk is, dan kan een energieadvies voor het gebouw worden gemaakt. Dit advies kan opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur, waarmee Agem Energieloket je in contact kan brengen. Voor dit advies wordt binnen de VvE een representatief aantal woningen opgenomen, die vervolgens worden doorgerekend op huidige bouwkundige en energetische kwaliteit. Daaruit volgen verbetervoorstellen inclusief indicaties van kosten, opbrengsten en besparingen. De VvE kan hiermee zien welke concrete verduurzamingsmogelijkheden er zijn en wat hiervoor globaal de kosten zijn. Zowel voor de VvE als geheel als voor de individuele bewoners. Daarnaast kan een energieadvies een doorkijkje geven naar verdere ambities als aardgasvrij of energieneutraal worden. Voor het opstellen van een energieadvies is subsidie te verkrijgen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De kosten voor het energieadvies variëren per type en grootte van de VvE en zijn daarom op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie. 

Voor het zoeken van een goede energieadviseur kunnen de volgende vragen belangrijk zijn:

 • Waar gaat de adviseur op letten?
 • Sluit dat aan bij wensen VvE?
 • Kan de adviseur zowel het energieadvies als Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan opstellen?
 • Neemt de adviseur verduurzaming integraal op in de planning? Dus niet in een aparte paragraaf/bijlage?
 • Kan de adviseur berekenen wat de uiteindelijke servicekosten worden?
Vier personen met een bordje voor gezicht
Plan maken op een laptop

Plan maken. 

Nadat het energieadvies is opgesteld kun je er als VvE voor kiezen om een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) te maken. Dit plan kan als leidraad gelden voor de onderhouds- en verduurzamingsplannen van de VvE. Een DMOP geeft een overzicht van het benodigde (reguliere) onderhoud en de mogelijke verbeteringen voor de komende 5, 10 en/of 15 jaar. Daarnaast kan het plan beschrijven in hoeverre de servicekosten/maandelijkse bijdrage aangepast moet worden om de geplande onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen te kunnen financieren.

Voor het opstellen van een DMOP is tevens subsidie beschikbaar vanuit de RVO. In dat geval moet het DMOP minimaal 2 isolatiemaatregelen bevatten die worden ingevoerd binnen 10 jaar. Het DMOP wordt opgesteld door een gecertificeerde adviseurs, waarmee Agem Energieloket je in contact kan brengen. De kosten voor een DMOP verschillen per type en grootte van de VvE en het ambitieniveau van de VvE en zijn daarom op aanvraag beschikbaar. 

Uitvoeren.

Vervolgens kan worden gestart met het uitvoeren van de onderhouds- en/of verduurzamingsmaatregelen. Als het gaat om verduurzaming zijn er in hoofdlijnen de volgende onderwerpen:

Besparen op elektriciteit

 • Vervang de algemene verlichting door LED-lampen
 • Laat de bestaande lift energiezuiniger maken of vervang deze door een energiezuinige lift

Besparen op warmte

 • Isoleren van spouwmuur, buitengevel, dak en vloer
 • Vervangen van beglazing door HR++ of Triple glas en kozijnen

Opwekken van duurzame elektriciteit (zonnepanelen)

 • Alleen voor gezamenlijke voorzieningen (bijv. verlichting en lift)
 • Per appartement een individuele omvormer
 • Virtueel salderen (postcoderoos-model)

Voorzien in resterende warmtevraag (aardgasvrij verwarmen)

 • Warmtenet (toevoer warm water via leidingen)
 • Duurzaam gas (biogas of waterstofgas)
 • All-electric (eigen warmtevoorziening door bijv. een warmtepomp)

Overige maatregelen

 • Groene daken of gevels (bijv. sedumdak)
 • Afkoppelen van regenwaterafvoer
Boren in een stuk hout

Subsidies.

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor VvE's. Bekijk hier van welke regelingen jij gebruik kunt maken!

Subsidies

Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!