Buurtaanpak: Haarlo Natuurlijk Neutraal.

Het dorp.

Haarlo is een dorp aan de rivier de Berkel. In het dorp en buitengebied staan ca. 300 woningen. De bouwperiode is zeer divers, van oude boerderijen in het buitengebied tot aan nieuwbouw woningen in de kern. Het dorp heeft een actieve dorpsbelangenvereniging, Haarlo’s belang. Kijk voor meer informatie op https://www.haarlosbelang.nl/

De kansen.

De gemeente heeft in Haarlo, samen met de bewoners, een dorpsvisie opgesteld voor goed wonen, nu en in de toekomst.. Eén van de woonuitdagingen die hier uit is gekomen is het verbeteren van de huidige woningvoorraad door de woningen energiezuiniger en levensloopbestendiger te maken. Om dit thema verder te brengen, is de werkgroep Haarlo Natuurlijk Neutraal 2030 ontstaan.

De bewoners.

De werkgroep is ambitieus en heeft doelstellingen opgesteld voor de lange termijn en de korte termijn. De doelstelling voor de lange termijn (2030) is dat het dorp Haarlo energieneutraal wordt. Dus dat er net zo veel energie duurzaam wordt opgewekt als verbruikt. Voor de middellange termijn wil de werkgroep Haarlo'ers activeren om hun woning te verduurzamen. Voor de korte termijn is het plan eerst om bewoners meer bewust om te laten gaan met energie. De werkgroep heeft het Energieloket gevraagd om hen te ondersteunen.

De resultaten.

Tussen november 2019 en maart 2020 is voor elk van de 12 buurten in Haarlo een bijeenkomst georganiseerd over energiebesparing. De werkgroep kon hier input ophalen van bewoners en energiecoaches Hans Klanderman en Joost Bennink waren aanwezig om bewoners tips te geven over het besparen van energie in en om het huis. Vanuit deze bijeenkomsten hebben vele bewoners zich aangemeld voor een gratis warmtefoto en/of een bezoek aan huis van een energiecoach. Een aantal bewoners zijn getraind in het maken van warmtefoto’s en deze foto’s worden op dit moment gemaakt. De volgende stap voor de werkgroep is het organiseren van een dorpsbijeenkomst om de warmtefoto’s te bespreken alsook een avond over zonnepanelen op 24 maart.

Miniatuur huisje op technische tekening geplaatst
Sanne legt het uit
  • Interesse

  • Situatie

  • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!