Veelgestelde vragen over zonnepanelen.

Er is nog zoveel meer wat we je kunnen vertellen over zonnepanelen. Dat doen we op deze pagina aan de hand van veelgestelde vragen. Vind je hier niet het antwoord op jouw vraag? Neem dan contact met ons op!

Werking.

 • Wat zijn PV-panelen?
 • PV-panelen is de vakterm voor zonnepanelen die elektriciteit opwekken. PV is een afkorting van het Engelse woord ‘Photo Voltaic’. Dit betekent ‘licht’(=Photo) en ‘elektriciteit’(=Voltaic). Zonnecellen in een zonnepaneel vangen licht op en zetten dit om in elektriciteit. Een omvormer, meestal vlak onder het dak gemonteerd, zet de gelijkstroom om in wisselstroom. De opgewekte elektriciteit kan dan direct in huis worden gebruikt. Er zijn ook panelen die water verwarmen, ook goed voor het besparen van energie. Deze worden zonnecollectoren genoemd.

 • Verbruiken zonnepanelen zelf stroom om stroom op te wekken?
 • Nee, zonnepanelen gebruiken zelf geen stroom om stroom op te wekken. De omvormer verbruikt wel stroom. Er moet dus een minimale opbrengst zijn voordat de omvormer stroom gaat leveren. Er gaat een klein deel van de opbrengst verloren bij het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom. Omvormers worden wel steeds efficiënter. De meeste omvormers hebben in de praktijk een rendement van 92-98%.

 • Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?
 • Watt is een eenheid van vermogen. Bij een zonnestroompaneel hangt het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Aan elk paneel wordt een getal toegekend dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium) omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 100 Wattpiek (100 Wp) levert dus onder ideale omstandigheden 100 Watt.

 • Werken de panelen ook als de zon niet schijnt?
 • Ja, een zonnepaneel werkt ook bij diffuus licht. Diffuus licht is zonlicht dat de aarde niet direct bereikt, bijvoorbeeld wanneer het bewolkt is, maar wordt geabsorbeerd en weerspiegeld door de atmosfeer. De elektriciteitsopbrengst is vanzelfsprekend het hoogst bij helder weer.

 • Heb ik een accu nodig?
 • Bijna alle zonnepanelen op woonhuizen zijn aan het net gekoppeld. De omvormer wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Je kunt direct stroom gebruiken of terugleveren aan het net. Deze stroom kun je later weer tegen dezelfde vergoeding van het net afnemen. Je kunt het netwerk dus gebruiken als een soort grote batterij/accu. Het maakt daarom niet uit of je de stroom direct zelf verbruikt of eerst teruglevert en later afneemt. Wel is het zo dat je alleen dezelfde vergoeding, inclusief belastingen, krijgt, als je per jaar niet meer produceert dan je van je energieleverancier afneemt.

 • Kan ik mijn zonnestroominstallatie inzetten als noodstroominstallatie als de stroom uitvalt?
 • Helaas niet. De omvormer werkt alleen als er spanning op het net staat. Hij levert precies de spanning die op het net staat (past zich aan het net aan). Dat doet de omvormer dus ook als de stroom uitvalt.

  Het kan wel als je een omvormer met accu hebt. Hierin kan zonnestroom worden opgeslagen. De accu zorgt ervoor dat de pieken op het net op zonnige momenten worden afgevlakt, waarmee de accu opgeladen wordt. ‘s Avonds, ‘s nachts en op donkere dagen kan deze stroom weer gebruikt worden. De installatie met accu is veel duurder en wordt in Nederland zelden toegepast.

 • Hoe lang gaan zonnepanelen mee?
 • Omdat zonnepanelen in hun huidige vorm relatief nieuw zijn, weet niemand dat nog exact. De garantie is 25 jaar voor de panelen, kabels en montagematerialen en minimaal 10 jaar voor de omvormers. De verwachte levensduur van zonnepanelen ligt op zo’n 40 jaar maar hierbij moet echter wel rekening gehouden worden dat het geleverde vermogen na verloop van tijd iets verminderd. Overigens is niet alleen de kwaliteit van de collector, maar ook die van de omvormer en het bevestigingsmateriaal van groot belang. Vraag altijd naar de garantie voor alle onderdelen van de installatie bij je installateur.

 • Maken omvormers lawaai?
 • Het is onvermijdelijk dat omvormers een bepaalde mate van geluid produceren wanneer ze in bedrijf zijn. Het soort geluid verschilt: omvormers met ventilatoren die in werking zijn, maken een zoemend geluid, omvormers maken soms een brommend of een hoog frequent geluid. Om te voorkomen dat je als gebruiker last ondervindt van de omvormer, is het verstandig het toestel ergens te hangen waar je niet gauw hinder zal ondervinden. Denk hierbij aan een zolder, garage of schuur. Denk er bij het kiezen van de plaats ook aan dat de omvormer vibraties kan afgeven die door een minder stevige muur kunnen worden versterkt: kies daarom altijd een stevige muur om aan op te hangen. Probeer hierbij een plaats voor de omvormer te vinden dicht bij de zonnepanelen, in elk geval binnen 15 meter.

Aanschaf.

 • Heb ik een vergunning voor zonnepanelen nodig?
 • Om een zonnepaneel vergunningsvrij te mogen plaatsen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  1. Het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst;
  2. Het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
  3. Komt het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
   • het zonnepaneel niet mag uitsteken en aan alle kanten binnen het vlak van het dak blijft
   • de hellingshoek van het zonnepaneel hetzelfde is als die van het dakvlak waarop het staat
   • het zonnepaneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst.
  4. Komt het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat het zonnepaneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als het zonnepaneel hoog is.
  5. Is het gebouw waarop, aan of bij het zonnepaneel wordt geplaatst een (voorbeschermd) Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument of ligt het gebouw in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Informeer dan bij de gemeente voor vergunningsprocedures.

  De leverancier/installateur weet vaak wel of een vergunning van toepassing is in jouw specifieke situatie. Tevens kan het aanvragen van een vergunning, indien gewenst, door de leverancier worden uitgevoerd.

    • Uit welke onderdelen bestaat een volledige zonnestroominstallatie?
 • De meeste Nederlanders kiezen voor netgekoppelde zonnepanelen voor hun huis. Naast de zonnepanelen bestaat een zonnepaneleninstallatie uit meerdere onderdelen. Bekijk daarom altijd voordat je een afweging maakt, de totale kosten voor het PV-panelen systeem inclusief installatiekosten.

  Onderdelen van een zonnepaneleninstallatie zijn:

  • Zonnepanelen
   Bijvoorbeeld: 6, 8, 10 of 12 zonnepanelen voor een woning.
  • Omvormer (inverter)
   Zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom. Meestal één omvormer per installatie. Er bestaan ook panelen met een micro-omvormer per paneel.
  • Bekabeling
   Legt de verbinding tussen de zonnepanelen, de omvormer en het elektriciteitsnet.
  • Montagesets
   Voor bevestiging van de zonnepanelen op het dak.
  • Installatie
   Van het systeem en de aanleg van een extra groep in de meterkast.
  • Optioneel: Console
   Om de zonnepanelen op een plat dak te plaatsen, voor een optimale hellingshoek.
  • Optioneel: Elektriciteitsmeter
   Voor de registratie van verbruik en teruglevering.
  • Optioneel: Meetstation
   Dit accessoire meet het huidige vermogen van de zonnepanelen en laat zien of alles optimaal werkt.
 • Waar worden zonnepanelen gemaakt?
 • De panelen worden meestal in China geproduceerd, net als het overgrote deel van alle huisraad. Panelen worden daar ingekocht voor een scherpe prijs, dit hoeft echter geen afbreuk aan de kwaliteit te doen.

  Belangrijker te weten is of elk zonnepaneel tijdens de productie van begin tot eind gecontroleerd wordt. Doorgaans hebben fabrikanten een onafhankelijke zonnepanelenexpert in de fabriek die continu checkt op kwaliteitseisen. Dit is in China ook meestal het geval, waar de kwaliteit aan Europese maatstaven als CE-markering moet voldoen om in Europa ingevoerd te mogen worden.

 • Welke keurmerken voor zonnepanelen zijn er?
 • Het exacte kwaliteitsproces is voor de consument niet te controleren, maar wel is er een aantal keurmerken voor zonnepanelen:

  • CE keurmerk
   Het CE keurmerk moet vermeld zijn op de zonnepanelen, anders mogen ze niet in Nederland worden verkocht. CE is een Europees merkteken dat het product voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. De CE-markering geeft alleen aan dat het product aan de gestelde minimumeisen voldoet en is daarom geen kwaliteitskeurmerk.
  • IEC certificaat
   De IEC (International Electrotechnical Commission in Zwitserland) ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium. Zonnepanelen worden geproduceerd volgens industriestandaard IEC61215. In de tests wordt gelet op de betrouwbaarheid, de duurzaamheid, het rendement en in welke mate de prestaties teruglopen over de jaren. Zonder dit certificaat is verkoop niet mogelijk.
  • ISO
   De certificeringen ISO 9001 en ISO 14001 geven aan dat het kwaliteitssysteem van een organisatie is gecertificeerd op basis van de ISO normen 9001 en 14001 (specifiek voor milieu) De International Organization for Standardization geeft deze certificeringen uit. De certificering ISO 9001 zegt meer over constante kwaliteit dan over hoge kwaliteit. Het certificaat wordt namelijk niet verleend voor de geleverde producten of diensten, maar voor de interne bedrijfsprocessen. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het ISO 14001-systeem is dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is.
   Keuringen (zogenaamde audits) en controles worden uitgevoerd door diverse certificatie-instellingen. ISO is hier zelf niet bij betrokken.
  • TÜV
   De Duitse goedkeuring TÜV wordt wereldwijd aanvaard als een van de meest betrouwbare keurmerken voor kwaliteit. Duitsland is koploper in groene energie en specifiek zonne-energie. De meeste innovaties komen hier vandaan. TÜV zorgt voor een periodieke inspectie van de productie. Een TÜV-ID fabrikant heeft een IEC61215 kwalificatie (zie ook hierboven). Deze test omvat alle zaken die verantwoordelijk zijn voor de veroudering van een zonnepaneel (zonlicht, UV-straling, klimaatveranderingen, koude, warmte, vochtigheid, mechanische parameters, wind, sneeuw, hagel). Verder is er een veiligheidstest. Deze test omvat de elektrische veiligheid tegen elektrische shocks (voor zonnepanelen volgens klasse II-veiligheid). Als de zonnepanelen fabrikant voldoet aan deze eisen, ontvangt hij een TÜV-ID certificaat.
 • Helpen zonnepanelen echt bij verduurzaming?
 • Met Agem spant de Achterhoek zich in om zelfvoorzienend te worden met lokaal geproduceerde duurzame energie. Om zelf een belangrijke bijdrage te leveren is het verstandig om je totale energieverbruik terug te dringen en voor de resterende behoefte duurzame energie te betrekken. Jouw elektriciteit kun je zelf duurzaam opwekken met zonnepanelen.
  Voorbeelden van besparende maatregelen zijn: gas besparen door te isoleren, ruimtes waar je niet komt, niet onnodig verwarmen en stroombesparing door de elektrische verwarming en elektrische warmwaterboiler de deur uit te doen. Relatief eenvoudige en goedkopere besparingsmaatregelen zijn: op 40°C wassen en gloeilampen vervangen voor spaarlampen of LED lampen. Daarnaast sluipverbruik voorkomen door opladers na gebruik uit het stopcontact te halen en apparaten uit te zetten in plaats van op de stand-by stand laten staan. Een nieuwe koelkast of vriezer en ook minder voor de hand liggende zaken, als het verwijderen van warmte blokkerende kalkaanslag van verwarmingselementen, schelen aanzienlijk in het stroomverbruik. Deze maatregelen leveren snel een flinke kostenbesparing op. En natuurlijk heb je minder zonnepanelen nodig als je eerst het energieverbruik hebt verminderd.

 • Zijn zonnepanelen milieuvriendelijk?
 • Het grootste voordeel van zonnepanelen is dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen in het proces van het genereren van elektriciteit. De energie die nodig is om zonnepanelen te maken wordt in ongeveer twee jaar weer opgewekt door die panelen. Daarna leveren zonnepanelen zo’n 20 jaar alleen maar energie op. De industrie van zonnepanelen maakt steeds meer werk van recyclingregelingen (zoals PV-cycle) en daarmee gaan er nog minder grondstoffen verloren.

 • Heb ik een speciale elektriciteitsmeter nodig?
 • Dat hoeft niet. Wel is het nodig dat jouw meter terug kan draaien op het moment dat je energie teruglevert aan het net. Als je energie gaat leveren plaatst netbeheerder Liander in de Achterhoek kosteloos een nieuwe slimme meter. Je hoeft een meter die terug kan draaien (Ferrarismeter of digitale meter met terugleverregistratie), niet te vervangen door een slimme meter. Ook niet als er in de hele straat de energiemeters worden vervangen door slimme meters (je mag de vervanging namelijk weigeren). Je kunt afwachten wat er in de toekomst met de salderingsregeling gaat gebeuren.

  Let op: huishoudens die de slimme meter weigeren kunnen geen gebruik meer maken van het dag- en nachttarief. Je kunt de digitale meter ook laten installeren, maar de communicatiemodule laten uitschakelen. De netbeheerder kan dan niet op afstand gegevens aflezen en je moet dan zelf je meterstanden doorgeven.

 • Moet ik de energieleverancier en de netbeheerder doorgeven dat ik nu zelf elektriciteit opwek?
 • Het is aan te raden om je zonnepaneleninstallatie te laten registreren bij de netbeheerder (Liander voor de Achterhoek). Bel of mail daarvoor je energieleverancier. Je kunt dan eventueel gelijk je voorschotbedrag naar beneden bij laten stellen, zodat je energierekening direct omlaag gaat. Ook kun je Agem bellen op 0314-820388. Het aanmelden bij Liander, (de netbeheerder in de Achterhoek), kan via internet. Hier vragen ze om het vermogen van de installatie. Dit staat vermeld in de offerte.

 • Kan ik BTW terugkrijgen over de aanschaf van zonnepanelen?
 • De regeling om betaalde btw terug te krijgen van de Belastingdienst geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, dus voor wie zijn zonnepanelen vanaf die datum aanschafte. Ook wanneer je subsidie hebt gekregen bij de aanschaf van de panelen. Hiervoor moet je een BTW-nummer aanvragen en je aanmelden bij de Belastingdienst. Het vergt wel wat administratieve handelingen maar het levert je geld op: al gauw €600 bij een systeem van 2000 Wattpiek. Als je geen administratie wil bijhouden, hoef je je niet te melden bij de Belastingdienst, maar kun je ook de BTW niet terugvragen. De Belastingdienst beschouwt particulieren die (een deel van hun) opgewekte stroom aan het net leveren sinds medio 2013 als ondernemers. Dat levert op zich belastingvoordeel en -nadeel op. Voordeel omdat je de btw op de aanschaf van de panelen terug kunt krijgen. Nadeel omdat er btw wordt geheven over de teruggeleverde stroom. Maar voor dat laatste kun je ontheffing krijgen. Mits je jaarlijks maximaal €1.345 aan btw af zou moeten dragen voor de teruggeleverde stroom. Nagenoeg elke particulier met zonnepanelen blijft onder deze grens. Meer informatie en een stappenplan hoe je de btw terugvraagt.

 • Waar moet ik op letten bij het vergelijken van zonnepanelen?
 • Als je de werking van zonnepanelen en de garanties daarop wil vergelijken, let dan bij de specificaties van de zonnepanelen op:

  1. Vermogen van de zonnepanelen
   Een zonnepaneel wordt ontworpen om een bepaald vermogen te kunnen opwekken. In de productie ontstaan afwijkingen. Het paneel kan meer of minder vermogen hebben. De fabrikant geeft aan hoeveel % het opwekvermogen van het zonnepaneel kan afwijken van het maximaal vermogen. Dat kun je zien in de specificaties. Dit ligt meestal tussen + of – 5%. Bij een zonnepaneel van 240 Wp betekent 5% minder, dat het zonnepaneel 228 Wp levert. En die -5% geldt dan ook voor het aantal kilowattuur dat je opwekt. Kijk dus altijd naar het gegarandeerde vermogen van een zonnepaneel en niet alleen naar het beoogde vermogen.
  2. Zonnepanelen rendement
   Een zonnecel in een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Niet al het licht: het hoogst scorende zonnepaneel van dit moment haalt een rendement van bijna 20%. Het rendement heet ook wel de ‘zonnepaneel efficiency’. Hoe hoger het rendement, des te meer elektriciteit haal je uit één zonnepaneel. Dit verschilt per situatie. Laat je hierover goed adviseren.
  3. Buitentemperatuur effect
   De temperatuurcoëfficiënt geeft aan hoe gevoelig het paneel(rendement) reageert op een temperatuurverandering van het paneel. Op het specificatieblad (datasheet) van het paneel vindt je deze waarde terug. Het wordt uitgedrukt in procenten per graad Kelvin. Een gangbare waarde is 0,45%/K. Dat betekent dat het paneelrendement met 0,45% verandert bij een temperatuurverandering van 1 graad. Hoe lager het getal, des te minder loopt het vermogen terug. Kies daarom een zonnepaneel met de laagst mogelijke score.
  4. Keurmerken
   De kwaliteit van een zonnepaneel kun je afleiden aan de hand van keurmerken als TÜV (zie hierboven).

Plaatsing.

 • Zijn alle daken geschikt voor zonnepanelen?
 • Bijna alle daken zijn geschikt, echter een paar soorten daken komen om bouwkundige redenen niet in aanmerking: (kunststof)rieten daken, sedumdaken, panplaten daken, daken met kunststof leien/vastgemetselde leien en daken met asbest. Minder geschikt zijn daken met dakkapellen of met veel pijpjes. Om te weten of je dak geschikt is, kun je op de zonatlas kijken via het adresveld op de website. Dit is bedoeld om een indicatie te krijgen of het dak geschikt is en welke installatie er voorgesteld wordt, niet ter vervanging van professioneel advies door een erkende installateur.

 • Heeft het zin om zonnepanelen te plaatsen op een plat dak?
 • Zonnepanelen op een plat dak plaatsen gaat prima met behulp van een console. Ze kunnen dan in een optimale hellingshoek geplaatst worden (op het zuiden gericht met een hoek van 36 graden). Er zijn hier verschillende systemen voor. De installateur kan je hierover adviseren.

 • Moeten zonnepanelen altijd op het zuiden gericht zijn?
 • Nee, ook op west- of oost gerichte daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden. De zoninstraling is meestal minder intens dan op een zuidgericht dak waardoor de te verwachten energieopbrengst lager is wanneer je uitgaat van de meest gangbare (mono- en polykristallijn) zonnepanelen. Er bestaan echter ook zogenaamde ‘dunne film zonnepanelen’, die juist bij uitstek geschikt zijn voor west- en oost gerichte daken. Deze zijn meestal wat duurder, waardoor de terugverdientijd wat langer is. Informeer bij de installateur naar de mogelijkheden op je dak.

 • Is het erg als er over een klein deel van de zonnepanelen schaduw valt?
 • Het is voor het rendement van de panelen zeer belangrijk rekening te houden met schaduwval. Ook voor zonnepanelen geldt dat de spreekwoordelijke ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Dit gaat met name op als zowel de zonnecellen als de zonnepanelen in serie geschakeld zijn. Omdat serieel geschakelde zonnecellen op de stroomsterkte van de laagste cel werken, kan het zo zijn dat een enkele beschaduwde cel de uiteindelijke opbrengst van het hele systeem flink omlaag haalt. Zeker als de schaduw er in de zonnige maanden er op valt.

 • Kan ik op het dak van een huurhuis ook zonnepanelen plaatsen?
 • Jazeker, als je in een huurwoning woont kun je ook kiezen voor zonnepanelen op je dak. Wel dienen er vooraf afspraken gemaakt te worden met je verhuurder. Zo moet je vastleggen wie de eigenaar van de panelen is, wat de procedure is bij een verhuizing, wat er gebeurd bij eventuele dakschade en wat voor effect de aanschaf van de panelen heeft op de huurprijs.
  Je hebt twee mogelijkheden voor zonnepanelen op je huurwoning:

  1. De woningcorporatie investeert in zonnepanelen op je dak.
  2. Je investeert zelf in zonnepanelen op je huurwoning.
 • Kan ik zonnepanelen plaatsen als ik in een VvE woon?
 • Daarbij komt meer kijken dan het plaatsen van panelen op een eigen huis. Een voordeel voor een VvE is wel dat de investering voor een PV-installatie vaak gedaan kan worden uit de gezamenlijke reserves. Als huiseigenaar merk je weinig van de eenmalige investering, terwijl daarentegen de servicekosten de daaropvolgende jaren wel enorm gaan dalen vanwege de lagere energiekosten. Hoe dit technisch, organisatorisch en juridisch zit, kun je hier lezen.

 • Hoe wordt een zonnesysteem ontworpen?
 • Sommige installateurs komen langs om te bekijken welke installatie het meest geschikt is, ook wel een schouw genaamd. Andere installateurs kunnen dit op afstand regelen. Let er in het laatste geval op dat de aanbieder speciale software gebruikt die rekening houdt met de ligging van je huis en dak en eventuele schaduw. Voor elk huis moet in ieder geval een voorstel op maat gemaakt worden.

 • Gaat de installateur breken in mijn woning?
 • De panelen worden zonder hak- of breekwerk op het dak bevestigd. Er moet wel een kabel komen vanaf het dak naar de meterkast. Dit betekent dat er 1 of 2 gaten door het dak of de gevel moet worden geboord om de kabels naar binnen te leiden. Binnen in het huis kunnen vaak bestaande kabelroutes gebruikt worden om van het dak naar de meterkast te komen. In een enkel geval moet er wel geboord en gehakt worden om bij de meterkast uit te komen.

 • Hoe worden zonnepanelen geplaatst?
 • Zodra je een keuze hebt gemaakt voor installatie en installateur kunnen de zonnepanelen in meestal 1 dag geplaatst worden. Met een steiger of hoogwerker worden de panelen naar het dak gebracht en op een onderstel op het dak gemonteerd. De panelen en het onderstel worden geaard, zodat er altijd een veilige betreding van het dak mogelijk is. Er moet wel een kabel komen vanaf het dak naar de meterkast. Binnen in het huis kunnen vaak bestaande kabelroutes gebruikt worden om van het dak naar de meterkast te komen. In een enkel geval moet er een nieuwe kabelgoot worden aangelegd. De kabel wordt aangesloten op een vrije groep in de meterkast. Is er geen vrije groep aanwezig, dan wordt deze gemaakt. Vraag altijd na of dit bij de aanbieding in zit. Als de panelen elektriciteit opwekken dan gaat deze elektriciteit naar de meterkast. Vanaf daar gaat het óf naar je apparaten óf (als je niets aan hebt staan) het net op. In dat laatste geval zal de meter teruglopen óf registreren wat je aan het net levert.

 • Moet ik rekening houden met dakrenovatie?
 • Met name woningen met bouwjaar rond 1960 of 1970 met veelal betondakpannen, hebben nu, anno 2014, last van zware veroudering. De toplaag van de betonpannen zijn door het weer versleten en de pannen zeer broos. Het is verstandig als je zo’n dak hebt om deze pannen voorafgaand aan het plaatsen van zonnepanelen te vervangen. De kosten hiervoor zijn relatief laag, en het dak is zodoende in topconditie voor de plaatsing van zonnepanelen. Ook voor bitumendaken geldt dat de installateur de leeftijd en conditie van de dakbedekking bekijkt en je adviseert om deze wel of niet te vervangen voor plaatsing van zonnepanelen. Er moet tenslotte voorkomen worden dat je korte tijd na de plaatsing van zonnepanelen het dak moet vernieuwen. Er zijn ook installateurs die dakrestauratie in combinatie met de aanleg van zonnepanelen aanbieden.

Opbrengst.

 • Wat is de opbrengst van een zonnepaneel?
 • De opbrengst van een zonnepaneel is vooral afhankelijk van het vermogen van het paneel (in Wp), de zoninstraling en de plaatsing van het paneel. De zoninstraling is op elke plek op aarde verschillend. Als voorbeeld een paneel van 230 Wp (Wattpiek). In de Achterhoek brengt zo’n paneel dat in de optimale hoek op het zuiden geplaatst wordt, zonder schaduw, per jaar ongeveer 195 kW (kiloWatt) op.

 • Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om het stroomverbruik in mijn huis te dekken?
 • Om dit te bepalen is het belangrijk om te schatten hoeveel stroom je verbruikt. Dit verschilt sterk per huishouden. Het is o.a. afhankelijk van de apparaten die je gebruikt, de verbruiksduur en de gezinssamenstelling. Met behulp van de energiejaarafrekening kun je het jaarverbruik inschatten. Houd ook rekening met veranderingen die je voor de komende jaren verwacht bijvoorbeeld in de gezinssamenstelling. Als je gezinssamenstelling verandert, kan je verbruik aanzienlijk stijgen of dalen.

  Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh stroom. Nieuwe modellen zonnepanelen leveren ongeveer 230 Wp. De productie per jaar is dan 195 kWh (zie vorige vraag).

  Een rekenvoorbeeld: om 3.500 kWh zelf te genereren met zonnepanelen, zijn 18 panelen van 230 Wp nodig: want 3500 kWh / 195 kWh = 18 panelen.
  Voor een zo’n gunstig mogelijke terugverdientijd, wordt geadviseerd om niet meer dan 80% van het verbruik zelf op te wekken.
  Dan wordt het rekenvoorbeeld als volgt: 0,8*3500=2800 kWh. Om 2800 kWh zelf te genereren met zonnepanelen, zijn ca. 15 panelen van 230 Wp nodig: want 2800 kWh / 195 kWh = 15 panelen.
  Het is slim om advies op maat te vragen over de omvang van de zonnepaneleninstallatie.

 • Wat houdt de salderingsregeling in?
 • Op de energierekening staat hoeveel stroom je geleverd hebt gekregen van je energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die je hebt teruggeleverd, afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Om te salderen zijn er drie zaken die gelden:

  1. De hoeveelheid opgewekte energie die gesaldeerd mag worden is de hoeveelheid energie die je van het energiebedrijf afgenomen hebt.
  2. Je moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier je elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk.
  3. De regels voor saldering en terugleververgoeding gelden alleen als je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3×80 Ampère.
 • Wat gebeurt er als ik meer opwek dan ik verbruik?
 • Dan krijg je een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er dan nog een hoeveelheid energie over.

  Voorbeeld
  Je zonnepanelen leveren 4200 kWh op. In totaal gebruikt je zelf per jaar 3000 kWh. Je levert dan per jaar per saldo 1200 kWh terug aan het openbare net. Voor die 1200 kWh ontvang je een terugleververgoeding.

  Je energieleverancier is hiervoor verplicht een redelijke terugleververgoeding te geven. Hij mag wel zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Dit is vaak het kale leveringstarief zonder energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Deze teruglevering levert voor jezelf relatief weinig op, namelijk zo’n 40% van de kWh-prijs. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

 • Meet een slimme meter ook de geleverde elektriciteit van zonnepanelen?
 • Een slimme meter maakt niet inzichtelijk wat zonnepanelen opbrengen, maar wel hoeveel elektriciteit er in totaal teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Daarom is het aan te raden een aparte opbrengstmeter aan te schaffen als onderdeel van de zonnepaneleninstallatie. Deze accessoire meet het huidige vermogen van de zonnepanelen en laat de totale opbrengst zien. Dit onderdeel zit niet altijd bij de standaardaanbieding voor een PV-installatie.

 • Hoe controleer ik de opwekking?
 • Om te controleren of de zonnepanelen wel werken en of de vermogensgarantie door de installateur gehaald wordt, is het goed om de opwekking te controleren. Dit kun je doen door de standen op de omvormer af te lezen of een aparte opbrengstmeter aan te schaffen. Het is verstandig om over langere tijd wekelijks de standen van de omvormer te noteren. Bij de installatie kun je tevens voor de optie kiezen om via internet (laptop, smartphone of pc) de opwekking te bekijken. De installateur kan je hierover verder informeren.

  Er zijn veel websites voor een berekening van de verwachte opbrengst van je PV-systeem. PVGIS is een gratis professionele tool om dit per jaar, per maand en zelfs per dag (gemiddeld) te berekenen.

 • Wat is de terugverdientijd?
 • De terugverdientijd hangt helemaal af van het aantal panelen dat er op de woning komen en de ligging van je woning. De installateur kan dit voor je uitrekenen. Ook is het in het belang van een gunstige terugverdientijd, dat de omvang van de installatie verstandig gekozen worden, d.w.z. maximaal 80% van het elektriciteitsverbruik. Als je als particuliere koper een geschikt dak hebt en zelf geld hebt om te investeren, dan kan de investering in zonne-energie na circa acht jaar zijn terugverdiend, soms zelfs sneller. Na die periode is de opbrengst van de panelen winst voor de eigenaar.

  Voorbeeld:
  Stel je wil 1000 kWh per jaar opwekken. Hiervoor heb je een installatie van 1180 Wp nodig, oftewel 6 panelen van 230 Wp.
  De installatie kost je in totaal inclusief montage €2000.
  Via de jaarafrekening bereken je dat je voorheen elk jaar voor die 1000 kWh €230 betaalde, uitgaande van een tarief van €0,23 per kWh voor stroom uit het reguliere elektriciteitsnet.
  Die €230 spaar je na de aanleg van de zonnepanelen elk jaar uit.
  De terugverdientijd is dan €2000/€230≈9.
  Dus na 9 jaar is de hele investering terugverdiend.

  Aangezien zonnepanelen meestal zo’n 25 jaar meegaan, heb je in dat geval nog zo’n 16 jaar profijt van de zonnepanelen en is de opbrengst na deze periode winst.

 • Wat is het rendement van een investering in zonnepanelen?
 • Een zonnepaneel verliest in de loop der tijd vermogen. De meeste leveranciers garanderen dat na 10 jaar de panelen nog 90% van het oorspronkelijke vermogen opwekken en na 25 jaar nog 80% van het oorspronkelijke vermogen. Uit onderstaande rekensom blijkt dat de zonnepaneleninstallatie van 1000 kWh, gedurende 25 jaar 23.000 kWh opleveren:

  • Eerste 10 jaar: 100% vermogen: 1000kWh*10 jaar= 10.000 kWh
  • Tweede 10 jaar, 90% vermogen: 1000kWh*0,9*10 jaar= 9.000 kWh
  • Laatste 5 jaar, 80% vermogen: 1000 kWh*0,8*5 jaar= 4.000 kWh
   Totaal= 23.000 kWh

  Als de energieprijzen hetzelfde blijven à €0,23 per kWh, dan leveren de panelen 23.000*0,23= €5290 op. Op een investering in de installatie van €2000, verdien je dus €3290.

  In dit voorbeeld is ervan uitgegaan dat de energieprijzen gedurende 25 jaar gelijk blijven. Als de energieprijzen stijgen, is dit rendement fors groter. Als er grote doorbraken op het gebied van zonne-energie of andere vormen van schone energie zullen plaatsvinden, kan de prijs voor elektriciteit ook dalen. Maar de eerstkomende jaren zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn.

Verzekering.

 • Heb ik productgarantie op mijn zonnepanelen?
 • Productgarantie op zonnepanelen wordt afgegeven door de fabrikant van zonnepanelen. De meeste zonnepaneelfabrikanten geven standaard 5 jaar productgarantie op hun zonnepanelen. Deze garantie kan per merk en soort zonnepanelen verschillen. Productgarantie gaat over gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie.
  Ook voor overige onderdelen van het zonnepanelensysteem, zoals de omvormer en bevestigingsmaterialen, is de productgarantie meestal 5 jaar. Vraag de garanties en garantietermijnen altijd goed na bij je installateur, evenals hoe de garantie geborgd is en of de installateur hiervoor verzekerd is.

 • Wat is het verschil tussen vermogens- en opbrengstgarantie?
 • Vermogens- en opbrengstgarantie worden in de praktijk door elkaar gebruikt, maar betekenen exact hetzelfde. De hoeveelheid elektriciteit die zonnepanelen opwekken (het vermogen van zonnepanelen) vermindert tijdens de levensduur. Dat komt o.a. door de weersomstandigheden en het UV-licht. Fabrikanten van zonnepanelen geven garantie op het vermogen. Je kent dan het minimale vermogen van de zonnepanelen. Is de vermogensgarantie van zonnepanelen 10 jaar voor 90%, dan moeten de zonnepanelen in de eerste 10 jaar minimaal 90% van het oorspronkelijk vermogen leveren. Voor opbrengstgarantie kan vaak een aanvullende verzekering worden afgesloten tot maximaal 20 jaar. Informeer hierover bij je installateur.

 • Vallen zonnepanelen onder mijn verzekering?
 • Zonnepanelen zitten aard- en nagelvast aan het dak en worden daarom meestal als onroerend beschouwd en maken daardoor onderdeel uit van de opstal/woonhuisverzekering. Het is echter raadzaam om je verzekeraar te raadplegen of de polis de installatie van zonnepanelen dekt. Bij sommige verzekeringen kan het voorkomen dat de verzekerde waarde van de opstal opnieuw moet worden berekend. Informeer hierover bij je verzekeraar. Aangezien er een behoorlijke investering is gemoeid met de plaatsing van zonnepanelen is het van belang de verzekerde som van je opstalverzekering na het plaatsen opnieuw te laten bepalen. Doe je dit niet, dan loop je het risico onderverzekerd te zijn.

  Let op: veel inboedelverzekeringen vergoeden schade met een externe oorzaak, een ‘van buitenkomend onheil’ zoals bliksem. Maar soms is de bron van de schade het object zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit van zonnepanelen waardoor slijtage en veroudering en daarmee opbrengstverlies is veroorzaakt. Dit wordt ‘eigen gebrek’ genoemd. Of de schade aan je inboedel (veroorzaakt door eigen gebrek) wordt vergoed, verschilt per verzekeraar.

 • Wat is de meerwaarde van een speciale zonnepanelenverzekering?
 • Er zijn ook verzekeringen speciaal ontworpen voor zonnepanelen, deze verzekeringen dekken meer dan de schades die onder de opstalverzekering vallen. Bijvoorbeeld dekking voor beschadiging door van buitenkomende onheilen, blikseminslag indirect, diefstal zonder braaksporen en vandalisme. Zij vergoeden vaak ook het productieverlies dat ontstaat door de schade. Let wel op of de zonnepanelen voldoen aan de eisen die de verzekeraar stelt, bijvoorbeeld installatie door een gekwalificeerde installateur, bepaalde kwaliteitsnormen en een bepaald aantal jaren productgarantie.

Onderhoud.

 • Moet ik de zonnepanelen schoonmaken en is er overig onderhoud?
 • Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvrij. Nadat de installateur de zonnepanelen op je dak heeft geïnstalleerd, wordt aangeraden om deze minimaal 1 keer per jaar te controleren op vuil. Het is verstandig de panelen te wassen met een zachte bezem of spons. Als de zonnepanelen op een plat dak zijn bevestigd, dan is het mogelijk om de panelen zelf schoon te maken. Indien je een hellend dak hebt, wordt aangeraden om deze 1 keer per jaar door een glazenwasser schoon te laten maken. Op deze manier voorkom je ongelukken bij het beklimmen van je dak.

 • Hoe vaak worden de panelen door de installateur gecontroleerd?
 • In principe zijn de panelen onderhoudsvrij, dus als je geen problemen ondervindt, hoeft er ook niemand langs te komen. Wel zorgt de leverancier soms voor het verstrijken van de garantieperiode, voor minstens één technische controle en professionele reiniging van de panelen. Vraag dit goed na bij je installateur.

Beveiliging.

 • Moeten zonnepanelen beveiligd worden tegen bliksem?
 • Panelen zijn goed bestand tegen zware weersomstandigheden, mits ze goed geïnstalleerd zijn. Een zonnepaneleninstallatie op het dak verhoogt het risico op blikseminslag niet. Meestal is het plaatsen van bliksemafleider in een stedelijke omgeving niet nodig. De meeste installateurs van zonnepanelen, bieden ook bliksem- en overspanningsbeveiliging aan. Dit zorgt ervoor dat de omvormer en andere apparaten in huis niet getroffen kunnen worden door eventuele blikseminslag op de zonnepanelen.

 • Moeten zonnepanelen beveiligd worden tegen brandgevaar?
 • Zoals alle elektrische apparatuur brengt ook een zonnepaneleninstallatie gevaar van kortsluiting en brand met zich mee. Dit risico heeft gevolgen voor zowel de onderdelen als op de werking van de zonnepaneleninstallatie. Het is daarom aan te raden de verzekering aan te passen en mogelijke schade aan de zonnepaneleninstallatie in de dekking te laten opnemen.

 • Moeten zonnepanelen beveiligd worden tegen diefstal?
 • Hoewel het risico op diefstal gering is, is het slim om de PV-installatie te laten opnemen in de dekking van de woon/opstalverzekering. Bij een vrije veldopstelling is het verstandig een positie te kiezen die van buitenaf moeilijk bereikbaar is en zijn de volgende maatregelen de overweging waard:

  • een anti-diefstal beveiliging: “niet los te schroeven” bouten of bouten met een ingebouwde stalen bal die de montage automatisch stukmaakt;
  • een elektronisch systeem dat reageert op het weghalen van een paneel en op die manier een traditioneel alarm in werking stelt;
  • de panelen aan dwarslatten lassen;
  • serienummers van de installateur opvragen of deze in de panelen graveren om opsporing mogelijk te maken

Financiering.

 • Hoe kan ik mijn zonnepanelen financieren?
 • De handigste manier om de aanschaf te betalen is door spaargeld daarvoor te gebruiken. Heb je echter geen vermogen om deze investering aan te gaan dan kun je bij de meeste gemeenten een duurzaamheidslening aanvragen. Met AGEM kun je het hele proces, van de aanvraag van de lening tot en met de plaatsing en administratieve afhandeling regelen.
  Je kunt ook een kredietaanvraag doen bij de bank. Denk hierbij aan een energiebespaarlening of financiering via een tweede hypotheek.

 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
 • Soms hebben gemeenten een (tijdelijke) regeling. Bekijk hier een overzicht van subsidies en leningen voor energiemaatregelen in de Achterhoek.